2022 Het jaar van de boemerang


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #298


Het is belangrijk de boemerang nooit uit het oog te verliezen, voor links en rechtshandige apart gemaakt, rekening houdend met de wind richting en sterkte, de hoek van werpen, waardoor de ervaren werper de landing kan bepalen en de boemerang vangen.


De Nieuwe Wereld Orde aanvalsdrang

Zich gedragend als een satanische giftige slang 

Als een eeuwenlange 

Schijnbaar ontembare dadendrang

Met duivelse geldingsdrang

En kartelvorming groepsbelang

Zovele jarenlang

Een ware martelgang

Aan de kunstmatige infuusslang

Een trage dodenzang 

Maakte iedereen doodsbang

Voor de teloorgang

Steeds denkend hoelang? ….

Maar daar kwam ineens een overgang

Vergezeld van een prachtige samenzang

Een verenigd nieuwe tijdsbelang

Met een hernieuwde nooit vertoonde zendingsdrang

De slechteriken roepend; “Waar is hier de nooduitgang?”

Ze voelden al lang de teloorgang

Vechtend voor hun eigen levensbelang

Bang voor de galg of het gevang

Bang te worden getroffen door de zelf geworpen boemerang

“Als je acties direct op je terug zouden kaatsen, zou je dan nog hetzelfde doen? Als je anderen iets aandoet wat je liever niet bij jezelf zou willen, laat dat een krachtig intern conflict zien.”

– Alexandra Katehakis

Boemerang; “Het innerlijke lijden van het kwaad dat je anderen aandoet, wordt pas volledig begrepen als je zelf hun pijn draagt.”

– Darmie Orem

“Het gooien van invalshoeken om een situatie te manipuleren is net als het gooien van een boemerang die terugkomt om je in je gezicht te slaan”

– Bonnie Zackson Koury

“Haat is de onberispelijke boemerang. Hoe harder ik hem gooi, hoe harder hij terugkomt.”

– Craig D. Lounsbrough

“Een poging om iemand te belasteren die zijn naam met eer heeft omlijst, zal de boemerang zijn; de plaaggeest zal ontstoken worden met lamme woede omdat zijn boosaardige spel is mislukt.”

– Vincent Okay Nwachukwu, 

Boomerang Effect! “Als je eruitziet en je uitdrukt zoals iedereen, dan zul je behandeld en waar genomen worden zoals iedereen; maar als je je onderscheidt en je anders gedraagt dan zul je anders behandeld en gezien worden.

– Dr. Lucas D. Shallua

2022 zal een glorieus jaar worden, waar de Great Reset wordt gekaapt, afgevangen gaat worden door onervaren boemerang vangers, maar goede voorspellers / zienden. 

Het zat wederom verborgen in een van de berichten van Trump

(Spelfouten zijn belangrijk) – Q post 2478 Let the DEC[L]AS begin 


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk