Zelfmoord: De dictators hebben al verloren, maar let op de medeburgers die dat nog niet weten!!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #341


De overheid (dictatuur) laat de teugels varen en we mogen elkaar weer ontmoeten zonder de QR code. Is het “virus” minder gevaarlijk of geloofd niemand de “experts” meer gezien de cijfers die van gelijke hoogte zijn als de jaarlijkse griep? En, zijn de aandacht trekkers dezelfde mensen die gedijen bij de aandacht die ze graag krijgen? “Kijk eens hoe ziek ik ben”, de ‘ik ben zielig mensen’ die je het beste totaal kan negeren zoals altijd. 


Wat ik om mij heen hoor dat iedereen weer verlangt naar een normaal leven. Als je echter goed nadenkt was dat normale leven helemaal niet zo normaal, maar dat gaat een ieder nu wel stap voor stap ontdekken, vooral als je weer in groepsverband kennis kan nemen van andere meningen zonder gelijk in de weerstand modes te vallen gedicteerd door de voorgeprogrammeerde meningen van TV, radio en de krant na te praten. 

Als de kroeg weer open is, de sportschool of welke sociale ontmoetingsplek je ook hebt, dan is er weer een mogelijkheid na twee jaar om die zwaar onderdrukte sociale gevoelens te uiten.

Er is weer een mogelijkheid om in groepsverband te praten over wat je de afgelopen twee jaren heeft bezig gehouden. Hoe je dat ervaren hebt. Wat jij ervan denkt, en, … hoe anderen dit zien. 

Maar, leg je oor zeker goed te luisteren bij de medeburgers die nooit zo actief waren in het sociale leven. Wat geven zij voor signalen af (tussen de regels door) ???

Hier in Frankrijk weet ik van de gendarme (politieagent) die mij al een jaar geleden vertelde dat zijn korps elke week al te maken kregen met drie zelfmoorden. Zaken die nergens in de officiële cijfers worden benoemd en zo zal dit overal zijn. 

Ik noemde de politie net, het aanzien van ‘oom’ agent is door de modder, de drek, de stront gehaald. Hun beroep, hun aanzien, hun schuldgevoel, zal wellicht tientallen jaren nodig hebben om te helen. Ik weet van Frankrijk in 2019 dat de officiële cijfers spraken van meer als 100 zelfmoorden bij deze beroepsgroep, … in een enkel jaar. Hoe moeten agenten zich voelen die ook zagen dat hun collega’s op asociale manier burgers in elkaar sloegen? Wat voor zaken kregen zij te horen van de directe leiding aangaande het huidige tijdsbeeld?

Let ook juist nu op de kleine en grote ondernemers die nu zien dat hun bedrijf, soms opgebouwd over verschillende generaties, dat zij nu geen mogelijkheid meer hebben om financieel het puin op te kunnen ruimen. Dat ze totaal aan de grond zitten, let erop dat zij, ook al zijn ze ‘ondernemend’ toch ook wel eens het gevoel kunnen hebben dat ze geen andere uitweg meer zien.

De (collega) werknemers die ontslagen zijn en mentaal nog meer in de knoop zitten omdat allerlei financiële, mentale en sociale ervaringen zich nog moeten gaan uiten, verwerken.

Al die mensen die aan den lijve ervaarden, of eigenlijk ontsteld zijn, nooit voor mogelijk hadden gehouden dat er een tweedeling in de maatschappij kon ontstaan, dat apartheid een woord zou kunnen worden in ‘onze’ maatschappij?

Mensen, collega’s, vrienden, familie, die langs de kroeg, het restaurant, de club, vereniging liepen en niet meer binnen mochten, zich verstoten voelden.

Mensen die niet meer gewenst waren binnen de eigen familie, niet meer binnen mochten komen, verstoten.

Maar al te vaak zou er wel eens onherstelbare schade aangericht zijn, “in hun ogen”, … !!

“WIJ”, … zijn met zijn allen verantwoordelijk om het welbevinden van elkaar, de samenleving.

Ik zit nu te luisteren naar de locale omroep waar ik zelf 25 jaar deel van heb uitgemaakt, de SLOG, ik proef de bevrijding met het carnaval gevoel dat met het loslaten van de onmenselijke regels weer de zon voelen schijnen, maar, … bereikt dit gevoel wel iedereen en kan dit gevoel van vreugde bij de ander niet de katalysator zijn om het onvoorstelbare te doen, ‘in de ogen van die ander’, het niet meer zien zitten … ?

“WIJ”, … voor de mensen die het al weten, het al kunnen zien, voor hen die weten dat we aan het winnen zijn, de dictators van deze wereld verslaan, afstevenend op een betere rechtvaardige wereld, bewijzend dat de wereld kan samenleven zonder oorlogen, met echt gezonde voeding, ziektes tot een ding laten worden uit het verleden. Voor hen die dat kunnen “zien”, is er nog slechts een enkele domper op die toekomstvreugde, dat zij (jij) daar niet bij zijn, dat jij (zij) dat “toen” nog niet konden zien. 


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk