Wie is hier heel erg slim?


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #037 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Rusland heeft, in opdracht van Poetin, de Roebel gekoppeld aan goud. Dat wil zeggen dat de Roebel weer echte waarde heeft en in de toekomst nog meer waarde krijgt! Poetin wil nu dat alle olie en gas dat Rusland verkoopt aan andere landen betaald worden in Roebels. Hierdoor komt er meer vraag naar de Roebel en daardoor wordt deze dus duurder op de geldwisselmarkten. En dat is voor Rusland een goed geluid na de val van de Roebel! De goudwaarde van de Roebel is nu 5000 Roebel voor een gram goud. Eén Roebel is momenteel één euro cent waard maar zal door de vergrote vraag in waarde t.o.v. andere valuta stijgen.

De Dollar?

Je kan denken dat het niet uitmaakt of je betaalt met dollars, euro’s of een andere valuta, het is immers allemaal maar papier waar niets van waarde tegenover staat. De Federal Reserve (US) en de ECB (Europa) drukken zo al jaren geld bij dat het een lieve lust is. Het grote verschil zit hem echter in het feit dat de Roebel nu aan goud gekoppeld is en daar dus wel iets van echte waarde tegenover staat. Rusland kan dus, afhankelijk van hun goudvoorraad, een hoop Roebels bij gaan drukken. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de oliedollar verleden tijd wordt hetgeen grote gevolgen kan hebben voor de economie van Amerika. De VS houdt al heel lang de hele wereld in haar macht door alle olie die werd geproduceerd te laten verkopen in dollars. Wanneer er olieproducerende landen waren die dat wilde veranderen werd er door de VS ingegrepen, en in sommige gevallen zeer hardhandig waarbij zelfs de burgers van die landen niet werden ontzien.

De Dollar beschermen!

Voorbeelden van dit hardhandig ingrijpen hebben we o.a. in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië kunnen zien. Deze landen wilden hun olie betaald krijgen in goud en zilver en kregen te maken met een oorlog met de VS/NAVO. Oorlogen die op allerlei slinkse manieren verantwoord werden, we kennen allemaal de niet-bestaande massavernietigingswapens die Irak gehad zou hebben. Olie wordt niet voor niets het zwarte goud genoemd. Dat dit in Syrië door de steun van Rusland niet gelukt doet nog steeds pijn. Maar ook dat is een verhaal waar ik reeds meerdere artikelen aan heb gewijd.

Het rijke Rusland.

Rusland heeft heel veel olie, gas en mineralen. De westerse grootmachten hebben hun oog daar al vroeg op laten vallen. De eerste tekenen daarvan zien we in het ontmantelen van het Warschaupact vlak na de vereniging van Oost en West Duitsland, dit ondanks de belofte van de NAVO landen en de VS dit niet te zullen doen. Met de toetreding van deze voormalig Warschaupactlanden tot de NAVO en de EU wordt de beschermende ring rondom Rusland langzaam afgebroken en wordt Rusland als het ware omsingeld.

De laatste stap hierin was de coup in de Oekraïne in 2014, waarbij gepoogd is de door het volk gekozen president te vermoorden (wat niet gelukt is). Deze moest vluchten om zijn leven te behouden. Dit is een tactiek die de VS en hun NAVO partners al vaker hebben toegepast, denk aan bv Peru, Panama, Nicaragua, en Irak. Het begint meestal met het sturen van een zogenaamde “economische huurmoordenaar” die de zittende machthebber probeert om te kopen, of boycotten en sancties in te stellen. En het gekke is dat een groot deel van de westerse wereld nog steeds gehoor geeft als de VS hiertoe opdracht geeft! Lukt dit niet dan neemt de CIA het over en wordt er een staatsgreep o.i.d. in het leven geroepen om de zittende machthebber tot aftreden te dwingen en te vervangen door een machthebber die de VS goed gezind is. Zo heeft de VS al vele stromannen kunnen plaatsen. Ook Zelensky is zo’n stroman.

De Oekraïne is de springplank naar Rusland. Het westen heeft getracht Rusland te demoniseren, te verzwakken en economisch te treffen met allerlei boycotten, sancties en de oorlog die er nu woedt is een goed excuus voor nog meer boycotten.

De Russische president Poetin heeft boycotten en sanctie tegengegaan door de landbouw en andere takken van de economie te verbeteren. Poetin heeft in zijn periode van macht Rusland weer een gezicht gegeven, economisch sterker gemaakt en zijn verdediging op orde gebracht. Het westen kan nu niet zomaar binnenvallen en daar de boel gaan regelen.

Dit is overigens voor de wereldbevolking een zegen omdat hiermee de macht van het grote geld, de NWO en het WEF gebroken kan worden! Maar dan moet je wel doorhebben wat er allemaal gaande is.
We moeten niet vergeten dat mensen heden ten dage slechts economische factoren zijn in de ogen van de machthebbers. Poppetjes die productie leveren, die de oorlogen uitvechten, die geneesmiddelen nodig hebben en ga zo maar door. Dat wordt pas vervelend en pijnlijk wanneer het te dichtbij komt. Maar dat is een ander verhaal!

Pas als mensen weer mens kunnen worden in plaats van economische factoren, in plaats van werkmieren die gebruikt worden om wapens en ander vernietigende goederen te maken, kunnen we een wereld maken waar oorlogen niet meer voorkomen, waar we weer eerlijk met elkaar kunnen omgaan. We moeten ons gaan realiseren dat oorlogen nooit iets hebben opgelost, maar in plaats daarvan alleen grote ellende hebben gebracht. Het is ook zeer vreemd dat mensen de ene oorlog verafschuwen en er tegen zijn terwijl ze een oorlog met een grote reclame campagne omarmen en zelfs bereid zijn via giro 555 geld te investeren. En denk erom dat de reclame campagnes op volle toeren draaien om u het idee te geven dat dit een slechte oorlog is, uitgelokt door de Russen. De mensen die dat denken luisteren alleen naar de main stream media.

Iedereen wordt met de gevolgen van deze oorlog in Oekraïne geconfronteerd omdat de prijzen omhoog vliegen. Maar komen deze prijsstijgingen nu echt door de oorlog of hebben ze een andere oorzaak? Daarover kunt u meer lezen in mijn vorige artikel “Terugbetaaltijd”.
© Piki

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk