Kogels of misinformatie, het meest dodelijke is, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #012 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Als ik de artikelen van de afgelopen 22 jaar die ik geschreven heb eens aan mij voorbij laat gaan dan kan ik maar tot een enkele conclusie komen, …


Misinformatie is vele malen dodelijker dan alle oorlogen met alle wapengekletter bij elkaar. En dan praten we al gauw over honderden miljoenen aan mensen die als kanonvuur en kogels om het leven kwamen in amper 100 jaar.

In die zelfde 100 jaar begon men met kunstmest de landbouwgronden uit te mergelen waardoor net zoveel mensen vroegtijdig een langzame dood stierven door vitamine en mineralen gebrek en ik kan het weten want de hele site staat er over volgeschreven. En de media hebben al die tijd het sprookje hoog gehouden dat met gevarieerd eten alle benodigde vitamines en mineralen voldoende beschikbaar zijn. Misinformatie !!

Honger in de wereld en al die doden, daar heb ik het nog niet eens over.

De grootste kwakzalverij machine was altijd al de chemische medicijn industrie die de opname van die schaarse essentiële vitamine en mineralen nog een verder onderdrukten en opnieuw stond de misinformatie industrie, -de Media- aan de wieg om deze leugens met de mantel der liefde te bedekken.

De twee grootste killers waren echter chemotherapie en bestralingen, deze zogenaamde kanker geneesmethodes zorgden voor miljarden aan winst en vernietiging aan levens. Bij slechts 1 miljoen aan doden per jaar kom je hier alleen al in honderd jaar aan 100 miljoen doden en een simpel zuurstof gebrek op celniveau lag hieraan te grondslag (Otto Warburg). Opnieuw pure onderdrukking van het nieuws en dus misinformatie.

Maar de -Hocus Pokus- media winkel was nog niet leeg bleek, waar men de laatste 80 jaar meer als 200 oorlogen, geschillen en zelfs “vredesmissie’s” legitiem wist te verkopen aan ‘het volk’ als zijnde een terechte ingreep in het kaden van het herstellen van een ‘democratie’ ergens in de wereld. 

Inmiddels is de gehele wereld in de greep van de dictatuur met als hoogtepunt overal politieke gevangenen, zelfs in de beschaafde Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland etc, …

En de media misinformatie machine draait op hoogste toeren en is bezig totaal over zijn toeren te ‘spinnen’.

In slechts een tweetal jaren wist men zo’n slordige 50% van de wereldbevolking te overtuigen dat een chemische cocktail in een test fase te laten inspuiten met onbekende gevolgen voor alle deelnemers van dit nooit eerder vertoonde medische experiment. Een ‘vaccinatie’ ronde zoals ze eigenlijk altijd al experimenteel waren al de tijd dat ze toegepast werden meer als 200 jaar nu blijkt dat een levend virus nooit heeft bestaan en alle bewijzen onder de pet zijn gehouden door de misinformatie industrie.

Mijn conclusie luidt dan ook eenvoudig dat bij de komende -TRIBUNALEN- de misinformatie industrie vooraan horen te staan in de beklaagden banken. Geen enkele dictator kan zijn dictatorschap doen gelden zonder de hulp van de verderfelijke moordlustige media. En dat zelfde is natuurlijk ook van toepassing op de Big Farma -eugenica- industrie en alle meelopers. De voedingsindustrie etc, etc, …

Misinformatie het meest dodelijke wapen. 


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk