Terugbetaal tijd!


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #030 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


“De griep en covid lijken qua symptomen erg veel op elkaar en beiden treffen vooral de ouderen en zwakken in onze samenleving. Toch heeft covid geleid tot het demoniseren van de bevolking, is het gebruikt om deze bevolking van haar vrijheden te beroven en financieel te benadelen en is er gelogen over het aantal zieken, het aantal IC-opnames en het aantal doden terwijl de griep normaal alleen invloed heeft op het geïnfecteerde individu.

Ondanks de vele overeenkomsten moet er met covid dus meer aan de hand zijn dan met de gewone griep. En dat is ook het geval!”

Zo gebeurt het!

“De lockdowns, de afstandsbeperkingen, de ingeboezemde angst om besmet te raken en te overlijden, de verplichting tot het dragen van mondkapjes, de dringende adviezen tot vaccinatie, de QR-code en de tweedeling die deze veroorzaken en het sluiten van bedrijven en openbare gelegenheden hebben de economie een daverende klap gegeven. Een groot deel van de middenstand is failliet of staat aan de rand van de afgrond, net zoals de gehele westerse samenleving dat doet.

De WHO, de NWO, het WEF, Bill Gates, de EU en bijna alle westerse politici hebben de handen ineen geslagen om de westerse bevolkingen te knechten. Dat wordt vastgelegd in nieuwe wetten. De 2e Kamer is verworden tot een dictatoriaal gedrogt dat geen enkele macht meer heeft om de bevolking te vertegenwoordigen omdat de coalitie van partijen die in het parlement zitting hebben daar de macht heeft en de leden van die partijen in de 2e Kamer alles kunnen doen dat ze willen! We hebben dit gezien in de kindertoeslagaffaire, in de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en zien dat nu ook weer in de mondkapjesaffaire gebeuren! Een ieder die naar de media kijkt en luistert weet dit. En laat dit gebeuren omdat ze denken dat we een 2e Kamer hebben die dit kan veranderen. Helaas is de burger monddood gemaakt!”

Er zijn nog enkele politici die tegengas proberen te geven. Maar de interruptie microfoon is dan meteen bezet door al die politici die werkzaam zijn voor het kartel!

Het nieuws en andere media maken hier nauwelijks melding van omdat u anders doorkrijgt dat u zwaar bedrogen wordt.

De gevolgen!

“En nu moet al het geld dat alle idioterie rondom covid heeft gekost door de burger opgehoest worden, het is terugbetaaltijd! Olieprijzen en energieprijzen stijgen en zo ook de kosten van het levensonderhoud, de inflatie is tot recordhoogte gestegen en ons wordt verteld dat we voedseltekorten kunnen verwachten. Dat de olie- en energieprijzen stijgen is vreemd want Rusland wil nog steeds olie en gas aan het Westen leveren, Poetin heeft de gaskraan niet dichtgedraaid. Ook heeft hij de prijzen van olie en gas niet opgekrikt om zijn oorlog in de Oekraïne te kunnen bekostigen. Nee, het zijn de westerse politici met hun sancties die dit doen en vervolgens de oorlog in Oekraïne als excuus voor de vele prijsstijgingen gebruiken. Neem als voorbeeld de stijging van de prijs van zonnebloemolie. Deze stijging wordt toegewezen aan het feit dat er door de oorlog in de Oekraïne minder zonnebloemen verbouwd en geoogst kunnen worden. Dit veroorzaakt onrust op de markt waardoor de prijzen nu al stijgen. Terwijl er vele landen zijn, zoals bv Frankrijk, die ook zonnebloemolie produceren en waar deze productie opgeschroefd kan worden. Daarnaast stijgt bv ook de prijs van kunstmest terwijl dit niet eens uit de Oekraïne komt. Zo wordt er in bv Nederland veel kunstmest geproduceerd, wat de grondslag voor de stikstof problematiek is maar dat is weer een ander verhaal.”

De Smoesjes!

“Het lijkt er dan ook op dat de huidige prijsstijgingen niets met de oorlog in de Oekraïne te maken hebben maar een kunstgreep zijn om de bevolking te laten opdraaien voor alle gemaakte kosten van de afgelopen jaren. Dit betekent dat de gemiddelde burger armer gemaakt wordt terwijl de rijken der aarde, die deze last makkelijk zouden kunnen dragen, hun rijkdommen kunnen behouden en zelfs nog rijker kunnen worden.”

De brave burgers!

“Wat ik hiermee duidelijk probeer te maken is dat u, als hardwerkende, goedgelovige en gehoorzame burger behoorlijk bij de neus genomen wordt en dat dit zal blijven gebeuren zolang u dit blijft accepteren. U bent met covid door onze overheid in een angstpsychose gebracht zodat u veel meer zal accepteren dan dat u normaal doet en de overheid doet er alles aan dit zo te houden. Laat het duidelijk zijn dat de overheid er niet is om uw belangen te behartigen maar zelf in dienst is van andere entiteiten.

Denk daarbij aan bv de NWO, het WEF, waar veel  EU en landelijke politici  functioneren als werkgever, maar ook aan vermogensbeheerders als bv Blackrock dat een kapitaal vertegenwoordigt dat groter is dan het gecombineerd bruto binnenlands product van Duitsland en Japan samen.”

© Piki

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk