x22 Report: Dr. Zelenko, een bericht van hoop


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #358


Een waanzinnig goed interview! In dit derde interview van Dave [x22 report] met Zev Zelenko is mij duidelijk geworden dat Zelenko een white hat is die aangestuurd wordt door de patriots, met als doel om een effectieve en nieuwe vorm van geneeskunde mogelijk te maken. Hier een samenvatting van wat ik uit het interview heb gehaald.


X22 report [onderaan de pagina de video]
Door; Mike Donkers

Laten we beginnen met C19. Zelenko geeft voor het eerst bloot dat hij zijn inmiddels befaamde Zelenko-protocol heeft gebaseerd op documenten van de makers van C19, te weten mensen als Ralph Baric die bezig was met gain-of-function research in Amerika o.l.v. Anthony Fauci. Dit GOF-onderzoek is vanaf 2014 verplaatst naar China, maar was volgens Zelenko in 2010 al gaande. M.a.w. Zelenko wist van dit knutselvirus, wist het mechanisme erachter en heeft zijn protocol rechtstreeks geent op dit werkingsmechanisme! Niet alleen noemt hij C19 een biowapen, maar Marburg en ebola ook. Door voortdurend te spreken over ‘virussen’ en tegelijkertijd over biowapens moet je een beetje tussen de regels door luisteren, want feitelijk vereenzelvigt hij ‘virussen’ met door mensen gemaakte biowapens, die allemaal specifieke mechanismes hebben van hoe ze uitwerken in het menselijk lichaam. Er moeten dus verschillende protocollen worden opgesteld om verschillende ‘virussen’ te neutraliseren en ongedaan te maken. Waar zink bij het ene ‘virus’ de oplossing biedt vormt het bij een ander ‘virus’ juist een voedingsbodem, dus het is maatwerk. De door Bill Gates voorspelde wereldwijde pokkenuitbraak valt volgens Zelenko eveneens onder de noemer ‘biowapen’. Nog niet eerder was Zelenko zo uitgesproken over wat een ‘virus’ nu werkelijk is en voor mij is het nu duidelijk dat hij over veel meer kennis beschikt dan hij aanvankelijk liet doorschemeren!

Zelenko heeft ook een protocol om mensen met huidige of toekomstige vaccinatieschade te kunnen helpen. Naast een zinkionofoor als HCQ, IVM of quercetine heeft hij het ook over NAC en EGCG, een groenethee-extract. Nog veel interessanter is zijn voorspelling dat de mensheid binnen 2-3 jaar zal beschikken over methodes (immunotherapie) om het immuunsysteem volledig te resetten, zodat we ‘ongeneeslijke’ ziektes als kanker en AIDS kunnen genezen. Dit kennen we natuurlijk ook van de Q-posts, maar ook Trump heeft uitspraken gedaan over een oplossing voor kanker en AIDS binnen tien jaar. Zelenko laat doorschemeren bij deze nieuwe vorm van geneeskunde betrokken te zijn, maar kan er omwille van een geheimhoudingspolicy nu nog niet teveel over kwijt. We moeten deze Zelenko in de gaten blijven houden, want deze man vormt vanaf het begin van de C19-crisis de spil tot een nieuwe vorm van geneeskunde die daadwerkelijk werkt! Dat dit ook zo is blijkt wel uit de vele social media-berichten waarin mensen met elkaar uitwisselen wat het Zelenko-protocol met hen heeft gedaan. Slechts lichte bijwerkingen worden gemeld, maar vooral een genezingspercentage van zeker 99%! Let wel, niemand betaalt deze gebruikers voor hun positieve commentaren! Hoeveel bestaande geneesmiddelen ken jij die zo effectief zijn en op zo’n organische manier worden gepromoot?

Ook over Space Force heeft Zelenko interessante dingen te melden. Zo vermeldt hij dat het controleren van de zeebanen leidt tot economische wereldheerschappij. Denk hierbij aan het maritieme rechtssysreem. Maar de toekomstige wereldheerschappij gaat over informatievoorziening en daarvoor is controle vereist over ‘low orbit’ satellietsystemen. En laat Starlink van Elon Musk nu net zo’n netwerk zijn! Denk ook aan Space Force, het door Trump nieuw opgerichte onderdeel van het Amerikaanse leger. Uiteraard is het doel van de Deep State om middels satellieten een transhumanistisch doel na te streven, nl. besturing van mensen via de ruimte d.m.v. nanotechnologie in de ‘vaccins’, maar volgens Zelenko zijn ze nog 10 jaar verwijderd van het bereiken van dit doel. Klinkt verdacht veel als.. .Agenda 2030, nietwaar? Maar de patriots zijn er nu al mee bezig en het vrije internet dat we via de ruimte wereldwijd gaan krijgen zal juist leiden tot The Great Awakening, een geest in een fles die als deze eenmaal uit de fles is er nooit meer in zal gaan! Vind je het niet interessant dat een ARTS dit soort observaties doet?

Maar het wordt nog mooier. Zelenko is ook een diepgelovig man en heeft diverse theologische beschouwingen. Het DNA-veranderende aspect van de ‘vaccins’ en de nanontechnologie in deze gifspuiten dient niet alleen het doel van depopulatie, maar ook van het recreeren van de mens van het evenbeeld van God naar,, zoals Zelenko het noemt, dat van Klaus Schwab. Zelenko kiest zijn woorden strategisch en noemt bewust Lucifer niet, maar een aards persoon als Schwab. Wat hij hier in ietwat verhulde termen zegt is echter dat de vaccins idd het Mark of the Beast zijn en dat het ultieme doel ervan rebellie tegen God en Gods allerhoogste creatie (de mens) is. Los van fysieke remedies die hij aanbiedt en helpt ontwikkelen tegen door de Deep State ontwikkelde toxische spike-eiwitten heeft hij het ook over strikte normen en waarden m.b.t. materialisme en lust. Zo voedt hij zijn dochter op om niet seksueel actief te worden totdat ze getrouwd is en hoeft Zelenko ook niet te vrezen voor seksueel overdraagbare ‘virussen’ als HPV die baarmoederhalskanker bij tienermeisjes kunnen optreden. Zelenko is verder van mening dat ieder van ons de weg terug moet vinden naar God en rekenschap dient af te leggen voor zijn/haar op materialisme en lust gebaseerde zondes, iets waar ik het alleen maar mee eens kan zijn. Volgens Zelenko werkt dit ook geneeskrachtig, bijv. als je vaccinatieletsel hebt opgelopen.

Tot slot besef ik nu dat ook Zelenko aan Sun Tzu-achtige deceptie doet. Zo viel ik de vorige keer over zijn chemo-infuus. Was dit niet gewoon theater? Wie doet er nu een interview terwijl hij aan zo’n infuus zit? Zelenko geeft aan dat zijn geloof in God hem in leven heeft gehouden, aangezien hij 4 jaar geleden werd gediagnostiseerd met terminale kanker. Ik geloof hem, maar heeft God hem ook niet op het pad gebracht van bepaalde geneesmiddelen die hem tot op de dag van vandaag in leven houden? Was dit nodig omdat de beste man een missie heeft en aangestuurd wordt door de patriots? Zelenko geeft ook aan als arts niet per se tegen vaccins te zijn, maar alleen tegen bepaalde vaccins die als biowapens worden ingezet. Dit is een populaire mening die hij volgens mij wel moet verkondigen, omdat in het bewustzijn van het miljoenenpubliek van Dave nog bij lange na niet geland is dat ALLE ‘vaccins’ wapens zijn tegen de mensheid, net zo goed als ALLE ‘virussen’ knutselwerk zijn uit een lab. Weer een andere vorm van deceptie betreft een verwijzing die Zelenko maakt in het interview naar de Talmoed. Interessant dat hij als praktiserende jood juist dat satanische boek noemt en niet de Torah. Dit zijn Art of War-techneken omdat de vijand ook meekijkt en meeluistert en de indruk gewekt moet worden dat zo’n Zelenko in de kern nog steeds onwetend is. Appear weak when you are strong. We moeten deze man absoluut blijven volgen!

Onderstaande video’s sinds november 100.292 vertoningen. bedankt voor het delen !!


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk