Trump’s Lawsuit: “Alleen als het kwaad in het licht wordt gedwongen, kunnen we het verslaan !!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #013 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Dat was een quote uit de rally die Donald, J. Trump deze week hield in Georgia; “Het moest zo zijn. Achteraf gezien… zullen we terugkijken en dankbaar zijn voor wat deze moeilijke jaren in dit land hebben opgeleverd”.


Intussen aan de andere kant van de wereld; “De BBC interviewde een Oekraïense soldaat met een SS-divisielapje van Nazi-Duitsland, gedragen door concentratiekampbewakers in WO2.

Wordt daarom RT geblokkeerd in het westen, mag de waarheid niet in beeld komen?
Materiaal voor toekomstige rechtszaken, …

TRUMP heeft een rechtszaak aangespannen vorige week, een RICO Lawsuit, wat is dat?

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
(Door afpersing beïnvloedde en corrupte organisaties Act)

Trump dient een massale aanklacht in tegen o.a. Hillary Clinton, waarmee hij zijn ‘ondenkbaar’ complot tegen hem op de proef stelt

Voormalig president Donald Trump heeft donderdag een rechtszaak aangespannen die het best kan worden omschreven als een ‘boog’ rechtszaak tegen een groot aantal actoren die betrokken zijn bij de Democratische Partij, de FBI en Russiagate.

De gedaagden in de 108 pagina’s tellende civiele rechtszaak omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Hillary Clinton, het Democratisch Nationaal Comité, het advocatenkantoor van de Democratische Partij Perkins Coie, de voormalige partner van dat kantoor, Michael Sussmann, Rep. Debbie Wasserman Schultz, Fusion GPS, Christopher Steele, voormalig FBI-directeur James Comey, voormalig FBI-agent Peter Strzok, voormalig FBI-advocaten Lisa Page en Kevin Clinesmith, en voormalig plaatsvervangend FBI-directeur Andrew McCabe. Ook aangeklaagd zijn verscheidene “John Does” en onbekende bedrijven.

Het opening salvo van de rechtszaak luidt als volgt en gaat over het zogenaamde Steele Dossier:

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 hebben Hillary Clinton en haar medeplichtigen een ondenkbaar complot georkestreerd – een complot dat het geweten schokt en een belediging is voor de democratie van dit land. Door gezamenlijk op te treden, hebben de Beklaagden kwaadwillig samengespannen om een vals verhaal te weven dat hun Republikeinse tegenstander, Donald J. Trump, samenspande met een vijandige buitenlandse soevereiniteit. De acties die zijn ondernomen om hun plan te bevorderen – het vervalsen van bewijsmateriaal, het misleiden van wet handhaving instanties en het uitbuiten van de toegang tot zeer gevoelige gegevensbronnen – zijn zo schandalig, subversief en opruiend dat zelfs de gebeurtenissen van Watergate daarbij verbleken.

Onder het mom van “oppositie-onderzoek”, “gegevensanalyse” en andere politieke strategieën hebben de beklaagden op snode wijze getracht het vertrouwen van het publiek te winnen. Zij werkten samen met één enkel doel, dat zij zelf dienden: Donald J. Trump zwart maken. Hun verregaande samenzwering was erop gericht om Trump’s kandidatuur voor het presidentschap lam te leggen door een schandaal te creëren dat zou worden gebruikt om een ongegrond federaal onderzoek te starten en de media in rep en roer te brengen.

De speciale raadsman Mueller sprak Donald J. Trump en zijn campagne vrij met zijn bevinding dat er geen bewijs was voor heimelijke afspraken met Rusland.”

De rechtszaak tegen Trump beheerste maanden lang de nieuwsberichten, de rechtszaak die Trump nu zelf als tegenhanger heeft aangespannen wordt zo ver mogelijk weggehouden van het grote publiek

De rechtszaak van Trump luidde ook het ontluikende onderzoek in van speciaal raadsman John Durham naar de manier waarop de regering Trump heeft onderzocht. Het luidt

De volledige omvang van het wangedrag van de beklaagden is gestaag en geleidelijk aan het licht gebracht door speciaal raadsman John Durham, die leiding heeft gegeven aan een onderzoek van het DOJ naar de oorsprong van de Trump-Rusland samenzwering. Tot op heden heeft hij reeds aanklachten geformuleerd tegen onder meer Sussmann en Danchenko, wegens het afleggen van valse verklaringen aan rechts-handhavings-ambtenaren. Zoals hieronder uiteengezet, hebben deze “sprekende” aanklachten niet alleen betrekking op veel van de hierin genoemde Beklaagden, maar bieden zij ook veel inzicht in de interne werking van de samenzweerderige onderneming van de Beklaagden. Gezien de recente ontwikkelingen en de algemene richting waarin het onderzoek van Durham zich ontwikkelt, lijkt het vrijwel zeker dat er nog meer tenlasteleggingen zullen volgen.


Clinton heeft als lastgever het advocatenkantoor Perkins Coie en de Clinton-campagne als haar agenten gebruikt om namens haar het complot tegen Trump uit te voeren en ervoor te zorgen dat hij valselijk zou worden beschuldigd van heimelijke afspraken met een vijandige buitenlandse mogendheid.

Meer bepaald hebben de Clinton Campaign en de DNC onder leiding van Clinton een plan opgezet om oneerlijke agenten in te huren om een verzameling leugens en insinuaties over de Aanklager samen te stellen en deze aan de FBI te verkopen. De verklaringen die werden verspreid waren bewust vals en schadelijk.

Clinton heeft de DNC en de Clinton Campaign opgedragen om ook Perkins Coie, LLP in te huren om bewijs te vinden voor een sinister verband tussen Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezing van 2016.

De Clinton-campagne en de DNC hebben, onder leiding van Hillary Clinton, hun advocatenkantoor, Perkins Coie, opdracht gegeven een extern inlichtingenbureau, Fusion GPS, in te huren om vuil te spitten over de vermeende connecties van de aanklager met Rusland in 2016. Zij betaalden Fusion GPS ongeveer 10 miljoen dollar om een vals verhaal te produceren en te verspreiden dat de eiser had samengespannen met de Russen.

Clinton probeerde haar betrokkenheid af te schermen door een barricade van agenten die namens haar werkten.

Eenmaal ingehuurd werd Perkins Coie belast met het leiden van de missie om bewijs te vinden of te fabriceren van een sinister verband tussen Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Noot: Hier op gedachtenvoer deden we indertijd via de Q anon verslaggeving uitgebreid verslaggeving van deze mega fraude die toen al volledig in het publieke domein lag. Meer over deze rechtszaak op Telegram (video 2.30 min)

Brian Cates o.a. schrijver voor de Epoch Times schrijft op zijn Telegram kanaal

Wat ik denk dat Trump doet is een schijnwerper zetten op Durham’s aanklachten en dossiers. Hij gaat niet verder dan wat Durham tot nu toe heeft onthuld. Hij zal het nepnieuws dwingen om te blijven praten over de zaken die ze al hebben verdraaid en verworpen. “You crazy wingnuts! Durham heeft in dat dossier niet gezegd dat een particuliere aannemer die voor Clinton werkte, Trump Tower, zijn appartement en de EOP bespioneerde!” Vervolgens spant Trump een rechtszaak aan waarin de hele RICO-samenzwering uitputtend in detail wordt uiteengezet, inclusief het bespioneren van Trump Tower, zijn appartement en de EOP. Ze beweren dat Durham zich met fantasie bezighoudt, maar nee, Trump krijgt ze allemaal voor de rechter en beweert dat hij geen zaak heeft en dat dit wordt geseponeerd. En dus, moeten DURHAM’s zaken worden afgewezen. Maar ze hebben het mis over dit. Durham kan alles bewijzen en Trump ook.


Onderstaande protestsongs inmiddels de 120.000 views gepasseerd


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk