Open brief aan Mark Rutte.

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #289


Beste Mark Rutte, bewust ontneem ik u de titel minister president!

Dit doe ik omdat een minister dienaar van de bevolking is, en u slechts dienaar bent van een aantal mensen die het slecht voor hebben met de bevolking! Een president is een leider. U bent geen leider maar slechts een dwingeland, doordrammer en dictator!

En buiten deze kwalijke benamingen die u in u vertegenwoordigd, bent u ook nog een notoire leugenaar! U bent dus een uiterst onbetrouwbaar mens!

Dit is op zich al buitengewoon dramatisch gebleken voor dit land! Maar nog belangrijker, voor een zeer groot deel van de bevolking!

En juist dat deel van de bevolking die door hard te werken en het minst te verdienen, de economie draagt. U hebt eraan bijgedragen deze mensen steeds meer in financiële nood te brengen door het leven van deze mensen steeds duurder te maken maar dit niet te compenseren! En door dit te doen de verdiensten van de al zeer rijken nog groter te maken! Dat de zeer rijken dit willen is op zich al een degeneratie van deze mensen omdat ze geen empathie hebben en het gevoel naar anderen volkomen niet aanwezig is. En dan pas ben je een zielig en zielloos mens!

En u Mark Rutte hebt uw ziel verkocht aan dit soort mensen! Natuurlijk wordt u gedwongen dit te doen omdat deze mensen u chanteren, u in hun macht hebben. Maar een echte kerel zou zich dat niet laten welgevallen en de verantwoording nemen! Nu maakt u alleen maar slachtoffers.

Ook het afbreken van alle sociale verworvenheden, de gezondheidszorg, het opvangnet en verdere afbraken die zins Paars zijn ingezet, zijn een menselijk gruwel!

Maar dit is slechts een klein deel van uw onvermogen een goed en eerlijk mens te zijn! Op alle fronten van het leiderschap bent u gestraald. Uw enige kwaliteit is dat u heel handig kunt lullen! Maar dat is niet eens moeilijk omdat u dingen vergeet, er geen herinnering meer aan hebt en, zoals boven beschreven Nederlands beste leugenaar bent en vol zit met list en bedrog! Dus Mark Rutte, kunnen we stellen dat u een zeer ongezond mens bent, geen enkel geloof hebt in het goede in de mens, en als zodanig handelt!

Nu moet ik ook stellen dat dit allemaal mogelijk is omdat de 2e Kamer dit allemaal toestaat en de bevolking dit allenmaal nog steeds accepteert! Wat op zich al een wonder is.

Maar dit is nog niet alles!

Als premier bent u ook verantwoordelijk voor het aansturen van de Covid idioterie die de bewoners van dit land in een wurgende greep houdt. Samen met Hugo de Jonge geeft u de Nederlandse bevolking elke dag weer straf omdat er een griep is die, volgens mij en de gegevens die ik hierover kan verzamelen, volkomen nutteloos en steeds meer verwarrend zijn in de loop van de tijd! U moet dit weten! En toch krijgt u opdracht dit te blijven doen, terwijl iedereen die ook maar iets weet van psychologie weet dat angst de meest ziekmakende emotie is die de mens verzwakt. U weet dit! Iedereen die hier aan meewerkt weet dit, ook Hugo de Jonge.

Volgens de Grondwet, de Neurenberg codes en andere wetten bent u hier misdadig bezig! Ook het invoeren van nieuwe, en soms tijdelijke wetjes zal in de nabije toekomst veroordeeld worden door rechtbanken waar u geen invloed op kan uitoefenen.

Ook hier is het de 2e Kamer die verstek laat gaan en u niet terugroept, ondanks het feit dat de met uw meelopende partijen die meerderheid hebben. Dat weer zeer veel zegt over deze partijen! Maar ook weer over de bevolking die hierdoor nog steeds in angst gehouden wordt zonder hoop op enige verbetering.

U hebt, als minister president, samen met Hugo de Jonge en het clubje meelopers van de andere partijen strafbare feiten gepleegd door de bevolking niet voor te lichten over de inhoud van de injecties die zo stellig zijn gepromoot door deze regering, het OMT en de bijna elke dag opgetrommelde “wetenschappers “ die hun uiterste best deden de bevolking in angst te houden.

Ook vind ik het zeer kwalijk dat er niemand, geen politicus of wetenschapper, via de media ook maar iets deed om de gezondheid weerstand van de bevolking te verbeteren door een goede leefwijze, goede voeding, vitamines en mineralen en medicatie die werkelijk genezend is voor Covid 19.

Nee, in plaats daarvan werden er maatregelen door u en Hugo de Jonge uitgevaardigd die zelfs ongezond waren en nog steeds zijn.

Wanneer en door wie worden de bovenstaande opsomming bestraft?

Of houdt u de eer aan uzelf en treed u af om tevens nieuwe verkiezingen uit te schrijven?

Dit lijkt mij op dit moment en voorlopig de beste oplossing!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk