De laatste stuiptrekkingen van de farmaceutische zieken zorg.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #342


Nu blijkt dat de verantwoordelijken voor de zorg veel steken heeft laten vallen wordt het tijd eens serieus te kijken wat deze ziekenzorg ons heeft gebracht! Sinds de invoering van een chemische vorm van geneeskunde, gaat het slechter met de volksgezondheid.

Er zijn meewerkende factoren die mede verantwoordelijk zijn. Dat zijn de chemische middelen die gebruikt worden in landbouw, veeteelt en in andere sectoren van onze samenleving zoals de ziekenzorg die mensen ook chemische medicatie geven.

Daarbij is de voedingsindustrie schuldig aan het omvormen van gezonde producten tot producten die goedkoop zijn en te vaak ongezond. 

De regeringen van de afgelopen decennia hebben nooit de macht getoond hier een eind aan te maken. Wat wel hun verantwoordelijkheid is!

Wanneer het al zo ver is dat giftige chemische stoffen gevonden worden in de urine van de Europese bevolking, dan kunnen we ook hier spreken van een falend beleid van politici. 

Waren regeringen begaan met de gezondheid van de bevolking, dan hadden biologisch kwekers, telers en boeren veel meer steun moeten krijgen! Dan was het milieu ook beter af en kunnen we de miljarden die nu gestopt worden in het terugdringen van chemische, grond, water en luchtvervuilingen gebruikt worden om werkelijk een positieve verandering door te voeren. Maar zoals blijkt willen de regeringsleiders dit niet!

Daarom vraag ik me af of burgers mondig genoeg zijn om dit af te dwingen.

Of blijven we doorgaan aan dit dode en stinkende paard te trekken!

Burgers, maar ook en vooral artsen weten dat de gezondheidszorg is gebaseerd op het onderdrukken van symptomen met chemische middelen!. Er worden enorme dure machines gemaakt om er achter te komen dat er iets mis is op lichamelijk niveau. Dat zegt al zeer veel over de onkunde van artsen en de wetenschappers die voor farmaceutische bedrijven werken. Want ziekten ontstaan nooit op het lichamelijk niveau, maar op het geestelijk niveau. Het lichamelijk niveau laat alleen zien dat er iets mis is! 

Vergelijkbaar met een auto die stuk is, zo wordt ook de mens behandelt! Even naar de garage een nieuw onderdeel erin en het euvel is verholpen. Een schroefje zit los, even aandraaien en rijden maar.

Maar een mens is niet vergelijkbaar met een auto! 

Een mens is een levend wezen met emoties, een ziel, die beschadigt kunnen worden. Daarom kan je nooit uitgaan van een lichaam alleen! En dat is wat de zorg doet! 

Oh ja, er zijn psychologen en ander beroepsgroepen die zich bezig houden met de geestelijke gezondheid van de mens. Deze groep laat ik buiten dit schrijven.

Bij mij komt vaak de vraag naar boven waarom mensen geen vertrouwen meer hebben in de natuur. Nu hoor ik veel mensen die zeggen “maar chemische producten komen ook uit de natuur ”. Maar ze zijn wel zo veranderd dat ze de natuur kwaad kunnen doen. 

De mens is totaal niet geschikt om de grove chemische producten die ze krijgen van de behandelend arts goed te verwerken. Het zijn merendeels verdovende drugs die voor een groot deel weer worden uitgescheiden en via de WC in het oppervlakte water terecht komen. Dikwijls vraag ik me ook af of mensen beseffen dat het water dat uit de kraan komt met daarin vele chemische producten ook een gevaar zijn voor hun gezondheid. Dat het kraanwater te dikwijls niet meer gezond is en toch gedronken wordt, zelfs baby’s en kleine kinderen moeten dit drinken!

Nederland heeft iets meer dan 17 miljoen mensen. En ik schrijf hier al jaren over omdat het me pijn doet te weten dat de officiële cijfers zeer verontrustend zijn. Want het gaat om mensen, mensen die zich vaak niet bewust zijn omdat ze het te druk hebben met hun gezin en het werk dat ze moeten doen om te kunnen leven!

Daarom!

Daarom heb ik dit voor u uitgezocht.

In Nederland zijn meer dan 10.000.000, ja, meer dan 10 miljoen, dus meer dan de helft van de bevolking, chronisch ziek. Ze moeten regelmatig chemische medicatie slikken om nog te kunnen functioneren, maar genezen niet!

Dit dankzij onze zo hoog geprezen gezondheidszorg! Schandalig!

Weet u dat 1 op de 2 mensen een ziekte krijgt! En weet u ook dat dit uniek is in de geschiedenis van de mensheid! En weet u ook dat van die 1 op de 2 er 1 op de 3 kanker krijgt! En dat het niet afneemt, maar steeds erger wordt.

Vraagt u zich nu af of dit komt ondanks of dankzij de vele vaccinaties die tegenwoordig bijna verplicht gegeven worden omdat u denkt dat het u vrijwaart van ziekten? Want vaccinatie vloeistoffen zitten ook vol vergiftige ingrediënten die uw gezondheid aantasten. 

Vaccinatie die naar zeggen veel ziekten voorkomen. Ik zie het niet!

We hebben gezien welk effect vaccinatie had op de mensen die angst hadden of hebben voor het corona gebeuren. Er is nog niet bekend gemaakt hoeveel mensen zijn gedood door deze vaccins. Ook niet hoeveel mensen last hebben of hebben gehad door de vaccins.

Nu wil ik u iets uitleggen over de vaccins die u laat geven aan uw kinderen. En u kunt dit zelf opzoeken op internet door even te kijken op de site van Vaccinvrij.nl. 

De gegeven vaccins zitten vol vergiftige stoffen. In het vaccin zit ook een half doorgeslagen bacterie en iets dat men een virus noemt. En het immuunsysteem reageert niet alleen op de giftige stoffen, maar ook op deze half doodgeslagen stoffen die dan de ziekte moeten voorkomen! Het immuunsysteem is zeer intelligent en reageert exact op wat het moet bestrijden. Namelijk deze half doorgeslagen ziekte verwekkers. Dus de werkelijk in de natuur voorkomende verwekkers zijn nog steeds een gevaar voor de gevaccineerden. Daarom hebben de knappe koppen liever niet dat gevaccineerden in aanraking komen met mensen die zich liever niet laten vaccineren!

Maar er is meer!  

In het geval van kinderziekten waartegen gevaccineerd wordt, mogen kinderen geen kinderziekten meer krijgen.

Dit is één van de grootste fouten die deze tak van wetenschap ooit heeft gemaakt.

Doordat kinderen in mindere of meerdere mate ziek worden, kan het immuunsysteem zich sterker ontwikkelen. Dit geeft op latere leeftijd een krachtig immuunsysteem dat beschermt tegen veel ziekten.

Vooral de laatste ontwikkelingen hebben laten zien dat de farmaceuten en vaccinmakers hun hand zwaar hebben overspeeld. 

Dit zal in de nabije toekomst nog sterker naar voren komen!

Misschien voor de mensheid een goede reden weer terug te willen naar natuurlijke manieren tot genezen. 

Ik hoop dan ook dat veel artsen bereid zijn zich te laten omscholen tot natuurgenezer!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk