Ook in Oostenrijk: Verzekeringsmaatschappijen weigeren dekking in Corona-zaken


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #320


Medio begin 2021 hebben we bericht dat er berichten opdoken dat gevaccineerden problemen konden verwachten met allerhande verzekeringen vanwege de experimentele status van de mRNA genetische injecties. Diverse berichten bereikten ons uit de gehele wereld die dit bevestigden. Dit artikel kreeg ik zondag opgestuurd over Oosterijk.


Bron artikel: Auch in Österreich: Versicherungen verweigern Deckung in Corona-Fällen

Zoals begin dit jaar aan onze redactie werd bevestigd door een deskundige op het gebied van rechtsbescherming van een bekende Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij, weigeren alle verzekeringsmaatschappijen elke dekking in verband met Corona.

Er werd rechtstreeks door de superieuren aan hun medewerkers een richtlijn uitgevaardigd om alle verzoeken om verslaggeving over Corona van meet af aan af te wijzen, onder meer met het argument van “opzettelijke overtredingen”.

Dergelijke strafbare feiten omvatten alles wat een “schending” inhoudt van een rechtsgeldig bestaande wettelijke bepaling. In deze gevallen worden overheidsverordeningen van Corona aangevoerd.

Onlangs nog heeft ons artikel over de weigering om een levensverzekering uit te keren aan een Fransman die aan het Corona-vaccin was overleden, veel stof doen opwaaien – samen met updates over soortgelijke gevallen uit Duitsland.

Allianz weigert dekking

Zoals ook door de APA is gemeld, had de verzekeringsmaatschappij Allianz geweigerd dekking te verlenen aan een verzekeringnemer die vorig jaar in verband met de “Ischgl”-zaak was besmet en gewond.

De vader van een verzekeringnemer was in maart 2020 aan het skiën in Ischgl, raakte besmet met Covid-19 en overleed na weken in het ziekenhuis en op de intensive care.

De zoon en de moeder vorderen schadevergoeding van de Republiek Oostenrijk op grond van de overheidsaansprakelijkheid. De rechtsbijstandverzekering Allianz weigert echter het kostenrisico te dekken.

Geen dekking voor rampen en geen dekking voor schade door officiële opdrachten uit de algemene verzekeringsvoorwaarden rechtvaardigen de weigering van Allianz.

De situatie is vergelijkbaar voor de clausules van D.A.S. Rechtsschutzversicherung, die onwettig zijn verklaard als gevolg van een beroep van een vereniging bij de handelsrechtbank van Wenen, hoewel de uitspraak hierover niet juridisch bindend is.

Miljoenenbesparingen voor verzekeraars

Zoals wij reeds moesten melden in een artikel over de weigering om een levensverzekering uit te betalen (na een sterfgeval door vaccinatie) in Frankrijk, verspreidt dit “fenomeen” zich nu over heel Europa.

Peter Kolba, voorzitter van de Vereniging voor Consumentenbescherming (VSV), legt uit: “Rechtsbijstandverzekeraars besparen zichzelf miljoenen door in tijden van een pandemie te weigeren polishouders te helpen voor alle gevallen die daar op de een of andere manier verband mee houden.

Dit treft niet alleen de slachtoffers van Ischgl 2020, maar ook degenen wier vluchten werden betaald en vervolgens geannuleerd.

In duizenden gevallen weigerden de luchtvaartmaatschappijen in te gaan op verzoeken om terugbetaling van de ticketprijs. Hetzelfde geldt voor pakketreizen, concertafgelastingen, afgelastingen van sportevenementen en op vele andere gebieden”.

De nabestaanden van de man die na een besmetting in Ischgl is overleden, worden nu door VSV gesteund in een dekkingsactie tegen Allianz Versicherung.

Financiers van alternatieve geschillen

Zogenaamde litigation financiers kunnen ook worden gezien als een alternatief voor de bekende rechtsbijstandverzekeraars.

Als verzekeringnemer loop je, vooral in deze tijden, het risico jarenlang premies te moeten betalen om aan het eind van de dag te moeten constateren dat de verzekeringsmaatschappij “onder haar verplichtingen uit probeert te komen”.

Een procesfinancier neemt het kostenrisico van rechtszaken op zich, in ruil voor meestal 30 procent van de gerecupereerde waarde.

Hoe kan het ook anders, hier wordt nu door verzekeringsmaatschappijen getracht om door middel van ondoorzichtige voorschriften de activiteiten van de financiers van rechtszaken af te wenden. Dit heeft zich ontwikkeld in de loop van de tenuitvoerlegging van richtlijnen inzake verenigingsacties (class actions), legde Kolba uit.

Het VSV zal aan de bal blijven en hiertegen “een storm laten opsteken” en verslag uitbrengen over de onderhandelingen, aldus Kolba.

Uitvoerige informatie over de werkzaamheden in Ischgl 2020 is te vinden op:
www.verbraucherschutzverein.eu


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk