Westerse politici vergaderen op 12 mei 2022 om het vaccineren te bevorderen!


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #045 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Westerse politici gaan zich beramen hoe zij het vaccineren in bepaalde gebieden nog een extra stimulans kunnen geven. Dit vooral in gebieden waar al sinds het begin weinig animo is om zich te laten vaccineren. Ook in gebieden waar het vaccineren als iets normaals wordt beschouwd zijn, om verschillende redenen, steeds minder mensen bereid de boostervaccinaties te nemen. Wat vreemd is, is dat het politici zijn die hier gaan beslissen. Niet doctoren en wetenschappers die onafhankelijk zijn, maar politici. Hiermee wordt al aangegeven dat het niet te maken heeft met de volksgezondheid, maar met politiek. En niet alleen politici houden zich hier mee bezig, ook de zeer rijken van deze planeet doen mee aan dit spel.

We mogen ons gerust afvragen waarom dit zo’n belangrijk punt op de politieke agenda is, belangrijk genoeg om er een internationale vergadering over te houden.

Gewetensnood.

Artsen en wetenschappers krijgen via de sociale berichtgeving te horen wat de gevolgen van de gegeven vaccinaties zijn en beginnen het enigszins benauwd te krijgen. Ze gaan inzien dat de vaccinaties meer kwaad doen dan goed en komen in gewetensnood. Ze hadden altijd een groot vertrouwen in de vaccinatie campagnes die gegeven werden. Maar nu toch wel duidelijk wordt dat te veel mensen zomaar dood gaan of nadelige gevolgen ondervinden van de vaccinaties, wordt de druk voor velen te zwaar om dit nog te kunnen volhouden. Ondanks de vele berichten die laten zien dat er zeer veel bijwerkingen zijn door de gegeven vaccinaties, zijn toch veel mensen nog steeds niet gealarmeerd.

Volgens de gezondheidswetenschap is het zeer ongezond de druk die door de maatregelen tegen de pandemie gecreëerd wordt in stand te houden. De angst die een dergelijke druk teweeg brengt geeft een zeer grote druk op de gezondheid van mensen. Nu mogen we ons afvragen waarom politici de druk die artsen en wetenschappers voelen niet schijnen te voelen. Zijn zij er beter tegen bestand of gaan ze er anders mee om? Het verschil zou kunnen zijn dat politici geen eed hebben afgelegd om te zorgen voor de gezondheid van mensen, een eed die artsen wel hebben afgelegd.

Is de volksgezondheid in gevaar?

In mei 2022 zijn politici en de rijken uit verschillende westerse landen van plan te bespreken welke methoden er nog kunnen worden toegepast om mensen toch die naald nog in de arm te kunnen steken. Dit ondanks het feit dat de nieuwe varianten van Covid nog zelden tot overlijden leiden en de symptomen erg mild zijn. En ondanks het feit dat het merendeel van de bevolking al gevaccineerd is en dus beschermd zou moeten zijn en dat velen het ‘virus’ al gehad hebben en daardoor immuun zijn. De aankondiging van de geplande vergadering kwam uit de koker van het Witte Huis. Samen met Duitsland zijn de VS de voorlopers in het streven door te gaan met vaccineren. Duitsland is momenteel voorzitter van de G7 en kan daarmee veel invloed uitoefenen. De geplande vergadering komt met het verzoek aan allen die veel geld hebben of politiek hoog in aanzien staan zich hiermee te conformeren. Een uitermate geschikte oproep voor Bill Gates en anderen die reeds vele miljoenen hebben verdiend met het stimuleren van de vaccinaties. En er zijn nog vele miljarden te verdienen wanneer de drang om te vaccineren kan worden opgevoerd. Helemaal wanneer deze mensen het voor elkaar krijgen om iedereen minstens elke maand dwingend de spuit in de arm te zetten. Dat zo vaak vaccineren het immuunsysteem onder grote druk zet komt hen ook nog goed van pas omdat ze grote financiële belangen hebben in andere takken van de gezondheidszorg, geld is nu eenmaal belangrijker dan de volksgezondheid.

Een leuk uitje!

Een prettige bijkomstigheid is dat de vergadering voor het nieuw te ontwikkelen dwangprogramma wordt gehouden in Belize. Nu zult u denken “Dat is toch dat landje waar de rijken der aarde hun geld stallen zodat ze daarover geen belasting betalen?”. Inderdaad, dat landje. Het landje waar de meeste mensen die meedenken aan dit dwangprogramma deels hun geld hebben ondergebracht.

Angst is het tovermiddel!

In de tijd dat slavernij nog een normaal verschijnsel was, kregen ongehoorzame slaven met de zweep! Dat mag nu niet meer! Daarom worden andere manieren bedacht om mensen bang te maken!

Zo zullen ze de burgers weer veel angst aanpraten. Want al lang geleden hebben ze geleerd angst als drijfveer te kunnen gebruiken om mensen te laten doen wat ze willen. Mensen zijn nu eenmaal vlug bang. Bang voor hun baan, bang om ziek te worden, bang dat hun kinderen iets overkomt, bang voor de politie, bang dat het haar niet goed zit en eigenlijk ook bang om te leven. En bange mensen laten zich makkelijk manipuleren. Zij vertrouwen op de overheid die ons moet beschermen. Maar is de overheid wel te vertrouwen?

Let op! Ze zullen ook de  mooiste woorden gebruiken, en zeggen dat het voor uw gezondheid is, dat u het ook nog doet voor uw naasten, ouderen, kinderen en om uw hond te beschermen. Want liegen dat kunnen ze!

Burgers staan niet stil bij het feit dat ze daardoor slaafs worden en geen zeggenschap meer hebben over hun eigen leven. Kijk maar eens hoeveel vrijheden en rechten we hebben ingeleverd met de “tijdelijke” corona wetgeving.

De wereld in een doorlopende pandemie.

Ondanks dat we deels onze verloren vrijheden en rechten terug krijgen zegt het WHO dat de pandemie nog niet over is. Want het woord pandemie kan nog steeds gebruikt worden om angstige burgers weer zover te krijgen zicht weer te laten vaccineren, al is het door dwang! En reken maar dat het WHO die dwang uit kan oefenen, zij kunnen bepalen dat vaccinatie wereldwijd een verplichting wordt.

De schuimende top van onze samenleving gaat er vanuit dat de wereld nooit meer gezond mag worden en vertrouwt er op dat er een doorlopende pandemie in stand gehouden kan worden. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn dan zorgt men er wel voor dat er ergens op deze wereld weer een uitbraak komt. Want de eiwitstructuren die wij virussen noemen zijn tegenwoordig eenvoudig te maken in de verschillende laboratoria die de laatste jaren met grote spoed gebouwd zijn. Dat het coronavirus uit het laboratorium in Wuhan is ontsnapt wordt, gezien de structuur van dit kunstmatige virus, steeds aannemelijker. De vraag die overblijft is in hoeverre er bij het ontsnappen van het kunstmatige virus opzet in het spel is geweest.

De media is mede schuldig.

Omdat de media haar werk niet doet door gedegen en eerlijk onderzoek te doen naar datgene waar ze verslag van doet, is het bij het grote publiek nog steeds niet bekend dat de ziekenhuizen vol liggen met hoofdzakelijk mensen die al gevaccineerd zijn. De reden dat de media geen objectief verslag doet van wat er gaande is maar ons in plaats daarvan het verhaal dat we allemaal dienen te geloven voorschotelt is omdat de media in handen is van de schuimende top van onze samenleving. De echte onderzoeksjournalistiek is tegenwoordig alleen nog in de alternatieve, onafhankelijke media terug te vinden en de waarheden die daar verkondigd worden, wordt door de zogenaamde “fact-checkers” ondermijnt en als onwaarheden en fake nieuws bestempeld. Deze fact-checkers worden echter ook door diezelfde schuimende top van onze samenleving gefinancierd of hebben nauwe banden met de farmaceutische industrie. Zo is bijvoorbeeld de voormalig directeur van Reuters, James C. Smith, tevens lid van de raad van bestuur van Pfizer.

Dat er geen eerlijke informatie verstrekt wordt heeft diepgaande consequenties voor de gezondheid van de totale mensheid. Voorbeeld hiervan is het aantal mensen dat reeds is overleden of blijvende schade ondervindt door de vaccinaties. Maar ook het instellen van lockdowns die niets bijdragen aan het tegengaan van de pandemie hebben een negatieve invloed op de volksgezondheid. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van onze eigen regering heeft aangetoond dat de 1e lockdown geresulteerd heeft in een verlies van 520000 qaly (quality adjusted life years). Dit feit heeft onze regering compleet genegeerd door sindsdien nog andere lockdowns in het leven te roepen onder het mom van de volksgezondheid. Lockdowns die naast de genoemde qaly ook heel veel geld kosten.

Duidelijk.

Het mag daarmee duidelijk zijn dat het hier niet draait om de volksgezondheid maar om geld en controle. Geld dat wij, de burger, mogen ophoesten. En controle over ons, de burger, door ons alleen dat te vertellen wat in hun straatje past. Gaan we het toelaten nog langer zo gemanipuleerd te worden of gaan we voor onszelf en onze kinderen opkomen? De keuze is aan u.

© Piki – Iedereen mag dit artikel delen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk