Hebben de ‘wappies’ een ‘schapen’ hormoon ingenomen?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #049 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Waren we het over het het ‘vaccin’ experiment na twee jaar wel eens met velen en de COVID hoax, het blijkt dat we met velen weer helemaal opnieuw moeten beginnen met ‘wakker worden’ o.a. aangaande de vermeende oorlog die Rusland zou uitgelokt hebben. 


Het milieu verhaal snappen velen ook niet, en in welke context dit geplaatst moet worden in het geheel, evenals het doel van een cash loze maatschappij en de overeenkomsten tussen al deze op zichzelf staande zaken.

Dan hebben we ThruthSocial en de overname van Twitter wat door velen gezien wordt als onbelangrijk. 

Maar juist dit laatste is het belangrijkste wapenfeit, de eerste aanzet tot vrije media die de MSM gaat maken tot volgers in plaats van leiders.

En dan nog wat, de Russen hebben de Roebel aan goud gekoppeld en daarmee reeds de doodsteek aan de FED en de oliedollar toegebracht die nu letterlijk aan het doodbloeden is.

En de burgers denken niet dat er iets gebeurd nu ze weer enigszins in vrijheid leven, informatie moe zijn en zichzelf een stevige dosis schapen hormoon hebben toegediend.

Ze zijn grotendeels onwetend en ik kan het weten. De afgelopen maand waren de bezoekers op mijn site alweer gedaald met 23.8% een trend die het afgelopen jaar al gaande is en vergeleken met een jaar geleden zijn er maar een kwart van de bezoekers over om maar te zwijgen over 2020 toen de site dubbele cijfers liet zien of veel meer. De dotcom podcast van maart 2020 werd 134.000 + maal beluisterd waar 1.000 de normale geregistreerde (meetbare) cijfers zijn.  

Onwetendheid, de algemene schapen ziekte !!

Gewone mensen tonen soms ongekende heldhaftigheid
Een goede eigenschap die heden onderdrukt wordt door simpele onwetendheid

Maar door wie wordt die onwetenheid onderdrukt?

Door de censuur of door de eigen desinteresse?

Dit was deze week ook het onderwerp op het Fa(c)sforum van dotcom maatje Mike Donkers.

Dorothé; “Het zit zo te zeggen in de aard van het beestje (lees mens) dat hij gemakzuchtig is en het liefste de makkelijkste weg kiest. De meeste mensen nemen dus maar gewoonweg aan wat ze op het nieuws horen en of ze het leuk vinden of niet, doet er niet toe. Ze gaan niet spitten om uit te zoeken of het allemaal wel klopt en rechtvaardig en rechtmatig is. Daarbij bekommeren ze zich nog niet eens om onze mensenrechten. Die kunnen gewoonweg de plee in en de gewone burger drinkt nog gemoedelijk zijn kopje koffie op het terras of tijdens de lockdown thuis. Dat thuiswerken ‘by the way’, vonden de meesten eigenlijk stiekem wel fijn. Je kan nog zoveel andere werkjes thuis doen en je hoeft niet steeds gewassen en geschoren te verschijnen. Ook weer die gemakzucht. Ze leven liever hun leventje en zolang dat allemaal zo zijn gangetje gaat, is de gewone mens kalm en rustig. Je kunt zeggen, geef ze ‘brood en spelen’ en het loopt wel los. Ook als er wat aan die ‘brood en spelen’ geknabbeld wordt, zal de gewone mens dit zeer lang accepteren. Zijn rust is hem nog belangrijker. Ik zie dit zelfs als een nog grotere factor dan zwarte magie die een mogelijke rol kan spelen. Er spelen altijd meerdere zaken een rol. Dit weet de overheid. Daarom kunnen ze ermee weg komen en is de MSM het middel om de burger rustig te houden. Ze weten echter ook dat de waarheid sowieso boven tafel gaat komen en dat ze met hun leugentjes niet lang zullen zegevieren. Daar hebben ze dan nog wel wat foefjes voor. Eerst separatisme, de mensen tegen elkaar opzetten. De gewone burger moet zich gaan ergeren over die oproerkraaier van een Wappie. Die verdomde Wappie toch, die verstoort met zijn praatjes de gehele rust van de gewone burger. Als er dan toch berichten gaan door druppelen, dan moeten er als de hazenwind wetten gesmeed worden. Dan zal de gewone burger nog lang de ‘Klaas Vaak’- zandkorreltjes in zijn ogen hebben zitten. Totdat zijn rust zodanig verstoord wordt, dat hij of te wel niets meer kan of toch nog opstaat”.

Mike;  “Hoeveel ‘wappies’ laten zich nu ook kennen, Dorothe? Blijken ze toch meer ‘schaap’ in zich te hebben dan ze zelf willen toegeven. Ook zij kiezen voor gemakzucht. De strijd waar we ons nu in bevinden is voor ons eigen zielsheil. Laten we stoppen met ons richten op ‘de ander’ en niet meer leeglopen op anderen die het toch maar niet (willen) begrijpen. De zwarte magie (mind control) heeft ook bezit genomen van vele ‘wakkeren’. Het is deze frustratie die we zelf los moeten laten, we moeten accepteren dat onze aantallen alsmaar meer slinken en tegelijkertijd erin moeten geloven en erop moeten vertrouwen dat juist wij het verschil gaan maken, de rest is simpelweg te zwak van karakter. Dat maakt ze nog geen slechte mensen en we moeten voor ze klaarstaan als ze naar ons toe komen, maar bovenal moeten wij onze eigen brokstukken bij elkaar rapen en proberen te helen. De tijd voor zelfreflectie en vereniging is voorbij, daar had men eerder aan moeten denken (ik waarschuwde hier reeds begin 2021 voor), nu gaan we met z’n allen ‘door het putje’ en moeten we het doen met wie nu zijn en wat we wel.of niet in huis hebben qua karakter eigenschappen … it”s going to be biblical.

en, ..

“Ik verwachtte dit al, er is een totale ‘informatiemoeheid’.. Zie ook mijn tirade aan het begin van onze laatste uitzending (310). Mensen snappen niet hoe gevaarlijk deze manier van denken is, niet alleen voor ons land, volk en cultuur maar ook voor hun eigen zielsheil. Op metafysisch niveau zijn gedachten levende dingen. Geen enkele succesvolle uitvinding is ooit tot stand gekomen zonder dat iemand op dat idee kwam. Wij materialiseren onze gedachten. Als wij toelaten dat we nu gedemotiveerd, gedemoraliseerd, ongeïnteresseerd en cynisch worden, dan is dat wat wij manifesteren: demotivatie, demoralisatie, desinteresse en cynisme. Je kunt dan net zo goed met je pootjes omhoog gaan liggen, want daarmee zet je je land, je volk, je cultuur en zelfs je ziel voorgoed op het spel. Deze mensen spelen met vuur en er moet gevreesd worden voor hun mentale gezondheid. Wees je zeer bewust van het krachtveld waaraan je je verbindt! Wie zich verbindt aan het kwaad zal ermee ten onder gaan, it’s going to be biblical. En nee, dit is geen over dramatische statement en ook geen loos dreigement, ik meen dit letterlijk!


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …



Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel



Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk