De complotdenker als terroristische bedreiging – de vergeten bom

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #335


Onderstaande artikel gaat over de VS, maar ook in de EU is het zelfde gaande waar men speciale website heeft; “Security .nl – Omgang met Complotdenkers” en “EOS wetenschap – Hoe wordt iemand een complotdenker?” De complotdenker als terroristische bedreiging. De bedreiging die echter verdeeldheid zaait binnen familie en vriendenkring, met medewerking van de overheid !!


Bron artikel NoMoreFakeNews “Freedom FROM”—the forgotten bombshell
Door Jon Rappoport

Dit artikel gaat over een onderwerp waar de meeste mensen niet over na willen denken.

Erger nog, de meeste mensen herkennen het bestaan van het onderwerp niet – zelfs niet als ze erop gewezen worden. Ze denken er niet aan. “Niet geregistreerd” is hun basisregel.

Zo succesvol zijn decennia van hersenspoeling geweest.

DEEL EEN

Op 7 februari gaf het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid een afschuwelijk document uit met de veelzeggende titel, “Samenvatting van Terrorisme Bedreigingen voor het Vaderland (07 februari 2022).”

Terrorisme.

Hier is een citaat. Dan zal ik het laatste nieuws onthullen. Het is belangrijk omdat het onderwijssysteem een rampzalige mislukking is.

“De Verenigde Staten bevinden zich nog steeds in een klimaat van verhoogde dreiging, aangewakkerd door verschillende factoren, waaronder een online-omgeving vol valse of misleidende verhalen en samenzweringstheorieën, en andere vormen van verkeerde en misleidende informatie (MDM) die wordt geïntroduceerd en/of versterkt door buitenlandse en binnenlandse dreigingsactoren. Deze dreigingsactoren trachten de maatschappelijke wrijving te vergroten om tweedracht te zaaien en het vertrouwen van het publiek in overheidsinstellingen te ondermijnen om onrust te zaaien, die mogelijk kan aanzetten tot gewelddaden”.

ONDERMIJNEN HET VERTROUWEN VAN HET PUBLIEK IN OVERHEIDSINSTELLINGEN.

Hier is het nieuws.

Het hele doel van de grondwet was om het vertrouwen in overheidsinstellingen te ondermijnen.

HET HELE DOEL VAN DE GRONDWET WAS OM HET VERTROUWEN IN OVERHEIDSINSTELLINGEN TE ONDERMIJNEN.

Dat is waarom de scheiding der machten en de checks and balances werden gecreëerd.

Daarom werd de nieuwe centrale regering beperkt.

Daarom werd de Bill of Rights expliciet opgesteld. Lees de Rechten; ze gaan allemaal over vrijheid van criminele opleggingen door de overheid.

De stichters hadden een groot wantrouwen tegen macht van bovenaf. Ze kenden de geschiedenis van Europa.

De grondwet had niets te maken met een ongebreideld vertrouwen in overheidsinstellingen.

De grondleggers voorzagen precies het soort groteske macht die de federale regering zojuist heeft doen gelden in het Binnenlandse Veiligheidsbulletin van 7 februari.

Dat bulletin is ontworpen om de vrijheid van meningsuiting in te perken en te censureren, onder het voorwendsel dat die meningsuiting naamloze personen tot geweld zou kunnen aanzetten.

Dat vermoeiende voorwendsel wordt al eeuwenlang gebruikt, telkens wanneer mensen die de touwtjes in handen hebben een bedreiging zien voor hun criminele syndicaat.

De huidige term is “verkeerde informatie”. Alsof zij, de centrale regering, de baas zijn over het definiëren van wat “verkeerd” is.

Maar ongeacht wie het definieert, het hele idee is absurd. Impliciet in vrije meningsuiting is elke mogelijke vorm van informatie. Gesproken of geschreven door wie dan ook.

En “maatschappelijke wrijving aanwakkeren” en “tweedracht zaaien” – die nu beschouwd worden als een essentieel onderdeel van terroristische daden – zijn eigenlijk DE TAKEN van privé-burgers in een samenleving die ONTWORPEN is om wantrouwig te staan tegenover gecentraliseerd gezag.

Ja, dat is juist.

Als je het op een iets andere manier wilt zeggen, zou je kunnen zeggen dat maatschappelijke wrijving en onenigheid onvermijdelijke gevolgen zijn van vrije en bedachtzame meningsuiting.

Wat zou je anders verwachten?

Vooral de afgelopen 20 jaar zijn de mensen in dit land onderworpen aan en gehersenspoeld door werkelijk weerzinwekkende oproepen tot Eenheid. Van ellendig walgelijke publieke figuren.

De Eenheid die wordt gepromoot is een geleiachtig slijk van overeenstemming en consensus over sociale, politieke en wetenschappelijke kwesties; het ware doel is, zoals gewoonlijk, hersenspoeling.

Terwijl de eenheid onder de Grondwet – hoe gebrekkig het document en de mensen die het hebben opgesteld ook mogen zijn – iets heel anders was. Die roep om eenheid was gevormd rond het idee van vrijheid met verantwoordelijkheid.

En toen die kat eenmaal uit de zak was, werd van de burgers verwacht dat zij waakzaam zouden blijven voor tekenen van machtsmisbruik, van bovenaf.

Waakzaamheid leidt tot moedige kritiek op de instellingen van de overheid, ten aanzien van wat die instellingen aan het worden zijn, wat ze aan het worden zijn buiten hun opzettelijk belemmerde grenzen.

En die kritiek schept onenigheid en wantrouwen – wat POSITIEVE KRACHTEN zijn.

De beschaving van de Verenigde Staten werd door de grondwet niet gemachtigd om harmonieus te zijn; ze werd gemachtigd om asymmetrisch en onopgelost te zijn.

De Eenheid is DAT. Eenheid in naam van de vrijheid is DAT.

Eenheid is niet de torenhoge golf van eisen en predikingen voor sociale uniformiteit die op het volk zijn afgevuurd.

Het verlaten van de valse Eenheid is geen terroristische daad.

Het ondermijnen van, bijvoorbeeld, het op hol geslagen criminele agentschap genaamd de FDA is een verantwoordelijkheid. Het moet serieus genomen worden.

De burgers die zijn teruggevallen in een soort droomland van infantilisme moeten weer bij zinnen komen. Hun eenheid is een farce.

Het levendige en elektrische debat is op sterven na dood omdat de volwassen zuigelingen alleen maar kunnen oproepen tot Cancelation van wat hen niet aanstaat; dat is hun enige strategie. In de kern verlangen zij naar heerschappij door dwang.

Cancelatie als censuur is toevallig ook tegen de wet van het land.

DEEL TWEE, lees verder bij de bron


noot: Het ingenieuze spel om de tegenstellingen te versterken zie je op alle fronten spelen. Dat er momenteel zoveel aandacht is voor complotdenkers is logisch. We komen steeds dichter bij de waarheid en we zijn met veel meer en meer.

Toen ik begon met bloggen 22 jaar geleden waren er maar enkele andersdenkende alternatieve websites en die waren bovendien niet georganiseerd in startpagina’s waar je met gebruik van een RSS feed snel alle nieuws door kan scrollen en bepaald welk artikel je in zijn geheel wil lezen. Nu zijn er honderden website te vinden over werkelijk alle onderwerpen. 

Waarom staan de complotten nu extra in de schijnwerper?

De traditionele media staan deze maand met èèn been al in hun graf. Niet alleen de grote groep van alternatieve websites nemen met de dag in kracht toe.

De nieuwe sociale media -ongesensureerd- gaan een mokerslag teweeg brengen met truthsocial komende week en in het kielzog de overname van traditionele media die allen in de uitverkoop komen te staan als de roemloos ten onder gaan, gedumpt door de lezers / kijkers als men de waarheid gaat ontdekken.

Afgelopen weken was ik als voorbeeld met de promotie van mijn protestliedjes actief bezig met de promotie op Gettr. Daar heb ik nu met +1.600 volgers toegang heb via via tot meer als een miljoen mensen. Met al die liegende media zoeken mensen massaal in toevlucht in de sociale media, wat ook het toevluchtsoord oord gaat worden voor Donald J Trump vanaf volgende week. 

Al die families en relaties die de afgelopen twee jaar meer en meer onder spanning kwamen zullen spoedig weer als -allen voor een- of WWG1WGA de neuzen de zelfde kant op hebben gericht. Gericht op de gezamenlijk vijand


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor NU geschreven: Hope Comes …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk