Is de rode loper uitgerold voor een mainstream standpunt over Ivermectine?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #323


Gisteren is er nog meer controverse ontstaan over ivermectine: deze keer over gezamenlijk niet-klinisch onderzoek dat met het geneesmiddel wordt verricht door het Japanse bedrijf Kowa Co Ltd.

Maar in plaats van de “normale” controverse over ivermectine – die bestaat uit gekibbel over de vraag of het geneesmiddel al dan niet “paardenontwormer” is, ondanks het feit dat de ontdekking ervan is genomineerd voor een Nobelprijs voor het gebruik bij mensen, het is opgenomen op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het honderden miljoenen keren door artsen aan mensen wordt toegediend – ging de controverse van deze week over de manier waarop dinsdag verslag werd uitgebracht over het onderzoek van Kowa.


Bron artikel ZeroHedge:
Has The Red Carpet Been Rolled Out For A Mainstream Pivot On Ivermectin?

“Japanse Kowa zegt dat ivermectine effectief is tegen Omicron in fase III proef”.

Die kop was onjuist, en Reuters was gedwongen hem in te trekken. Ze hebben het verhaal opnieuw gebracht met een titel die overeenkomt met de feiten:

Ivermectine toont ‘antiviraal effect’ tegen COVID, zegt Japans bedrijf

Zowel de voorstanders als de tegenstanders van ivermectine claimden die dag de overwinning.

De gecorrigeerde kop van Reuters:

Voorstanders claimden de overwinning omdat het de zoveelste studie was – ondanks dat het een gezamenlijke niet-klinische studie was – die antivirale effecten van het medicijn in vitro aantoonde. Ivermectine is al een bekend antiviraal middel.

Ivermectine sceptici zoals de Washington Post beweerden dat het artikel “verknoeid” was, maar werden toch gedwongen de waarheid toe te geven: het “eigenlijke nieuws” was dat ivermectine een “antiviraal effect” bleek te hebben tegen Omicron en andere coronavirus varianten in gezamenlijk niet-klinisch onderzoek.

De feiten in de gecorrigeerde versie van het Reuters artikel leken nog steeds netto positief te zijn:

Het Japanse handels- en farmaceutisch bedrijf Kowa Co Ltd zei maandag dat het antiparasietmedicijn ivermectine een “antiviraal effect” vertoonde tegen Omicron en andere coronavirusvarianten in gezamenlijk niet-klinisch onderzoek.

Het bedrijf, dat samenwerkt met de Kitasato Universiteit van Tokio om het geneesmiddel te testen als een potentiële behandeling voor COVID-19, verstrekte geen verdere details.

Kowa en de Kitasato Universiteit blijken bezig te zijn met een klinische studie om na te gaan of ivermectine al dan niet doeltreffend is, hoewel het moeilijk was om de details te bevestigen wegens een taalbarrière bij de bron van de informatie.

Een vertaalde versie van Kowa’s Japanse PR lijkt te bevestigen dat ivermectine zich midden in een klinische studie voor Covid bevindt. In het vertaalde PR stonden de volgende regels:

Verwacht wordt dat het zal worden toegepast als een therapeutisch geneesmiddel (tablet) voor alle nieuwe besmettelijke ziekten van het coronavirus.

In deze klinische proef zijn de dosering en toediening reeds goedgekeurd als therapeutisch middel voor parasitaire infecties

Hoewel het anders is, bevestigen we de werkzaamheid en veiligheid ervan in klinische proeven.

Kowa bevestigde het klinische effect van ivermectine op SARS-CoV-2 en was een van de eersten om het publiek te informeren.

Maar, laten we de Kowa studie even buiten beschouwing laten.

Wat de meeste mensen niet weten is dat deze Japanse studie, succesvol of niet – klinisch of niet-klinisch – alleen maar zou dienen als aanvulling op de robuuste gegevens die al beschikbaar zijn over de effectiviteit van ivermectine tegen Covid-19.

De website c19ivermectin.com houdt een lijst bij van dergelijke studies, en aggregeert de gegevens als ze binnenkomen.

De website houdt een chronologisch logboek bij van studies, nieuws, theorieën, van alle soorten informatie die beschikbaar is over ivermectine die kan worden samengevoegd, inclusief meta-analyses, en dateert van april 2020. Bij de meest recente update, bevat het 147 studies, 96 peer reviewed, 77 met resultaten die behandeling en controlegroepen vergelijken. (Het bevat momenteel het Kowa artikel, maar heeft nog niet de Reuters kop gecorrigeerd op het moment van dit schrijven).

De website merkt ook op dat Ivermectine officieel is goedgekeurd voor vroegtijdige behandeling in alle of een deel van 22 landen (39 inclusief niet-gouvernementele medische organisaties).

lees verder bij de bron


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk