Verkiezingsfraude VS een feit, en hoe nu verder?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #054 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Gisteren heb ik -natuurlijk- tijd gemaakt om de hele film “2000 Mules” te bekijken op internet over de onthulling van grootste verkiezingsfraude uit de wereldgeschiedenis. Reuze benieuwd zijn we nu hoe de uitkomsten worden benoemd, een kijkje op Telegram, … want de MSMedia, ach, die gooien alles door de propaganda machine, daar wordt je niet veel wijzer !!


2000 MULES – FULL DOCUMENTARY

Door BioClandestine op Telegram

De film zelf, BEVESTIGT onomstotelijk dat er een nationaal gecoördineerde inspanning was, in liberale
steden, om de stembiljetten te oogsten, te verhandelen, en illegaal te misbruiken. In een tempo dat zeker de uitkomst van de verkiezingen kon en heeft veranderd. Dit is onweerlegbaar.

Alleen al het feit dat er organisaties waren die verspreid waren over liberale steden in swing states, en die stembiljetten langzaam verspreidden, in de loop van maanden, via ezels die ze per stembiljet betaalden, BEVESTIGT dat een hogere entiteit dit hele schema faciliteerde. Het BEVESTIGT dat er gecoördineerde pogingen waren om de uitkomst van de verkiezingen te ondermijnen en te verstoren.

Vergeet niet dat burgers dit in elkaar hebben geknutseld, terwijl onze overheidsinstanties hun tijd en ons geld spendeerden om dit in de doofpot te stoppen. In plaats daarvan gebruikten ze hun technologie en middelen om ouders op te sporen en op te jagen die vragen hadden over het schoolprogramma van hun kinderen.

Hoe wordt dit bewijs gepresenteerd in de rechtbank? Kunnen we de verkiezing ongedaan maken? Zal hier iets van komen?

Ik heb geen idee. Maar wat wij als inlichtingendienst kunnen doen, is de publieke opinie voor ons winnen. Door ervoor te zorgen dat iedere Amerikaan deze gegevens ziet. Zorg ervoor dat we de ether beheersen en domineren. Onze missie is aantoonbaar belangrijker dan het eigenlijke legale aspect. Het hof van de publieke opinie is machtiger dan de wet.

Als de verkiezing ongeldig wordt verklaard en het publiek weet niet waarom, dan zou dat massale chaos en veel burgerslachtoffers tot gevolg hebben. Maar als we het zo kunnen maken dat het publiek zelf een onderzoek eist, en de meerderheid van het publiek ziet dat het bewijs van fraude onweerlegbaar is, dan zou de verspreiding van dergelijke informatie veel aannemelijker zijn en veel meer kans van slagen hebben.

Concluderend kan worden gesteld dat 2000 Mules bevestigt:

-dat de fraude in grote hoeveelheden plaatsvond
-het werd gecoördineerd vanuit een nationale entiteit met de bedoeling de verkiezingen te ondermijnen
-we kunnen het bewijzen.

Nu is het jouw taak om echt alle details te kennen. Zorg dat je woorden, feiten en gegevens duidelijk zijn, en dat je het onderwerp kent. Want je centristische en normie vrienden gaan je hierover vragen stellen, en voordat je erover begint, is het je plicht om ervoor te zorgen dat je je huiswerk doet, zodat je intelligent en onderlegd overkomt over het onderwerp.


Noot: het moge duidelijk zijn dat dit slechts een deel is van de fraude mogelijkheden, de Dominion Stem computer fraude is in de film nog niet eens benoemd en deze stem computers die worden / werden toegepast in de gehele wereld. Dus ook in Frankrijk recent en in Nederland zal ongetwijfeld gefraudeerd zijn – HM

Door BioClandestine op Telegram

Nu we 2000 Mules allemaal vanaf de grond hebben gezien, laten we er eens naar kijken vanaf 40,000 voet. Laten we bespreken hoe dit stukje in de puzzel past, en hoe het direct verband houdt met C19 en Poetin die de meer dan 30 Amerikaanse biolaboratoria in Oekraïne aanviel.

Wat maakte deze methode van kiezersfraude mogelijk? STEMMEN PER POST. Als resultaat van door de media opgewekte angst voor C19. We herinneren ons allemaal de Dems die schuimbekten over Trump’s tegenwerking bij het stemmen per post. De enige manier waarop hun plan werkt, is als de Dems in staat zijn om in geval van nood de noodtoestand te misbruiken om het stemmen per post in te voeren. Dus wat hebben ze gedaan om er zeker van te zijn dat ze de verkiezingen wonnen? Ze creëerden een noodsituatie.

Zoals we allemaal zagen in mijn draadje over de FOIA emails, concludeerden ‘s werelds beste virologen, biologen en immunologen dat C19 in een lab was gemaakt. Een lab dat werd geleid door de US NIH. En dit alles werd in de doofpot gestopt door de linkse politieke bureaucraten Fauci en Collins.

Dus een links geleid agentschap in de Amerikaanse regering omzeilde het toezicht van het Congres om ziekteverwekkers in het buitenland te wijzigen. Een van deze ziektekiemen “kwam naar buiten”, waardoor de democraten de noodtoestand konden misbruiken om massaal per post te stemmen, wat hen in staat stelde verkiezingen te ondermijnen met de methodes zoals beschreven in 2000 Mules.

Is het nu logisch waarom Biden/Obama/DNC, met Hunter Biden als gevolmachtigde, via Rosemont Seneca, US DoD geld doorsluisde naar Hunter Biden’s bio bedrijf Metabiota en andere Biolabs in Oekraïne? De DNC en globalisten zijn allemaal direct betrokken bij biologisch functiebehoud onderzoek op pathogenen. En het resultaat van één van die uitbraken was toevallig gunstig voor de DNC en Globalisten op alle fronten. En toevallig hebben ze een landelijk netwerk van stembiljet-oogst en -handel ezels in de aanslag, in liberale steden, in belangrijke swing states. En het plan is uitsluitend gebaseerd op massaal stemmen per post om het uit te voeren.

Is het nu logisch waarom Poetin Amerikaanse biologische faciliteiten aanvalt nabij zijn grens? En waarom China, Rusland, India, Brazilië, Mexico en Gabon allemaal in de VN Veiligheidsraad stemden, dat het biologische netwerk van de VS onderzocht moet worden…

Dit is waarom de media en de Dems zo bezorgd zijn over Oekraïne. Dit is waarom de factcheckers en de linkse media machine nog steeds het bestaan van VS labs in Oekraïne ontkennen. Daarom wilden de Dems Amerikaanse troepen naar Oekraïne sturen om deze labs te verdedigen. Omdat hun biocapaciteiten hen in staat stellen de macht over het volk te behouden. Het stelen van verkiezingen, het implementeren van een politiestaat, gedwongen vaccinatie, censuur van politieke dissidentie onder het mom van volksgezondheid. C19 gaf ze de macht om te doen wat ze wilden.

Had de DNC een andere “variant” gepland om uit te brengen voor de midterms, zodat ze het weer konden doen? Wist Poetin ervan? Is dat een van de redenen dat Rusland onze Biolabs aanviel? Is dat waarom Victoria Nuland en de rest van de DNC doodsbang zijn dat hun “onderzoek” in de handen van Rusland valt?

Binnenkort zullen ze weer gaan aandringen op massaal stemmen per post voor de midterms. Let maar op. Het is hun enige manier.

De tijdlijn:
-Hunter Biden sluist US DoD geld door naar buitenlandse biologische faciliteiten om pathogenen te wijzigen
-Een gemodificeerde ziekteverwekker “ontsnapt” uit een lab in het buitenland, wat resulteert in een wereldwijde uitbraak.
-Deze “pandemie” resulteert in de noodimplementatie van stemmingen per post door de DNC.
-Mail-in voting opent de deur voor de DNC om de methodes van 2000 Mules te gebruiken om kiezers te misleiden.
-Joe Biden “wint” de verkiezingen.

De DNC creëerde een biologisch wapen om een verkiezing te winnen.


Brian Cates over 2000 Mules op Telegram

Atlanta – 242 (gemiddeld: 24 drop boxes & 8 organisaties bezocht gedurende 2 weken)

Phoenix – 200+

Milwaukee – 100

Michigan – 500+ (sommigen bezochten meer dan 100 drop boxes in Detroit)

Philadelphia – 1100+ (hoogste aantal: 50 drop boxes elk)

Brian Cates op Telegram

Dinesh heeft gelijk [noot producent van 2000 Mules]. Voor degenen op TruthSocial of twitter moeten we eisen dat sheriffs deze ezels vinden, ze arresteren en bepalen voor wie ze werken (non-profitorganisaties, individuen, enz.) en elke politicus die zich verkiesbaar stelt, u bent de perfecte eiser om aan te klagen voor een eerlijk verkiezingsproces. Als ik verkiesbaar was, zou ik ofwel de districtscommissarissen van de verkiezingen aanklagen ofwel, als het op staats- of federaal niveau was, de staatssecretaris van Staat. Wij, het volk, moeten ons scharen achter degenen die bereid zijn een rechtszaak aan te spannen. Dit niveau van fraude en crimineel gedrag kan niet blijven duren. Ik verwacht niet dat er nog meer bommen van 2.000 kilo zullen vallen. Als we de algemene verkiezingen ingaan zonder veranderingen, kan het gedaan zijn.


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk