De COVID bom is gebarsten !! ‘n Bio-Wapen


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #001 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


WOB / FOIA (Freedom Of Information Act) verzoeken: Deze emails zijn SCHREEUWEND, en bevestigen dat veel van ‘s werelds beste virologen en biologen geloofden, gebaseerd op vele factoren, dat C19 was gemaakt in een laboratorium. En ook hoe Fauci en Collins deze realiteit verborgen hielden voor het publiek. Gegeven wat we nu weten via beschuldigingen uit Rusland en China, namelijk de door het US DoD gefinancierde biolabs in Oekraïne, en de aanvullende actie van het Russische leger; dit stukje van de puzzel is des te logischer.


Via BioClandestine op Telegram

Ik heb mijn analyse van de memo van de Oversight en Judiciary Committees aan het US Dept of Health in januari 2022, met betrekking tot de zeer verontrustende onthullingen in de vrijgegeven NIH emails via de FOIA, opnieuw gemaakt. Afgevaardigden Jim Jordan en James Comer hadden een aantal serieuze vragen voor Collins en Fauci bij de NIH, met betrekking tot de ware oorsprong van covid, en waarom de NIH ervoor koos om al deze informatie voor ons verborgen te houden.

Je moet echt deze hele memo lezen. Het zijn maar 2,5 pagina’s en een paar e-mails, maar ik zal de belangrijkste fragmenten schetsen en de politieke/bedrijfsmatige taal vertalen.

Jordan en Comer’s stelling voor de memo is als volgt:

“Dr. Fauci werd gewaarschuwd voor twee dingen: (1) de mogelijkheid dat COVID-19 uitgelekt was uit het Wuhan Instituut Virologie (WIV) en (2) de mogelijkheid dat het virus opzettelijk genetisch gemanipuleerd was.”

Zij gaan verder met te spreken over het gevaarlijke Gain of Function (biologisch wapen) onderzoek, evenals de NIH pogingen om toezicht te omzeilen en verzuimden te melden wat zij aan het doen waren. Verzoek om een schriftelijk interview van Fauci en Collins om uit te leggen waarom hun emails rechtstreeks in tegenspraak zijn met hun publieke verklaringen en waarom zij ‘s werelds meest gekwalificeerde wetenschappers negeerden en tot zwijgen brachten. Fauci beweert dat hij de enige vertegenwoordiger van de “wetenschap” is, maar kiest ervoor om de wereldwijde experts te negeren. Hij offert de veiligheid van elk menselijk wezen op aarde op voor zijn eigen politieke agenda.

Noot: Daar hadden we het al die tijd al over op dotcom.radio voordat het eerste vaccin beschikbaar was !!

Zie de volgende e-mails met verklaringen van ‘s werelds beste wetenschappers, die aan de NIH verslag uitbrachten over hun analyse van de oorsprong van covid.

-Michael Farzan, Ph.D.
Voorzitter en professor van de afdeling Immunologie en Microbiologie. Universiteit van Florida. Ontdekker van de SARS Receptor.

Hij verklaart dat hij “last heeft van de furin-site, en er moeite mee heeft dat te verklaren als een gebeurtenis buiten het lab (hoewel er in de natuur mogelijkheden zijn, maar hoogst onwaarschijnlijk)”.

-Bob Garry, Ph.D.
Hoogleraar Microbiologie en Immunologie.
Tulane School of Medicine.

Hij verklaart: “Ik kan echt geen plausibel natuurlijk scenario bedenken waarbij je van het vleermuisvirus of een virus dat er sterk op lijkt, tot ‘n CoV komt waar je precies 4 aminozuren 12 nucleotide invoegt die allemaal op precies hetzelfde moment moeten worden toegevoegd om deze functie te krijgen – dat en je verandert geen enkel ander aminozuur in S2? Ik begrijp gewoon niet hoe dit in de natuur kan gebeuren.”

Dus twee van ‘s werelds beste virologen vertelden het Amerikaanse NIH al in februari 2020 dat het moleculair gezien onmogelijk is dat C19 in de natuur voorkomt. En hoe reageerde Collins van het NIH op de top virologen die beweerden dat C19 door de mens is gemaakt?

Collins stelt dat “een snelle bijeenroeping van deskundigen in een vertrouwenwekkend kader (WHO lijkt echt de enige optie) nodig is, of de stemmen van de samenzwering zullen snel overheersen en grote potentiële schade toebrengen aan de wetenschap en de internationale harmonie…”

Ja, u leest het goed. De voormalige directeur van het NIH, zei dat we de top virologen moeten negeren, en het onweerlegbare bewijs dat C19 uit een door het NIH gefinancierd lab kwam. Anders zou het publiek kunnen denken dat NIH een snode samenzwering aan het voeren is en dat zou het vertrouwen van het publiek in de wetenschap kunnen schaden… kortom, Collins dekt zich in omdat zijn agentschap C19 heeft gemaakt. Dit werd gevolgd door een teleconferentie met ‘s werelds beste wetenschappers, waarbij medische propaganda werd gevoerd om het feit te negeren dat het virus duidelijk door mensen in een laboratorium was gemaakt.

Ondanks de herhaalde pogingen van de NIH om vast te stellen dat het lab lek in werkelijkheid een “samenzweringstheorie” was, drongen de top virologen toch terug.

-Jeremy Farrar, Ph.D.
Voormalig hoogleraar Tropische Geneeskunde.
Universiteit van Oxford.


Noot: Eh Voilà, zou men hier in Frankrijk zeggen. Nu staat het zwart op wit, een bekentenis via de Wet Openbaarheid Bestuur. COVID bestaat niet in de natuur en werd gemaakt in een Bio-Lab een Bio-oorlogswapen, de grootste valse vlag aanslag uit de geschiedenis van de mensheid.


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …



Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel



Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk