Oversterfte, een raadsel? Nee echt niet want, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #296

Oversterfte, de ‘experts’ weten niet wat er aan ten grondslag ligt en er dient onderzoek te komen. Vergeet het onderzoek en lees de bevindingen van medisch journalist Jon Rappoport. Maar voordat we dat stukje laten zien, laat mij ook een duit in het zakje doen. Voor expert hoef je geen dokterstitel te hebben want met een stukje logisch denken kom je al een heel eind.Voor de duidelijkheid beginnen we (nog) een keer met; “Een levend virus bestaat niet” “dotcom.radio aflevering 244 van 04-02-2021 Virus bestaat niet wisten wij in 2009 !!. Daar ga ik dus niet verder op in, dat had je al ruim 11 jaar geleden kunnen weten. Er staan verder nog legio artikelen op de site waar dit ook nog ter sprake komt en vrijwel alle alternatieve media websites berichten er anno 2022 wel over.

Een onderwerk dat hier veelvuldig ter sprake is gekomen is gifstapeling, voeding komt met pesticiden, milieu verontreiniging, omgang met chemische middelen in je dagelijkse leven en als je dan ziek wordt gooit de dokter er ook nog even een chemische cocktail bij van giftige niet lichaamseigen medicijnen. Horror studie maakt [weer] duidelijk dat Big Farma vrij spel heeft met hun giftige medicijnen. Tel daarbij op de zeer bedenkelijke geheime samenstelling van het vaccin en de basis is gelegd. Dodelijk vax experiment partij(en) ontdekt ! Maar er is nog meer, ……

Vitamine Gebrek: Ik kwam in 2004 op het spoor van een Laboratorium die dat dit nog grondiger konden onderzoeken in Houston, Texas. [webarchief] Een intracellulaire test van de witte bloedcellen die een kijkje gaf na de stofwisseling en ook inzicht verschafte in het onderlinge teamwerk van diverse vitamines en mineralen. Op mijn verzoek kwam ik in contact met de juiste personen en na een intake gesprek van 5 uur kreeg ik nadien te horen dat ik ze mocht gaan vertegenwoordigen in Nederland (op eigen kosten).

Met het inlezen van allerlei zaken kreeg ik ook een studie rapport van 89.000 geteste mensen onder ogen, oeps !!

Van al deze geteste mensen had 76,5% een functioneel vitamine gebrek en 99,5% een functioneel mineralen gebrek. Hoe denk je gezond te blijven en je lichaam in staat te stellen de steeds grotere hoeveelheid gifstoffen te verwerken als de afweer het laat afweten door vitamine en mineralen gebrek?


Artikel Jon Rappoport: COVID: If there is no virus, why are people dying?


Sinds het begin van deze pandemie heb ik bewijs geleverd dat SARS-CoV-2 niet bestaat.

Dan vragen mensen, “Waarom sterven al die mensen dan?”

Dat heb ik al vele malen uitgelegd, en in dit artikel leg ik het nog eens uit.

Ten eerste, de hele notie dat COVID-19 één gezondheidstoestand is, is een leugen. COVID IS NIET ÉÉN DING.

Dit is zowel het moeilijkste als het eenvoudigste punt om te aanvaarden en te begrijpen.

Verwerp het bestaan van het virus niet en zeg dan: “Wat is dan DE oorzaak dat mensen sterven?” Er is geen ENKELE OORZAAK. Er is niet één ziekte. Er is geen “het is dat”.

Verreweg de grootste bronnen van ziekte waar we mee te maken hebben zijn longaandoeningen: longontsteking, griep, griepachtige ziekte, TBC, andere onbenoemde long/luchtwegproblemen.

DEZE WORDEN OMGEDOOPT TOT “COVID”. Het is een nieuwe verpakking. Mensen sterven aan die traditionele redenen, en hun dood wordt “COVID” genoemd.

Dus, het oude wordt kunstmatig nieuw gemaakt. Het is echter nog steeds oud.

In deze brede groep van mensen die traditionele longaandoeningen hebben, bestaat veruit de grootste groep uit ouderen en zwakkeren.

Zij sterven in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, in hun huizen en appartementen. Naast hun longproblemen lijden ze al lange tijd aan een hele reeks andere aandoeningen, en ze worden al jaren behandeld met giftige medicijnen.

Ze zijn doodsbang dat ze de diagnose “COVID” krijgen, en dan krijgen ze die diagnose. DAN worden ze geïsoleerd, afgesneden van vrienden en familie. Ze geven het op en sterven.

Dit is gedwongen vroegtijdige dood.

Sommige van deze oudere en zwakke mensen worden zwaar verdoofd en aan beademingsapparatuur gelegd, wat een dodelijke behandeling is. In een groot onderzoek in New York werd ontdekt dat “COVID”-patiënten ouder dan 64 jaar, die aan beademingsapparatuur werden gelegd, in 97,2 % van de gevallen stierven. Verbazingwekkend.

Veel van deze oudere en zwakke mensen krijgen antivirale geneesmiddelen, zoals remdesivir, die zeer giftig zijn.

Sommige van deze oudere en zwakke patiënten sterven nu aan reacties op het COVID-vaccin – en natuurlijk worden hun sterfgevallen vermeld als “COVID”.

Waarom sterven er anders mensen? In veel gevallen is het een eenvoudige boekhoudkundige kwestie. Ze sterven in ziekenhuizen om verschillende redenen, en het personeel noteert “COVID overlijden” in hun dossier. In de VS krijgen staten federaal geld op basis van deze statistieken.

Laten we zeggen dat er op bepaalde plaatsen in de wereld clusters van sterfgevallen zijn (die COVID worden genoemd) die niet kunnen worden verklaard op de manieren die ik zojuist heb beschreven.

In die situaties zou je ELKE situatie nauwkeurig moeten onderzoeken. Was er bijvoorbeeld, vlak voor een uitbraak in Noord-Italië, een vaccinatiecampagne? Wat zat er in het vaccin? Een bom van giftige stoffen?

Je moet elk cluster apart bekijken.

Begrijp je het?

Geen van de “COVID-doden” waar ook ter wereld vereist het bestaan van een nieuw virus.

In Wuhan bijvoorbeeld, waar de hele zaak begon, deden de eerste “COVID”-gevallen van longontsteking zich voor in een stad waarvan de lucht ZEER vervuild is. In China sterven elk jaar ruwweg 300.000 mensen aan longontsteking. Dat betekent miljoenen gevallen. Geen van die sterfgevallen hoeft verklaard te worden door een nieuw virus.

Voeg aan dit alles toe dat de PCR test voor het (niet-bestaande) virus zo gemanipuleerd is dat het positieve resultaten uitspuugt als een brandslang. Vandaar de hoge aantallen gevallen.

De “pandemie” is uitgevonden

Het bedrog wordt gepromoot.

Tijdens deze nep-epidemieën (er zijn er veel geweest), zal iemand zeggen: “Maar de zoon van mijn buurman, die heel gezond was, stierf plotseling. Het zal het virus wel zijn.”

Nee. Mensen die gezond lijken te zijn, gaan wel degelijk dood. Niet alleen vandaag, maar zo ver terug in de geschiedenis als je wilt gaan. Niemand heeft een verklaring. Ze zouden een verklaring kunnen hebben als ze goed keken, maar dat doen ze niet.

De voorkeur geven aan de “virusverklaring” is een vooroordeel, een voorspelbare reactie, een antwoord op de propaganda.

Als u denkt dat er andere belangrijke redenen moeten zijn om te verklaren “waarom al deze mensen sterven”, bedenk dan dat “longaandoeningen” een categorie is die zich over de hele wereld uitbreidt. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer een MILJARD gevallen van griepachtige ziekten IEDER JAAR op de planeet Aarde.

Het opnieuw verpakken/etiketteren van slechts een klein percentage van die gevallen alleen al zou goed zijn voor alle officiële COVID-sterftecijfers.

Wat nieuw is aan COVID is het COVID-verhaal. Dat is wat er wordt verkocht: een verhaal over een COVID virus.


Na het betoog van Jon Rappoport zou ik graag mog een noot toevoegen. De lange lijst met (top) sporters die op veel jongere leeftijd dood neer vallen voor de TV camera’s en het legioen jonge mensen die nu ineens aan hart en vaatziekten lijden, neurotische ziekten en en waslijst van duizenden bijwerkingen van de vaccin’s. Daar is maar een verklaring voor mogelijk. Overal ontstaat de oversterfte na het invoeren van de ‘vaccins’ en nu extra door de stapeling van het booster ‘vaccin’.

Op dotcom.radio waarschuwen we al meer als een jaar dat dit te gebeuren stond, wij kijken er niet van op. 1+1=2 + de booster en voila: Dit is het resultaat. Dit betoog was niet gevoerd om nog mensen te redden, als dat nog mogelijk is (?) dan is dat met verboden medicijnen waar niet iedereen de hand op weet te leggen. Dit betoog om voor een ieder om duidelijk te hebben hoe de vork in de steel zit zodat je voor jezelf de geestelijke rust kan vinden. Dit zorgt ervoor je energieniveau hoog te houden om niet meegesleurd te worden in de waanzin van de dag. Het COVID sprookje zal nog dit jaar tot een einde komen. Dan ziet iedereen de olifant in de kamer, juist die olifant met een lange snuit, die blaast het hele verhaaltje uit !!


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk