De verantwoordelijken zullen boeten, spijt is er niet meer bij.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #028 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Het volk komt achter jullie aan. We weten wie er corrupt zijn. De straat zal niet mee veilig zijn voor jullie. Iedereen die zweeg is bij voorbaat verdacht en zal zijn onschuld moeten kunnen bewijzen, keihard. Ook de ‘meelopers’ worden meegesleurd in de aanstaande grote opschoon operatie. 


Artikel geïnspireerd op een nieuwsbrief publicatie van Clif High

Iedereen die heeft gezwegen en niet opgetreden tegen het onrecht is al schuldig aan misdaden tegen de mensheid.

Het is nu beslist te laat voor berouw.

Iedere man / vrouw is verantwoordelijk voor het eigen lot.

Tijd nu om het jouwe onder ogen te zien.

Tijdens een oorlog zullen alle acties van ambtenaren bekeken en beoordeeld worden tegen de grotere achtergrond van het conflict. 

Wetgevers en andere functionarissen, in alle hoedanigheden, met inbegrip van ondersteunend personeel, hadden er goed aan gedaan de grondwet te lezen en deze na te leven ondanks de grove overtredingen bij de leidinggevenden.

We wisten het niet en volgden slechts orders -uitvluchten- worden niet geaccepteerd.

Dokters, verpleegkundigen, ambtenaren, burgermeesters, kamerleden, ministers, politieagenten, rechters, maar bovenal journalisten en iedereen in de media, etc, etc, …

We zijn in oorlog. Elke actie, beslissing en stemming zal aanzienlijke en ernstige gevolgen hebben.

Nog nooit in de gehele wereld geschiedenis werden er zo massaal misdaden gepleegd op wereldwijde schaal en iedereen die het mogelijk maakte dat deze medische misdaad, de apartheid   en alle zaken die het mogelijk maakte om een dictatuur uit te rollen zullen hun gerechtigheid niet ontlopen.

Alle bewijzen zijn verzameld, we weten waar een ieder staat, groot en klein, leidinggevend en meelopers, een ieder heeft zijn sporen achter gelaten, zichzelf bloot gegeven op de sociale media. Sporen die onuitwisbaar zijn, onuitwisbaar bij de getroffenen, de miljoenen slachtoffers van vaccinatieschade, de doden en de mensen die er zelf een einde aan maakten omdat ze geen uitweg meer zagen.

Bedenk, als vele mensen aan de andere kant van de wereld aan massa van hoge gebouwen springen en je neemt als ambtenaar hier geen afstand van dan ben je al net zo schuldig !!


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk