De informatie oorlog schaakmeesters


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #027 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Een schaakmeester zet in de informatie oorlog. Dat TruthSocial bezig is gefaseerd open gesteld te worden te worden, langzaam om alle bots buiten de deur te houden is #1. Maar TruthSocial zal in eerste instantie voornamelijk gebruikt worden door mensen die al in min of meerdere mate weten hoe de wereld in elkaar steekt. De rest blijft onder invloed van hun ‘meesters’ op Facebook en Twitter. Daar is nu weer een stok in het wiel gestoken bij Twitter, BioClandestine rapporteert hierover, ….

– HM

Telegram BioClandestine

Twitter is al lang een vijand van het volk, en een nogal persoonlijke vijand van mij. Natuurlijk ben ik gefascineerd door de overname van Twitter door Elon Musk. 

Nu ik het een beetje heb zien ontvouwen, is één ding duidelijk: de Deep State heeft zojuist de controle verloren over één van hun meest waardevolle activa. Twitter is een van hun belangrijkste manieren om de publieke perceptie te manipuleren en hun verhalen te valideren door het ‘* groepsdenken’ te vervormen en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Dit is een enorme verschuiving in deze voortdurende oorlog tegen informatie. 

Mijn enige vraag is, spelen Trump/US MIL hier een rol? En zo ja, in welke mate?

Voor zover ik het zie, zijn er twee scenario’s:

A) Dit is onderdeel van een lopende militaire inlichtingenoperatie en Elon is tot op zekere hoogte ingelezen. Dit is berekend en getimed om het speelveld gelijk te maken en het verspreidingsproces te versterken voor de komende aanval van vernietigende informatie.

B) Elon handelt op eigen houtje en heeft gewoon besloten om snel 3 miljard dollar uit te geven om terug te vechten tegen de censuur en de bureaucratische aanvallen op de vrije meningsuiting.    

Ik ben zeker oké met beide scenario’s. Ofwel hebben de facties die zich verzetten tegen de deep state de situatie onder controle, ofwel is Elon de moderne Batman en gebruikt hij zijn rijkdom en invloed om terug te vechten tegen het diepgewortelde wereldwijde establishment. 

Hoe dan ook, het normie bolwerk werd net ingehaald door Elon en dat is MASSIVE. De manier waarop * normies nieuws en informatie consumeren gaat veranderen onder Musk. De MSM hebben hun lot al aanvaard. Zie een CNN artikel en het volgende citaat: 

“Gezien het feit dat Twitter dient als het de facto openbare stadsplein, ondermijnt het niet naleven van de principes van vrije meningsuiting fundamenteel de democratie”, verklaarde Musk. 

Musk die Twitter neemt is ongetwijfeld belangrijker dan Trump die Truth Social creëert. Met de waarheid vrij om te verspreiden en de opheffing van censuur op Twitter, zullen normies worden blootgesteld aan meer realiteit. Zoals het Hunter Biden Laptop-verhaal dat Twitter een week voor de verkiezingen heeft gebombardeerd, ondanks het feit dat het waar was, waardoor stemmen ongetwijfeld werden veranderd en dat een directe aanval was op de Amerikaanse verkiezingsintegriteit. 

Onder Musk, zullen dingen veranderen. Schaduwende informatie die binnenkort naar buiten komt met betrekking tot Hunter Biden laptop, Durham onderzoek, VS biologische-wapen activiteit wereldwijd; zal binnenkort vrijelijk stromen op het “de facto openbare stadsplein” en de diepe staat kan niet controleren welke informatie hun schapen consumeren.

Dit is ook concreet bewijs dat de deep state niet de volledige controle heeft. Manipulatie van *Groupthink/**Hive mind is/was hun meest waardevolle wapen. Zonder dat, kunnen ze niet hopen een kans te maken. Zonder de mogelijkheid om de verspreiding van de waarheid te beteugelen wanneer die naar buiten komt, zijn ze in een duidelijk nadeel. 

Nu de belangrijkste echo kamer van de deep state niet langer in handen is van Orwelliaanse smeerlappen, zullen de normies steeds meer worden blootgesteld aan dingen die ze voorheen niet zagen door censuur, schaduwbannen, hashtag- en trendmanipulatie, algoritmische vervorming van feeds en onderdrukking van niet-goedgekeurde verhalen. 

Ik denk niet dat mensen begrijpen hoe kolossaal deze domino is in de strijd om de publieke perceptie en de oorlog tegen deep state hersenspoeling. Het speelveld is gelijk gemaakt. Ik zal nog steeds Telegram, Truth Social en substack blijven gebruiken, maar Twitter is het primaire slagveld. Het is ook de beste plaats om normies te flippen en informatie snel te verspreiden om in verschillende echo kamers door te dringen. 

Met informatie vrij om te stromen zonder manipulatie, zal de waarheid zijn rechtmatige plaats in de voorhoede innemen. Mensen, we zijn aan het winnen. 

* Normies: Een persoon die zich vastklampt aan sociale normen, geaccepteerde praktijken en rages van zijn eigen tijd & geografische groepering zonder bredere culturele perspectieven waaruit hij put.

Normies hebben een gebrek aan interesse in ideeën die niet gemakkelijk toegankelijk zijn of die buiten het huidige acceptatie bereik van henzelf of de samenleving vallen. Een meeloper met de kudde, een schapen gedrag waarbij een enkele hond de gehele kudde onder controle heeft. Voorbeeld: De MSM controleren nu de massa.

* Groupthink / Groep denken: Groupthink is een psychologisch verschijnsel waarbij mensen streven naar consensus binnen een groep. In veel gevallen zullen mensen hun eigen persoonlijke overtuigingen opzij zetten en de mening van de rest van de groep overnemen.

** Hive mind: de collectieve mentale activiteit die tot uiting komt in het complexe, gecoördineerde gedrag van een kolonie sociale insecten (zoals bijen of mieren) en die wordt beschouwd als vergelijkbaar met één enkele geest die het gedrag van een individueel organisme controleert

2: de collectieve gedachten, ideeën en meningen van een groep mensen (zoals internetgebruikers) die geacht worden samen te functioneren als één enkele geest

—-//—-

Ik zag deze onderstaande afbeelding en dacht.

Zou jij vechten voor je eigen land

Is dat niet afhankelijk van; “wie en hoe je land wordt geregeerd”

Met andere woorden, is er een reden om voor te vechten

Deze afbeelding bespreekt boekdelen

In het 15% land wonen de mensen die het minste binding hebben met hun eigen land. het land dat al verkocht is aan het WEF door de eigen politiek.

Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk