Maartse waanzin gaat eigenlijk veel meer over jezelf dan het wereldse gebeuren.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #001 nog [?] dagen naar de vrijheid. 


Dit schreef dotcom.radio co-host Mike op zijn forum deze week; “March madness gaat niet alleen over de buitenwereld, ook over de binnenwereld”. Ik zou het nog veel scherper willen stellen: “De Maartse Waanzin gaat veel meer over jezelf dan over alles wat er in de wereld gebeurd”. Ik zou het zelfs de 80/20 regel willen toekennen. 80% jij en 20% de wereld.


De wereld is nu voor 20% wakker en bij de les.

De rest, de 80% schommelt tussen, hier en daar wat weten en hopeloos verdwaald en wellicht zelfs voor altijd verloren.

Als de 80% bij de les geweest zou zijn geweest hadden we nooit 2 jaar lang in de COVID angstgreep gezeten waarbij de woorden van de 20% totaal in de wind geslagen werden. 

Nu alle maatregelen afgeschaft zijn zie ik nog steeds mensen met zo’n smoelkapje oplopen “buiten”, een smoelkapje [?], ja want als je er iets van zou zeggen krijg je wellicht nog een grote smoel ook. Maar het is nu eenmaal zo en gedachtenlezen is een fluitje van een cent geworden. 

Als de 80% bij de les geweest zou zijn hadden we nooit onze vrijheden zo massaal moeten opgeven. Met totaal verzet had dit nooit gebeurd en had de politie niets anders kunnen doen dan de grondwet respecteren, nu zijn het de ‘wetshandhavers’ geweest die massaal de wet naar eigen hand konden zetten als verlengstuk van de dictatuur en hun aanzien totaal te grabbel hebben gegooid. 

Het sleutelwoord in deze is zelfreflectie, het overdenken van je eigen zijn en handelen.

In hoeverre sta je met beide benen in de wereld, in hoeverre ben je zelfstandig in je besluitvorming, het vormen van een eigen mening, kortom, jezelf een spiegel voor houden.

Lastig, want dan kom je ook de pijnpunten tegen die iedereen heeft.

Diep weggestopt vaak, maar je zal wel moeten kijken want deze maanden is de wereld jouw die spiegel aan het voorhouden en je zal moeten reageren of je wil of niet. Dat is voor de 20% al lang duidelijk dat de 80% daar op afstevent. Dat uitstel gedrag kan geen afstel worden want iedereen die probeert (ongezien) door te lopen wordt bij wijze van spreken pootje gelapt en bij de les gesleurd. Het ontwaken uit de “Matrix” zal pijnlijk zijn.

“Wij”, de wereld kunnen je pas helpen als je dat voor jezelf duidelijk hebt en hulp durft te vragen. 

“Wij”, de wereld kunnen je niet helpen, weten wel dat je hulp nodig hebt maar we weten nog niet of en wanneer jij daar aan toe bent. Het heeft geen nut tegen een gesloten muur te praten als we de geheime ingang niet kennen. 

Een ‘anon’ [Paul Serran] maakte het mij wel heel gemakkelijk om de afsluiting van dit artikel te maken;

Ik zie dat sommige mensen zwart worden van de dagelijkse gruwelen. Weet je nog dat onze vriend de 17 [Q] ons vertelde dat “De waarheid 99% van de mensen in het ziekenhuis zou doen belanden”? Veel mensen spotten daarmee, en verklaarden dat ze er klaar voor waren – en ze hadden het mis, en waren roekeloos. Ik denk dat we nu allemaal blij zijn dat we een ‘bootcamp’ hadden van 28 okt 2017 tot 8 dec 2020 [Q anon movement] om ons te helpen deze oorlog te voeren die tegelijk fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel is. Het is ongelooflijk moeilijk geweest, het is waar – maar we hadden niet anders verwacht. Echter, als we in deze wereld kijken, zien we dat het Grote Ontwaken in volle kracht is, en de mensen nemen de strijd in hun handen, er is geen ‘commandant en  controle’ structuur die ontmanteld of gebruikt kan worden. Als één van ons valt, staan er vijf in zijn of haar plaats. Zeker, de ‘Heren’ van deze planeet hebben al hun middelen in tandem gemobiliseerd, in een pandemonium. Maar wij houden stand, we houden stand, we vechten terug.

We won’t give op / On Lâche Rien. [Video’s hieronder]


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk