Lockdowns, afstand bewaren en de middenstand de nek omdraaien!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #302


Het is helemaal niet moeilijk dit te bedenken. Aan alle maatregelen is te zien dat we al jaren aan een lijntje lopen van mensen die een plan hebben. Dat plan komt voort uit een idee van een stel psychopaten die al veel te lang veel te veel geld hebben gestolen van de mensen die de economie mogelijk maken. Namelijk de mensen die producten maken. Zonder deze werkmensen zouden deze psychopaten zeer waarschijnlijk gewoon geestelijk gezond zijn en niet zo rijk dat ze dingen willen die niet normaal zijn in de ogen van mensen die geestelijk wel gezond zijn.

Het vervelende is dat deze psychopaten politici en wetenschappers chanteren, bedreigen of anderzijds dwingen hun plannen ten uitvoer te brengen. Jeffrey Epstein werkte voor deze mensen! Maar niet alleen Jeffrey had tot taak chantage middelen te vinden. Bijna alle westerse politici en veel wetenschappers zijn slachtoffer geworden van dit soort misdadigers. We worden dus geleid door mensen die geen vrije en goede keuzes meer kunnen maken voor de bevolkingen van landen.

Het WEF, Wereld Economisch Forum, onder de bezielende leiding van Klaus Schwab en in het leven geroepen door bovengenoemde psychopaten, wordt zelfs financieel gesteund door onze regeringsleiders. Dat is echt water naar de zee dragen! Maar dat is wat al jaren gebeurt. Alles dat gemaakt wordt door noeste werkers, de grondstoffen die eigenlijk van iedereen moeten  zijn, daar verdienen enkele mensen veel geld mee. En dat geld stroomt naar bedrijven die in handen zijn van enkele rijke psychopaten.

Wanneer er oorlog uitbreekt, gebeurt dat op aandringen van deze rijke psychopaten. En deze wereld is zo ingericht dat de arme sloebers omkomen in deze oorlog. Oorlogen beginnen altijd met leugens, de bevolking wordt opgezweept en rijp gemaakt de wapens op te nemen. Die ze overigens zelf gemaakt en betaald hebben! Dit zegt wel erg veel over intelligentie van de bevolking in deze! Ze laten zich al eeuwen gebruiken door deze psychopaten. 

En nu komt het aan het eindspel!

Zoals Gommers opmerkte is Corona peanuts. Het is een griep die enorm is opgeblazen door enkele niet en wel erkende of omgekochte wetenschappers of wetenschappers die meelopen in deze ratrace en uitgevoerd door gechanteerde of omgekochte politici, of politici die de waarheid niet weten en dus onbewust meespelen in deze tragedie!

Deze niet pandemie wordt gebruikt om de mensheid te dwingen tot de bedelstaf om ze zo ver te krijgen dat ze alles accepteren! 

En daarvoor moet de middenstand verdwijnen! 

De middenstand is een groot deel van de motor van de economie en dus een gevaar voor de plannen die deze psychopaten hebben bedacht om de mensheid er onder te houden. Net op het punt van bevrijding!

Er zal zeer waarschijnlijk een tekort komen aan alles, net als in een oorlog! Dan zal de bevolking bedelen om een stukje droog brood. Wanneer het zover is zullen de psychopaten ons komen helpen. Dan komen ze met het voorstel alles dat we hebben op te geven. Ons huis, alles wat we bezitten zullen we opgeven. Gelooft u dit niet? 

Klaus Schwab heeft dit beschreven in zijn boek. Dus wanneer u Klaus Schwab rijker wilt maken koopt u dit boek, of u gelooft mij op mijn woord. Want ik heb geen enkele reden u te beliegen!

En ik vraag me wel en ook af waarom mevrouw Kaag en ook Rutte zo’n innige verbinding hebben met het WEF.

En weet u waarom? Of het werkelijk zover komt weet ik niet. Zeg maar dat het is ontsproten uit het brein van iemand die via verschillende informatie uit betrouwbare bronnen tot deze conclusie is gekomen.

Zoals bekend is deze niet pandemie er oorzaak van dat de kleine bedrijven gesloten worden, dat scholen dicht moeten en dat we gedwongen worden afstand te houden en via mondkapjes de mond gesnoerd worden. Met alle gevolgen die daardoor ontstaan. Willen we dit laten doorgaan? 

En wat kunnen we doen om dit te stoppen. Hierin kan ik u wel advies geven, maar ik denk dat het beter is voor u zelf uit te maken welke stappen u wilt nemen om dit te stoppen. Maar dan kunt u beter opstaan van die makkelijke bank en de tv uitzetten, anders lukt het niet. Denk hierbij even aan uw kinderen. In wat voor wereld wilt u dat uw kinderen opgroeien? 

Zodra een groot deel van de bevolking haar bezwaar duidelijk laat merken, zal er iets moeten gebeuren. 

Maar ook de oppositie partijen hebben hier een taak en doen te weinig! 

Forum voor Democratie is de enige partij die hier nu iets aan doet. En je kunt zien hoe die nu gedemoniseerd worden door de media en de overige Kamerleden. Dat op zich is al bewijs dat FvD gelijk heeft. 

Omdat de media, de politiek en een aantal wetenschappers medewerking verlenen aan de plannen van het WEF. 

U wordt dus door een groot deel van uw eigen politici verraden.

En wanneer dat gebeurt is het eigenlijk tijd dat het leger ingrijpt. Want het leger heeft trouw gezworen aan de grondwet die nu deels buitenspel is gezet door een aantal noodwetjes te maken. En het leger heeft ook gezworen de bevolking te verdedigen! Zelfs tegen haar eigen politici wanneer die de fout ingaan. 

Maar wilt u daar op wachten?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk