Pink Floyd “God We Need You Now” NL vertaling


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #066 nog [… ?] dagen naar de vrijheid. 


Enkele zinnen uit de tekst van deze Pink Floyd top song; “Deze poppenkast blijft bestaan door jullie dwazen” – “We dansen al veel te lang met de duivel” – “Ik weet dat het leuk is, maar maak je klaar om te betalen”


Struggle Jennings & Caitlynne Curtis

“God We Need You Now”

The world’s getting crazy, baby chill
Don’t medicate, just meditate
You waking up now, well babe you hella late
Educate, look at what’s going on and let it resonate
Accelerate, find your inner hunger like you never ate
Agenda is to push the hate, separate and segregate
Don’t celebrate quite yet, the storm is coming, cue for heaven’s sake
Violence that they demonstrate instigate and penetrate
The values of our country and our God is what they desecrate
My fighters ain’t no featherweight
Pulling out the seams of the fabric that they fabricate
They feed us lies, manipulate
Intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait
Til we come together, congregate and then we liberate
Praying that you give me strength to find some love amongst the hate
Marching on theses streets of blood til I see the golden gates
Troubadour of troubled souls, one of God’s servants
Blades out, cut the grass til we see the serpents

One day I hope you see the truth
This puppet show stays on because of you fools
We’ve been dancing with the devil way too long
I know it’s fun but get ready to pay your dues
Oh God come back home
This crazy world is filled with liars and abusers
We need you now before we’re too far gone
I hope one day they finally see the truth
God we need you now

I know the truth is hard to swallow, just digest it
Suspected something’s going on but chose to just neglect it
Deflected by some breaking news, oh we just accept it
Expected just to fall in line and follow their perspective
Don’t question their objective but I gotta lot of questions
How these kids molested but nobody’s been arrested
Read it in the Testament these children are protected
So I’m fighting all these terrorist both foreign and domestic
Refuse to be directed, a Lion not a sheep
Only kneel to my God so I’m dying on my feet
Silence when we speak but there violence in the streets
I’ve been rolling with the punches, I can’t take it on the cheek
Drink from a glass half full, I’m optimistic
People are sadistic, so vicious and malicious
Praying for assistance to overcome opposition
Or I’m gonna start resisting and then I’ll pray for forgiveness

Oh one day I hope you see the truth
This puppet show stays on because of you fools
We’ve been dancing with the devil way too long
I know it’s fun but get ready to pay your dues
Oh God come back home
This crazy world is filled with liars and abusers
We need you now before we’re too far gone
I hope one day they finally see the truth
God we need you now
We need you now
We need you now
We need you now
We need you now
We need you now

One day, one day, one day
Oh one day I hope you see the truth
This puppet show stays on because of you fools
We’ve been dancing with the devil way too long
I know it’s fun but get ready to pay your dues
Oh God come back home
This crazy world is filled with liars and abusers
We need you now before we’re too far gone
I hope one day they finally see the truth
God we need you now

Nederlandse vertaling

God, we hebben je nu nodig”

De wereld wordt gek, baby chill
Geen medicijnen, gewoon mediteren
Je wordt nu wakker, nou schat je bent heel laat
Educatie, kijk wat er gebeurd en laat dat resoneren
Versnellen, vind je innerlijke honger zoals je nog nooit hebt gegeten
De agenda is om haat te zaaien, te scheiden en af te zonderen.
Vier het nog niet, de storm is op komst, kom op in hemelsnaam
Geweld dat zij demonstreren, aanzetten en doordringen.
De waarden van ons land en onze God is wat ze ontheiligen
Mijn strijders zijn geen vedergewichten
Ik trek de naden uit van het weefsel dat zij fabriceren.
Ze voeden ons met leugens, manipuleren
Intimideren door angst en geweld, dwingen ons te zitten en te wachten
Tot we samenkomen, samenkomen en dan bevrijden we ons
Biddend dat je me kracht geeft om wat liefde te vinden tussen de haat
marcherend door deze straten van bloed tot ik de gouden poorten zie
Troubadour van verontruste zielen, een van God’s dienaren.
Blades uit, maai het gras tot we de slangen zien

Op een dag hoop ik dat je de waarheid ziet
Deze poppenkast blijft bestaan door jullie dwazen
We dansen al veel te lang met de duivel
Ik weet dat het leuk is, maar maak je klaar om te betalen
Oh God kom terug naar huis
Deze gekke wereld is gevuld met leugenaars en misbruikers
We hebben je nu nodig voor we te ver heen zijn
Ik hoop dat ze op een dag eindelijk de waarheid zien.
God we hebben je nu nodig

Ik weet dat de waarheid moeilijk te slikken is, maar verteer het.
Ik vermoedde dat er iets aan de hand was, maar koos ervoor het te negeren.
Afgeleid door het laatste nieuws, oh we accepteren het gewoon.
Verwacht gewoon in de pas te lopen en hun perspectief te volgen.
Ik trek hun doel niet in twijfel, maar ik heb veel vragen.
Hoe kunnen deze kinderen gemolesteerd zijn, maar niemand is gearresteerd?
Lees het in het testament, deze kinderen worden beschermd.
Dus ik vecht tegen al deze terroristen, zowel binnenlandse als buitenlandse.
Weiger te worden geleid, een leeuw geen schaap
Alleen knielen voor mijn God dus ik sterf op mijn voeten
Stilte als we spreken, maar er is geweld in de straten.
Ik heb met de klappen meegedraaid, ik kan het niet op de wang nemen
Drink uit een halfvol glas, ik ben optimistisch.
Mensen zijn sadistisch, zo gemeen en kwaadaardig
Biddend om hulp om tegenstand te overwinnen
Of ik ga me verzetten en dan zal ik bidden om vergeving

Ooit hoop ik dat je de waarheid ziet
Deze poppenkast blijft bestaan door jullie dwazen
We dansen al veel te lang met de duivel
Ik weet dat het leuk is, maar maak je klaar om te betalen
Oh God kom terug naar huis
Deze gekke wereld is gevuld met leugenaars en misbruikers
We hebben je nu nodig voor we te ver heen zijn
Ik hoop dat ze op een dag eindelijk de waarheid zien.
God we hebben je nu nodig
We hebben U nu nodig
We hebben U nu nodig
We hebben U nu nodig
We hebben U nu nodig
We hebben je nu nodig

Op een dag, op een dag, op een dag
Oh, op een dag hoop ik dat je de waarheid ziet
Deze poppenkast blijft bestaan door jullie dwazen
We dansen al veel te lang met de duivel
Ik weet dat het leuk is, maar maak je klaar om te betalen
Oh God kom terug naar huis
Deze gekke wereld is gevuld met leugenaars en misbruikers
We hebben je nu nodig voor we te ver heen zijn
Ik hoop dat ze op een dag eindelijk de waarheid zien.
God we hebben je nu nodig


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk