Open brief aan de media en in het bijzonder WNL – Update News Video


Wereldwijde ‘StaatWereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #007 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


WNL en de andere nieuwsbrengers verraden zichzelf door constant mensen uit te nodigen die maar één mening verkondigen. Dat is gebeurd met de informatie over Corona en de maatregelen die zijn getroffen om de bevolking te bedriegen, te mishandelen met Lock downs, mondkapjes, afstand houden, zich gedwongen ( dus nog net niet verplicht ) te laten vaccineren en van hun vrijheid te beroven.

Nu doet WNL weer hetzelfde met de inval in Oekraïne! Maar ook de andere nieuws brengertjes liegen en manipuleren het nieuws om de bevolking te bedriegen. 

En het jammere hiervan is dat veel mensen het nieuws geloven.

Er rust dus een zware verantwoordelijkheid op de nieuws brengers.

Daarom rijst de vraag waarom de nieuwsbrengers de bevolking niet de waarheid brengen?

De mening dat Rusland een oorlog begint zonder daar enige reden voor te hebben is ver van de waarheid vandaan. 

Dat Russische troepen verschrikkelijke dingen doen tegen de Oekraïnse bevolking. Dat Russische soldaten weerloze burgers doden en dat er raket aanvallen op ziekenhuizen, openbare gebouwen en woon flats gepleegd worden.

Het is werkelijk mensonterend te zien hoe de Nederlandse bevolking wordt voorgelogen. Zelfs ministers en mensen waarvan je mag verwachten dat ze zichzelf nog in de spiegel willen kunnen aankijken doen mee met deze onterende poppenkast.

De oorlogen in Afghanistan, Iran, Libië en Syrië werden allen goedgekeurd door dezelfde mensen die nu alleen bezig zijn Rusland te veroordelen. En in die oorlogslanden stierven meer dan 6 miljoen mensen!

Terwijl de genoemde oorlogen allen begonnen met leugens! Dat de VS deze oorlogen belangrijk vonden om te voeren en een aantal NAVO landen hieraan meededen zonder dat er een NAVO land werd aangevallen. Wat toch de belangrijkste reden is voor de NAVO om, wanneer een NAVO land wordt aangevallen, gezamenlijk dit land te verdedigen. 

Heeft WNL ooit deze oorlogen veroordeeld? Nee, natuurlijk niet, jullie doen nooit onderzoek!

Hieruit blijkt dat de westerse politiek volkomen verrot is en de media hier aan mee doen! Ze meten met twee maten en de politici nemen maatregelen die de grondwet opzij schuiven alsof ze deze grondwet door het riool spoelen. 

En wat doet WNL? Die doet geen enkel onderzoek en waait mee met de valse stroom zonder enig journalistiek onderzoek te doen naar de ware reden waarom Rusland Oekraïne is binnengevallen.  

Wel, ik als gewone burger, doe dit onderzoek wel. 

En hierdoor heb ik het vermoeden dat WNL het schaamrood op de kaken krijgt omdat ze totaal geen melding heeft gemaakt van de volgende feiten!

Er worden door het Russische leger laboratoria ontmanteld. Deze laboratoria werden betaald door het Pentagon en daar werden chemische en biologische wapens gemaakt. Wat in strijd is met internationale verdragen. Hier zijn documenten van die dit bewijzen!

Over Oekraïne verspreid zijn er meer dan 30 van deze laboratoria. En het gore van het geheel is dat een groot aantal van deze laboratoria in woongebieden zijn geplaatst. Hoe laf kan je zijn! 

Dat is de reden dat de Russische troepen erg voorzichtig te werk gaan.

Het is bekend dat het Oekraïnse leger zelf gebouwen beschiet en daar de Russen de schuld van geeft. Maarja, jullie doen geen onderzoek en weten dit natuurlijk niet.

Er werd veel olie en gas gestolen door de verschillende partijen die dit doorverkopen aan de rest van Europa. Hunter Biden, de zoon van Jo Biden, de huidige president van de VS, had hier een grote hand in en verdiende hier miljoenen aan.  

Hieraan verbonden is de grootste witwas praktijk die tot nu toe bekend is en de vele miljardairs die Oekraïne nu heeft vluchten het land uit en hebben hun geld op banken staan in gebieden als Belize, Andorra en Panama.

In Oekraïne is een levendige handel in kinderen die verkracht, gemarteld en zelfs gedood worden en waar orgaanhandel veel geld oplevert. En daar zeggen jullie niets over, schandalig!

Maar ja, jullie doen geen onderzoek, dus weten jullie het niet!

En de twee Oostelijke delen die zich bij Rusland willen voegen. Deze werden dagelijks beschoten door de militairen van het Azov bataljon. Dit is een groep Nazi’s militairen die er niet voor terug deinzen burgers als schild te gebruiken of op eigen burgers te schieten als dat in het plaatje past!

Maar ook en toch even terug naar het verleden. 2014.

Een groot deel van de Oekraïnse bevolking heulde met Nazi Duitsland. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt door de VS. Via de inzet van de onderminister van buitenlandse zaken van de VS, mevrouw Victoria Nuland, werd een coup voorbereid om de macht over te nemen van de Russisch georiënteerde president. 

Toen het hoofd CIA, John Brennan zelf afreisde naar de Oekraïne was het duidelijk. De VS wilde een wisseling van president!. 

Obama vond dit een schone en nette coup omdat er maar 56 doden vielen!

Hier een klein stukje geschiedenis om dit te duiden.

De grote mannen die de Russische revolutie lieten uitvoeren werden betaald door Rockefeller. Dit omdat de Russische Tsaar geen toestemming gaf de olieconcessies aan de Rockefeller groep te verkopen.

Oh, dat wisten jullie niet? Daar heb je het dus weer! Geen onderzoek gedaan en daarom wisten jullie dit niet!

Vanaf die tijd werd Rusland een land dat niets goed kon doen. De handelsbetrekkingen werden op een laag pitje gezet. Er was een constante oorlogsdreiging vanuit het westen om de Russen te dwingen zich te bewapenen en daar dus veel geld in te investeren. Het gevolg was dat de bevolking in diepe armoede moest leven. Niet allen natuurlijk. De superklasse nam het er goed van.

Weet WNL wel dat de Russen in de 2e wereldoorlog de Duitsers hebben verslagen? Nee? Door de inzet van Rusland en haar legers werden de Duitse legers zo verzwakt dat de geallieerden Europa binnen konden komen. Het was wel een zeer kostbare oorlog voor de Russen! Ze verloren meer dan 11.000.000 manschappen en 10.000.000 burgers door honger en ziekten. Welk ander land heeft zoveel gedaan om de oorlog van de Duitsers te winnen? En ik moet erbij zeggen dat de geallieerden haast hadden omdat ze bang waren dat de Russen heel Europa zouden veroveren. Dat deed de VS liever zelf! Die oorlog is eigenlijk nooit beëindigd! 

In een poging de voortslepende spanning te normaliseren deed Gorbatsjov een handreiking naar het westen. Het gordijn ging naar beneden. Maar er werden afspraken gemaakt!

Het Warschaupact werd niet door het westen aangepakt! In ruil daarvoor werden oost en west Duitsland verenigd. Dat gebeurde ook, de Russen trokken zich terug uit oost Duitsland. Maar de afspraak over het Warschaupact werden snel vergeten omdat de VS, maar ook de westerse Europese landen, een ontembare honger hebben. Polen, Hongarije, Tsjechië en het toen nog met elkaar verbonden Slovakije, Bulgarije en Roemenië werden al snel door de Europese wortel verleid en de miljarden stroomden deze landen binnen. Want omkopen is niet vreemd in corrupte landen! Maar de corruptie is nog niet ten einde!

De landen werden toegevoegd aan de NAVO. Die hadden toch al bewezen dat ze overal in de wereld oorlog konden maken en dat er geen mens was die daar enige klacht over uitte! Dus ging een deel van het omkoopgeld naar defensie om Amerikaanse en Europese wapen fabrikanten te spekken. Want die hadden het ineens heel moeilijk nu de Russische dreiging ophield te bestaan!  

De oorlog is dus nooit beëindigd. De VS, maar ook het verenigd Europa hebben landjepik gedaan zonder veel wapengeweld! Hoewel!

Joegoslavië was één land en de burgers leefde al jaren in vrede met elkaar. En dat is zo ontzettend verderfelijk! Een beetje leven in de brouwerij is nooit weg. En om daar een oorlog te beginnen is kinderspel wanneer je de mensen een beetje tegen elkaar opzet. Gelukt!

Je schraapt je keel en de rochel die eruit komt spuug je uit op de grond. De eerste die deze rochel opslurpt wordt baas van een landje.  Dat herhaal je enige keren en je hebt een aantal bazen kandidaten voor landjes die dan natuurlijk oorlog met elkaar gaan maken. Je perst de bevolkingen een beetje uit, je verschaft leningen en dan kunnen ze wapens kopen en elkaar te lijf gaan!

En natuurlijk deden de VS en een aantal NAVO landen mee, want oorlog in hen op het lijf geschreven. Ze vergeten gemakshalve dat het allemaal oorlogsmisdaden zijn die ze hebben gepleegd! Dat ze hiervoor nog niet veroordeeld zijn is te danken aan het feit dat het een westerse organisatie is die dit beoordeeld.

Dat dit af en toe mis gaat is bijkomende schade. Kosovo moorden!

Terug naar Oekraïne!

Oekraïne heeft een groot Nazi verleden. 

En de vraag hoe dat nazi verleden in de EU werkelijk is, is een vraag die we ons serieus mogen stellen. 

Zijn de Nazi’s verslagen? Is de 2e wereldoorlog voorbij? 

De VS hebbent in samenwerking met een aantal Europese leiders, een neo-nazi regime geïnstalleerd in Oekraïne.

Goed georganiseerde fascistische nazi – groeperingen hebben de macht gegrepen met steun van de CIA en de EU. 

Daarom  heeft mevrouw Ursula von der Leyen een ultieme poging gedaan Oekraïne nog even bij de EU en de NAVO sleuren. Dan kan de NAVO nog even lekker genadeloos een totale oorlog uitlokken met Rusland. Gelukkig zijn er nog enige mensen die hun hersenen gebruiken en hun ego even aan de kant zetten en dit tegenhouden. Want ze weten ook dat mevrouw Ursula von der Leyen in het verleden een aantal grote fouten heeft gemaakt en daarom is uitgeweken naar de EU. Hoe ze aan deze hoge positie is gekomen kan je misschien zelf wel bedenken. Maar na het debacle Juncker is alles mogelijk!

Goed, Neo – nazi’s in Oekraïne?! Svoboda is hier een duidelijk bewijs van door hun optreden op het Maidanplein. Ach jullie weten toch nog wel dat onze eigen buikige Van Baalen, je weet wel, dat VVD mannetje dat zich in de luxe van het Eu gebeuren wentelt. En ook niet te vergeten Guy Verhofstadt, die Belg met die enorme grote bek.

En de door het volk gekozen president Victor Janoekovitsj moest vluchten om zijn leven te redden. 

Zo begonnen de problemen in Oekraïne met een directe schending van het internationaal recht dat werd veroorzaakt door de NAVO landen. Die ook de Minsk verdragen aan de kapstok hangen!   

De VS en NAVO landen met zeer veel bloed aan de handen! Het bloed van miljoenen mensen.

De VS en NAVO landen die bijna alle niet westerse landen hebben stuk gebombardeerd.

De VS en NAVO landen die niet aflatend bezig zijn ergens oorlog te maken!

Maar ach, dat weten WNL en andere westerse nieuwsmedia niet! Want jullie doen nooit onderzoek!

En zeggen nooit wat er werkelijk aan de hand is!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk