Ik neem je rijmend mee naar ’22, naar de vrijheid.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #284We zijn al weer bijna in het nieuwe jaar

Goed want editie 21, ik ben er wel mee klaar

Goede wensen voor een ieder zijn de traditie

Maar ik heb andere gedachten voor komende editie

Voor 2022 kies ik voor een ander ambitie

Met twee belangrijke woorden, echte politie en justitie

Het wordt voor vele mensen een hele toer

En ga een ieder bestoken met nog meer gedachtenvoer

We gaan gaten schieten in die bovenkamer grijze brei

En niet willen luisteren is er niet meer bij

Eigenwijsheid wordt alleen geduld in de zuivere vorm

Dé eigen -streepje- wijsheid wordt voortaan de norm

Zelf voor je eigen nadenken, verdomme

Ja je hoort de leeuw al weer luidruchtig grommen

Niks meer, die verantwoording op ’n ander afschuiven

En alle problemen wegwuiven

De eigen boontjes doppen wordt vanaf nu heel precair

Jij gaat het zelf doen en niet een of andere expert

Met, ik weet het niet, maken we korte metten

Door een ieder voor het blok te zetten

Alle kut smoezen heb ik nu wel in de smiezen

Ik ga onvoorwaardelijk voor de vrijheid kiezen

Loop me niet meer voor de voeten

Anders ga ik je met de rug begroeten

Dit jaar gaan de beste wensen ook niet naar een ieder

En de allerbeste wensen zijn voor de cheerleader

Voor een, silver plate delivery

I’ll go for the unconditional libertyVideo script vertaald

Op dit moment is het 22 december 2021. Het kan daarna zijn wanneer je dit ziet, maar het zal niet eerder zijn. In deze video, mijn 300ste en mijn Kerst en Nieuwjaar Special, ga ik terugblikken op de laatste twee jaar en vooruitkijken naar het komende jaar – en de plannen van de vijand voor 2022 voorspellen.

Ik waarschuw al meer dan zes maanden dat, wat er ook gebeurt, ze nu meer beperkingen willen invoeren. Ik heb altijd gezegd dat ze het zwaar zullen krijgen na Kerstmis wanneer we ons allemaal depressief voelen tegen het einde van de vakantie. In een psyop – wat dit is – wil je de vijand – dat zijn wij – het hardst treffen als ze het meest kwetsbaar zijn. Er zijn weinig feestdagen om naar uit te kijken. Banen zijn in gevaar. Zoals lang geleden voorspeld, gaan de hypotheekrente en de inflatie omhoog en omhoog.

De leugens en de waanzin gaan door; bedrog en dreigementen zijn zo wankel als een kaartenhuis. En net zo kwetsbaar. Ze worden steeds wanhopiger – een teken dat we de oorlog aan het winnen zijn. Het bewijs dat covid-19 een fraude is stapelt zich snel op. En degenen die verantwoordelijk zijn voor deze coup, vinden het steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Meer en meer mensen worden wakker – en blijven wakker.

Regeringsmensen zeggen dat 5% van de ziekenhuisbedden bezet zijn met mensen die covid hebben. Ze negeren het feit dat in de winter 30% van de ziekenhuisbedden bezet is door mensen met griep. Dat maakt de gewone griep zes keer zo gevaarlijk als covid. Ik geloof dat er een of twee zijn overleden aan omicron. Ik ben sceptisch over de vraag of er mensen aan zijn overleden die nog niet ernstig ziek waren.

Uit nieuwe cijfers van de Britse regering blijkt dat er niet slechts vijf miljoen mensen zijn die hun eerste vaccinatie nog niet hebben gehad. Het werkelijke aantal is 23,5 miljoen – dat betekent dat minder dan tweederde van de bevolking überhaupt een vaccinatie heeft gehad. Een studie die is gepubliceerd in het European Journal of Epidemiology bevestigt dat de toename van het aantal gevallen van covid-19 niets te maken heeft met het niveau van vaccinatie. De studie werd uitgevoerd in 68 landen over de hele wereld. Uit de gegevens blijkt dat in gebieden waar veel mensen zijn gevaccineerd, nog steeds aanzienlijke gevallen van covid voorkomen. Het lijkt er zelfs op dat gebieden met een hoog percentage geënte personen meer gevallen van covid-19 per één miljoen mensen hebben. De conclusie is dat de mensen die worden geënt covid verspreiden. Hier is nog meer bewijs dat het gevaar van de covid-vaccins aantoont.

In Italië heeft de regering niet-geprikte artsen moeten inhuren om de gezondheidszorg in leven te houden. In het Verenigd Koninkrijk zal de regering vanaf april 2022 geen dokters zonder prik meer ontslaan.

De vijand verliest de controle over de oorlog en dat betekent dat wij hem winnen. We moeten de lijn vasthouden op de grote punten – het negeren van de prikken en het negeren van de masker mandaten. We zullen de oorlog winnen, niet via advocaten – die te maken hebben met een corrupte rechterlijke macht en een media die het nieuws niet zullen brengen zelfs als ze winnen – maar door hun regels en hun advies te negeren, door het nieuws mondeling te verspreiden, door de mainstream media te bombarderen met de waarheid, maar ze geen geld te geven, door folders te verspreiden en door video’s en artikelen te sturen naar degenen die zo bang zijn dat ze de leugens van hun regering nog steeds geloven.

We mogen nooit de Britse parlementsleden vergeten die stemden voor de invoering van vax-paspoorten (waardoor het land verdeeld raakte), verplichte inentingen voor werknemers van de NHS (waarom is dat geen mishandeling?) en verplichte maskers, terwijl iedereen met twee neuronen om tegen elkaar aan te wrijven weet dat die meer kwaad dan goed doen en louter decoratief zijn.

En we mogen nooit de beroemdheden vergeten die zich hebben uitgesproken voor tirannie – iemand zou een lijst van hen moeten maken. Ieder van hen heeft zijn hersenen op zijn kop of is door amateurs bedraad. Wat weten de leden van de Britse koninklijke familie in godsnaam over de prijs van vis? Ze zijn misschien goed in zwaaien en kasten openen, maar dat is het dan ook. Daarentegen hadden we die opzwepende toespraak van aartsbisschop Carlo Maria Vigano. Een veel nobeler man dan de Engelse aartsbisschop van Canterbury, die naar mijn mening een slecht mens is; door en door onwetend en ook nog eens een idioot.

Deze week wil ik proberen samen te vatten wat er tot nu toe is gebeurd sinds het begin van deze waanzin.

Deze moderne overname begon, zoals de meesten van u waarschijnlijk weten, in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen een groep zeer slechte mensen bijeenkwam en besloot dat de wereld overbevolkt was en dat er, als zij de bevolkingsaantallen niet terugbrachten tot een niveau dat in het midden van de 17e eeuw voor het laatst was gezien, spoedig niet genoeg snoep en kerstpudding meer zou zijn om rond te gaan.

Sommige van de mensen die dit besloten waren zeer rijk. Een Mr Rothschild, een Mr Rockefeller en enkele andere bankiers. En sommige van de plotters werkten voor een grote, internationale, linkse semi-overheidsinstelling genaamd de Verenigde Naties.

Het lijkt een vreemde mix van kapitalistische bankiers en communistische bureaucraten, maar je moet niet vergeten dat er geen verschil is tussen fascisme en communisme, dus konden ze het goed met elkaar vinden. Tijdens het eten aten ze waarschijnlijk zeewiersalade en kaviaar en dronken ze veel dingen met bubbels erin. Vimto voor de communisten en champagne voor de bankiers.

Deze vreemde snuiters besloten dat ze iets nodig hadden om de wereldbevolking de stuipen op het lijf te jagen, zodat die zou instemmen met een totalitaire wereldregering en een kleinere wereldbevolking.

Sommigen stelden voor dat een goede oorlog een goed idee zou zijn. Oorlogen zijn altijd populair geweest bij despoten. Ze geven een kans om veel nieuwe wetten in te voeren en er is het neveneffect dat miljoenen mensen kunnen worden gedood.

Maar ze besloten dat een oorlog niet het beste idee was dat ze konden bedenken. Ten eerste, een oorlog controleren is altijd lastig. Er is altijd het risico dat een gekke generaal vergeet wie de regels had gemaakt. Bovendien lopen oorlogen meestal uit en doden ze niet genoeg mensen.

Ze hadden een dreiging nodig om iedereen doodsbang te maken.

En zo kwamen ze op het idee van de opwarming van de aarde. Het was geen nieuw idee, het was er al generaties, maar het had alles wat ze nodig hadden. En het was een manier om mensen zich zo schuldig te laten voelen dat ze alles zouden doen wat hen werd opgedragen.

De opwarming van de aarde bood de booswichten, de bankiers, de Verenigde Naties en een stel gerekruteerde politici, geestelijken en miljardairs, een kans om alles te veranderen – en om die veranderingen permanent te maken; een excuus om stapels wetten in te voeren die normaal nooit zouden zijn aanvaard; en een kans om mensen over de hele wereld zo bang te maken dat ze alles zouden doen wat hun werd opgedragen – en het bovendien gewillig en enthousiast zouden doen.

Ze probeerden hun plan uit door een concept in te voeren dat recycling heette. Ze vertelden iedereen dat de cornflakes en yoghurtkartons opraakten en dat de tekorten alleen zouden kunnen worden voorkomen als iedereen zijn afval elke week in een heleboel verschillende dozen en zakken zou sorteren. Het was natuurlijk alleen maar bedoeld als een oefening in het dwingen van mensen om gehoorzaam en meegaand te worden. De dozen, potten en ander afval dat mensen verspilden aan het sorteren, werden gewoon naar een armer land gebracht en ofwel verbrand ofwel op straat gedumpt.

De mensen die het meest gebrand waren op gehoorzaamheid aan de recycling-edicten zijn dezelfde mensen die nu vol enthousiasme maskers dragen en over alle mogelijke middelen beschikken.

Toen de zwendel met de opwarming van de aarde en de recyclage-onzin duidelijk goed werkten, besloot het comité van slechte mensen dat ze de naam beter konden veranderen in klimaatverandering omdat de opwarming van de aarde stormen en koud weer niet echt goed verklaarde.

Als ze de dreiging door de mens veroorzaakte klimaatverandering noemden, konden ze de schuld geven aan alle ongewone weersomstandigheden en de mensen de schuld geven als er een storm, brand, hittegolf of tsunami was. Ze begonnen met de weerberichten te knoeien en gaven namen aan briesjes en andere weertypen, zodat de mensen elke dreiging zeer serieus zouden nemen.

Al vroeg in deze saga hadden ze besloten dat ze iets anders nodig hadden om de boel wat op te fleuren. De opwarming van de aarde was prima voor de lange termijn, maar het was niet eng genoeg. Ze hadden een bedreiging nodig om iedereen angst aan te jagen, zodat ze precies zouden doen wat ze moesten doen.

Ze besloten dat een soort pandemie wel goed zou zijn.

Ze begonnen met AIDS, maar dat werkte niet erg goed, dus probeerden ze verschillende soorten griep, en verfijnden hun plan met elke nieuwe dreiging.

Eind 2019 werden de slechteriken wanhopig. Sommige van de leiders van de kwade samenzwering werden er niet jonger op. En ze moesten de zaken wat versnellen, zodat ze verder konden met de Grote Reset en de Nieuwe Wereldorde, zichzelf konden benoemen tot de nieuwe wereldregering en hun macht konden omzetten in miljarden en miljarden dollars voor zichzelf.

Dus besloten ze dat ze de gewone griep van die winter zouden gebruiken als een grote bedreiging voor de mensheid. Hitchcock zou het de McGuffin hebben genoemd – de lichtelijk absurde maar oppervlakkig geloofwaardige reden voor alles wat zou volgen.

Ze verzonnen wat kinderachtige onzin over vleermuizen en een lab in China en huurden de meest incompetente voorspeller uit de geschiedenis in om met schandalige voorspellingen te komen, bedoeld om de hele wereldbevolking doodsbang te maken. Hij deed hen eer aan door verbazingwekkend absurde voorspellingen te doen die voor iedereen die ze nauwkeurig bestudeerde volstrekt onzinnig waren. Deze krankzinnige voorspellingen beheersten het denken over de hele wereld en werden ad nauseam in de media overgenomen. Het was duidelijk onzin en ik heb een video gemaakt waarin ik het coronavirus bedrog noem. Voor die video, die viraal ging en het concept introduceerde dat de hele zaak een hoax was, werd ik onmiddellijk gedemoniseerd en voorgelogen door Wikipedia, de corrupte encyclopedie van leugens, en Google – de zoekmachine die ontdekte hoe winstgevend het kan zijn om slecht te zijn. Iedereen die de waarheid vertelt is een in diskrediet gebrachte samenzweringstheoreticus. De leugenaars hebben de taal op zijn kop gezet. Het is een oude psyopische truc. De Wikipedia en Google redacteuren zijn de samenzweerders die onze minachting verdienen. Ze zijn zo verachtelijk dat ze lachwekkend zijn.

Ik werd verbannen van alle sociale media en mijn verleden werd uitgewist en vervangen door een hoop leugens. Overigens is er de laatste tijd nogal wat ophef geweest over smaadzaken gebaseerd op leugens die op sociale media zijn verteld. Ik deel hierbij mee dat degenen die mij hebben belasterd hun tweets en dergelijke zouden willen aanpassen als ze hun huizen, auto’s en kleding niet willen verliezen.

Op dit punt ging hun plan bijna helemaal mis.

In maart 2020 heeft een groep wetenschappers, aangesteld om de Britse regering te adviseren, deze nieuwe dreiging zorgvuldig bestudeerd en besloten dat deze niet gevaarlijker was dan de jaarlijkse griep. Dus degradeerden ze het officieel! Het bewijs staat op mijn websites.

Als de booswichten niet de vooruitziende blik hadden gehad om ‘s werelds mainstream media te kopen, zou dit rampzalig zijn geweest. De pandemie zou in één nacht voorbij zijn.

Maar de TV-stations en de kranten negeerden het besluit van de deskundigen dat covid-19 slechts een overgepromote, gerebrandde versie van de griep was en juichten gehoorzaam wild toen de regeringen aankondigden dat zij zichzelf enorme nieuwe bevoegdheden gaven om deze dreiging het hoofd te bieden. Zij werden natuurlijk gekocht met grote hoeveelheden geld van de belastingbetaler. Naar mijn mening is er niet één mainstream krant, tijdschrift, tv- of radiozender die eerlijk is en aan de kant van zijn kijkers staat.

Het was de onderdrukking van deze eenvoudige waarheid, samen met de onderdrukking van alle feiten, de weigering om te debatteren en de demonisering van mijzelf en andere waarheidssprekers, die voor mij onomstotelijk bewezen dat dit een ernstige fraude was; een wereldwijde staatsgreep. Nooit eerder in de geschiedenis is het wetenschappers niet toegestaan om te debatteren over een wetenschappelijke kwestie. Het beleid van de BBC was niet toe te staan dat iemand die vraagtekens zette bij vaccinatie, werd gehoord. Dat is propaganda.

Wonder boven wonder slaagde de Britse regering erin om in een minuut of twintig een speciaal plan van 360 bladzijden samen te stellen, of anders had zij voor het gemak al een plan klaarliggen voor precies zo’n pandemie, wachtend in een lade om ontdekt te worden. Het nieuwe plan, dat een opvallende gelijkenis vertoonde met nieuwe plannen die overal ter wereld in regeringsladen te vinden waren, schrapte ouderwetse frivoliteiten als vrijheid en democratie en verving ze door een totalitair regime met meer macht dan Stalin ooit had durven dromen.

Het plan om ons allen te behoeden voor een ziekte die onhandig genoeg officieel als niet gevaarlijker dan griep was bestempeld, omvatte de invoering van medisch zinloze wereldwijde lockdowns. Het gevolg was dat mensen in hun huizen werden opgesloten, ouderen hun familieleden niet meer konden zien, scholen werden gesloten, essentiële overheidsdiensten werden gesloten en ziekenhuisafdelingen en huisartsenposten een drastisch verminderde dienstverlening boden.

In een ongekend voorbeeld van flagrant leeftijdsdenken werd aan grote aantallen bejaarden medische zorg ontzegd en werd in verzorgingstehuizen een doelbewust genocide programma ingevoerd.

Het was onmiddellijk duidelijk dat de lockdowns – een door de CIA ontwikkelde foltertechniek die vroeger in gevangenissen werd gebruikt – de verspreiding van de infectie op geen enkele wijze zouden voorkomen en zelfs het immuunsysteem van miljoenen mensen zouden beschadigen en de ontwikkeling van immuniteit zouden vertragen of stopzetten. Het was ook duidelijk dat de lockdowns zouden leiden tot de dood van miljoenen mensen. In de ontwikkelde landen leidden de lockdowns en de gesloten medische diensten ertoe dat de wachtlijsten voor essentiële tests en behandelingen zo ver werden verlengd dat miljoenen gedoemd waren te sterven zonder ooit te zijn gediagnosticeerd of behandeld. Dit werd officieel toegejuicht door het medisch establishment, dat later aankondigde dat een vermindering van het aantal diagnoses en behandelingen ons allen zou helpen redden van de opwarming van de aarde, de pseudo-wetenschappelijke onzin die was bedacht als onderdeel van het plan om de wereldbevolking terug te brengen tot 500 miljoen en die een soort cultus was geworden onder onwetende linkse rakkers die een excuus zochten voor wat borstklopperij en een kans om zichzelf aan snelwegen vast te lijmen.

In ontwikkelingslanden leidden de lockdowns tot massale hongersnood die honderden miljoenen mensen trof. Deze rampen werden door iedereen volledig genegeerd, ook door de Black Lives Matter-protesteerders (die het te druk hadden met het overhalen van politieagenten en sportlieden om te knielen, maar slechts op één knie in de stijl die vroeger was voorbehouden aan smekelingen die voor een vorst verschenen, en met het neerhalen van standbeelden van lang vergeten blanke helden) om zich zorgen te maken over de hongerdood van zwarte mensen in Afrika.

De regeringen en hun medische adviseurs vertelden hun burgers dat zij wel goedgekeurde, maar niet nader gespecificeerde levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften konden kopen, maar dat zij geen sokken, chocolade, ondergoed en toiletartikelen konden kopen. Mannen en vrouwen van middelbare leeftijd die op onze kosten in verwende luxe leven, besloten dat dit luxeartikelen waren. De burgers kregen ook te horen dat ze ervoor moesten zorgen dat ze twee meter van de rest verwijderd bleven. Hier was absoluut geen logische reden voor, aangezien een hoest of een nies, de enige manier voor de griepbacterie om zichzelf over te brengen, een afstand van 2 meter kan overbruggen. Men was echter van mening dat mensen dwingen om 1 meter van elkaar te blijven, wetenschappelijk gezien weliswaar zinvoller zou zijn, maar in bussen en winkels onpraktisch zou zijn.

In de media werden vele mythen aangeprezen. In het oog springend was het absurde idee dat mensen zonder symptomen toch een ziekte zouden kunnen overdragen die zij duidelijk niet hadden opgelopen en het idee dat een ziekte die wordt overgebracht door hoesten en niezen op de een of andere manier zou kunnen worden overgedragen door het hanteren van contant geld. Deze laatste onzin maakte deel uit van een groter plan om van contant geld af te komen en het te vervangen door digitaal geld. Helaas begrepen miljoenen zeer domme mensen dit niet en vonden zij het nogal opwindend en futuristisch om ‘s morgens hun cappuccino met hagelslag te kunnen kopen door met een stuk plastic ergens in de buurt van een kaartleesmachine te zwaaien.

Om te beginnen drongen politici en medische adviseurs er terecht op aan dat het dragen van een masker nutteloos was, niet meer dan een signaal van deugdzaamheid, en meer kwaad dan goed zou doen. Het was bekend dat maskers geen virussen tegenhielden, maar wel het zuurstofgehalte verminderden, het kooldioxidegehalte verhoogden, de mentale ontwikkeling van baby’s en kinderen beïnvloedden, het risico op de verspreiding van kanker verhoogden en tot gevallen van bacteriële longontsteking leidden.

Plotseling werd dit verstandige advies echter teruggedraaid en drongen regeringen en adviseurs erop aan dat het dragen van maskers normaal moest zijn. Er was nooit enig bewijs voor deze instructie, maar miljoenen droegen gehoorzaam hun maskers in treinen en bussen, in winkels en kantoren en zelfs in cafés en nachtclubs. Velen van hen waren zo gehersenspoeld dat ze hysterisch werden als ze een ander mens zonder masker zagen.

Waarom draagt u geen masker?’ vroeg een man me onlangs.

Ik draag geen masker omdat uit onderzoek blijkt dat ze niet werken, antwoordde ik. Ze stoppen niet de verspreiding van infecties, maar de wetenschap toont aan dat ze de hoeveelheid ingeademde zuurstof verminderen en de hoeveelheid kooldioxide in je lichaam verhogen. Dokters hebben aangetoond dat ze het risico op bacteriële longontsteking en kanker verhogen. Het is bewezen dat ze oogproblemen en gebitsproblemen veroorzaken en ernstige psychologische en ontwikkelingsproblemen bij baby’s en kinderen. Dat is waarom ik geen masker draag. Vertel me nu eens waarom jij er een draagt.

Ik denk dat hij rood werd, maar het was moeilijk te zeggen omdat hij gemaskerd was. Hij draaide zich om en rende weg – waarschijnlijk terug naar zijn ondergrondse schuilkelder, klaar voor een aanval van Mars of Ruritanië.

Het publiek werd wijsgemaakt dat de farmaceutische bedrijven ons zouden redden met een reeks enorm winstgevende experimentele vaccins die geen vaccins waren, niet goed waren getest, niet verhinderden dat mensen besmet raakten of de ziekte doorgaven, maar wel meer mensen doodden of verwondden dan enig ander geneesmiddel in de geschiedenis. Als een auto, een broodrooster, een yoghurtsoort of een pijnstiller ook maar een fractie van het aantal slachtoffers zou hebben gemaakt, zou er protest zijn gerezen. Het product zou uit de handel zijn genomen en er zou sprake zijn geweest van arrestaties. Maar de farmaceutische bedrijven werden gefêteerd. De baas van Pfizer meldde dat hij een staande ovatie kreeg toen hij een restaurant binnenkwam. Deze gevaarlijke producten werden goedgekeurd – als experimentele producten – door agentschappen die vaak financiële banden hadden met de geneesmiddelenbedrijven zelf. Het goedkeuringsbureau in het VK kreeg een enorme som geld van Bill Gates, een investeerder in en voorstander van allerlei vaccins. Gates, die is beschuldigd van ongepast gedrag, heeft ook financiële banden met de BBC en The Guardian, die zich geen van beide druk lijken te maken over zijn verleden of zijn vermeende banden met Epstein, die volgens de New York Times zijn ontstaan na Epsteins veroordeling. Velen dachten dat de Wereldgezondheidsorganisatie zijn privédomein was geworden.

Zoals een Duits parlementslid zei: ,,Farmaceutische bedrijven zijn ongeveer even geïnteresseerd in volksgezondheid als de wapenindustrie in wereldvrede”.

Tegen het late voorjaar van 2020 was het duidelijk dat het hele project was gebaseerd op propaganda, waarbij de reguliere media werden gebruikt om leugens en verkeerde informatie te verspreiden. Het lijkt erop dat er met wiskundige prognoses is geknoeid om te voldoen aan de eisen van de oplichters die de grootste coup uit de geschiedenis plannen.

De grote internetkanalen hebben iedereen verboden die de waarheid durfde te delen. YouTube verwijderde tientallen van mijn video’s – gewoon omdat ze de onaanvaardbare waarheid bevatten. Ze hebben enorme aantallen video’s geband – 14 of 15 op één dag – maar konden nooit één onnauwkeurigheid vinden. Ik heb er nog steeds een kanaal, maar ik heb het al tijden niet meer gebruikt, want zelfs als ik iets plaats dat niets met covid te maken heeft, halen ze een armvol video’s van vorig jaar weg. Het is mij verboden om over covid te praten, of iets wat er mee te maken heeft op YouTube. Andere mensen mogen dat wel, maar ik ben verbannen omdat de waarheid te gevaarlijk wordt geacht voor YouTube-gebruikers. Zonder enig gevoel voor ironie schreven ze me laatst om me te vertellen dat mijn populairste video ooit op YouTube getiteld was `Coronavirus: waarom heeft YouTube mijn video verboden’.

Hoe moeilijk het voor sommigen ook te geloven is, het doel was om de wereldeconomie te vernietigen. U zult niets bezitten en gelukkig zijn’, was geen ijdele opschepperij van Schwab van het Global Economic Forum.

Ze meenden het.

Zij hebben elke truc uit het boek gebruikt om de bevolking over de hele wereld te verwarren, angst aan te jagen en te verbijsteren. Het doel was en is het vernietigen van economieën, het opdrijven van de inflatie, het opdrijven van de rentetarieven, het failliet laten gaan van huiseigenaren, het te gronde richten van kleine bedrijven en het dwingen van plattelandsbewoners tot zielloze hoogbouwflats. Totdat u dit begrijpt, zult u niets begrijpen. De stijgingen van de rentevoeten, de inflatie en de olieprijzen waren het gemakkelijkst te voorspellen. Ik hoop dat degenen die deze voorspellingen maanden geleden bekritiseerden nu begrijpen waarom ik ze deed. Waarschijnlijk niet.

Vreemd genoeg verdween de traditionele griep volledig, maar waren de sterfgevallen door covid bijna precies even hoog als de sterfgevallen door de verdwenen griep. De autoriteiten overdreven de lange-termijneffecten van de gerebrandde griep – hun zogenaamde lange covid – en negeerden en onderdrukten de dodelijke effecten van de meest winstgevende, ineffectieve en gevaarlijke behandeling in de geschiedenis – en promootten die in sommige gevallen met schaamteloze leugens.

De autoriteiten manipuleerden het sterftecijfer als gevolg van covid door ieder sterfgeval te tellen als een coviddode, zelfs als de betrokkene was aangereden door een bus of neergeschoten door een politieagent. Zij gebruikten een gevaarlijke en nutteloze test – de PCR-test – om het officiële aantal gevallen van covids te verhogen. Overigens zal het CDC in de VS de PCR-test vanaf eind 2021 niet meer erkennen, dus wie hem nu nog gebruikt, gebruikt waarschijnlijk nog steeds bloedzuigers en aderlatingen als behandeling.

Ik heb met de eigen statistieken van de Britse regering aangetoond dat covid niet meer slachtoffers heeft gemaakt dan de gebruikelijke griep.

Maar in 2020 en 2021 bleven de sterfgevallen door de lockdowns stijgen. De wachtlijsten voor onderzoek en behandeling liepen op tot een punt waarop patiënten gedoemd waren te sterven voordat ze de kans kregen om te worden gezien.

In het VK zagen veel huisartsen hun patiënten niet meer persoonlijk, ook al bleek dat dit tot steeds meer fouten en gemiste diagnoses leidde. Zonder een huisartsendienst hadden spoedafdelingen wachtlijsten van 12 uur en duizenden patiënten zaten vast op trolleys in gangen of lagen stervend in ambulances. Tegen het eind van de zomer van 2021 doodde de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk meer mensen dan er gered werden, omdat artsen zich bijna uitsluitend toelegden op het prikken van patiënten met een ongetest, onveilig, ondoeltreffend, experimenteel geneesmiddel. En het was nog winstgevend ook – artsen kregen een klein fortuin betaald om hun eer en hun integriteit te verkopen. Weinigen lijkt het te kunnen schelen dat er geen geïnformeerde toestemming was – zoals de wet vereist. Weinigen gaven erom dat, omdat afzuigen niet was toegestaan, het gevaar bestond dat ze het spul rechtstreeks in een bloedvat zouden spuiten. Weinigen gaven er iets om dat de gevaccineerden geen bloed zouden kunnen doneren zonder de voorraad te besmetten. Weinigen gaven er iets om toen ze probeerden om effectieve middelen tegen de griep te verbieden.

En weinigen gaven er iets om toen de 15 minuten wachttijd na de prik in het Verenigd Koninkrijk werd afgeschaft – waardoor patiënten hun anafylactische shockreacties op de weg naar huis kregen.

Weinigen gaven er iets om dat de gevaccineerden een grotere kans hadden om infecties te verspreiden en nieuwe varianten te creëren – een gevaar voor henzelf en anderen.

Weinigen gaven er iets om dat de vaccins duizenden doden en gewonden veroorzaakten en dat er een bewezen verband bestond tussen de vaccins en hartschade, bloedstolsels en hersenbeschadiging.

Zoals altijd werd iedereen die zich uitsprak gedemoniseerd of geruïneerd of allebei.

Telkens wanneer een nieuwe variant werd geïdentificeerd, gebruikten de autoriteiten de ontdekking als een excuus om de prikken steeds verder door te drukken. Er was nooit enig bewijs geweest dat de vaccins deden wat men dacht dat ze deden, maar het bewijs dat de vaccins doden en verwonden werd met de dag groter.

De kwaadaardige, krankzinnige mensen achter deze overname van de wereld en van ons leven gingen er onverminderd mee door omdat de mensen erachter het zich niet konden veroorloven te stoppen. Hun ongeremde oneerlijkheid dwong hen steeds verder te gaan. Zij introduceerden meer lockdowns, meer regels en meer voorschriften en dreigden de wijzen die de jatten weigerden op te sluiten – of hen uit de samenleving te verdrijven, op te sluiten in gevangenissen of concentratiekampen. De lockdowns verminderden de ontwikkeling van de natuurlijke immuniteit en schaadden de lichamelijke en geestelijke gezondheid van degenen die zich eraan hielden.

Het werd duidelijk dat degenen die waren gevaccineerd nu infecties konden verspreiden onder de gezonde mensen – asymptomatische verspreiding werd een realiteit dankzij de giftige spuiten. En degenen die zich hadden laten vaccineren? Wel, het bewijs toonde aan dat zij meestal gedoemd waren tot een vroege dood. Er zijn harde bewijzen dat de injecties hun hersenen konden aantasten.

Beroemdheden over de hele wereld werden plotseling deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg – zij raadden iedereen de prikken aan en bekritiseerden en misbruikten degenen die zich daar niet aan hielden. Mijn advies was eenvoudig: neem nooit gezondheidsadvies aan van iemand die je niet zou vertrouwen om je blindedarm te verwijderen.

Burgers over de hele wereld kregen te horen dat hun gezondheidszorg in crisis verkeerde en overspoeld werd door coviene patiënten. Dat waren allemaal leugens. Ziekenhuizen en artsen hadden het minder druk dan gewoonlijk en het personeel was aan het repeteren en dansvideo’s aan het maken. Er waren opzettelijk gecreëerde vertragingen in ziekenhuizen als gevolg van overheidsbeleid zoals lockdowns en sociale distantie.

De volgzame bevolking geloofde dat het dragen van maskers en het krijgen van eindeloze prikken de zaken zou veranderen. Maar dit was natuurlijk nooit het plan.

De regeringen beweerden dat de beperkingen die de samenleving werden opgelegd, de schuld waren van degenen die weigerden zich te laten prikken.

In werkelijkheid was het natuurlijk andersom. De volgzamen waren verantwoordelijk voor de beperkingen.

En de mensen die in het VK in de rij hebben gestaan voor dodelijke en nutteloze herhalingsprikken zijn egoïstisch omdat hun domheid ertoe zal leiden dat talloze kankerpatiënten jaren op behandeling zullen moeten wachten – allemaal omdat artsen hun tijd besteden aan het verdienen van enorme honoraria om covid jabs te geven. Veel patiënten sterven voordat de diagnose is gesteld, laat staan dat ze zijn behandeld. Dit alles opzettelijk en het is genocide.

Door het geven van boosters verhogen de kwade geesten opzettelijk het aantal patiënten dat de zogeheten covid-ziekte krijgt, waarvan is bewezen dat het een nieuwe griep is. De onwetende en hebzuchtige idioten prikken de onwetende en angstige idioten omdat hun loyaliteit is gekocht door een stelletje psychopaten.

Er is gesuggereerd dat onze relatie met onze regeringen en hun medewerkers verwant is aan de relatie van een slachtoffer tot een misbruiker in een menselijke relatie. Maar ik ben bang dat dat niet zo is. Onze relatie met onze regering is meer verwant aan de relatie van een slachtoffer met een koelbloedige moordzuchtige psychopaat. We hebben niet te maken met gewone misbruikers die hun houding kunnen veranderen. Wij hebben te maken met mensen die kwaadaardiger zijn dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen en met miljoenen medewerkers die niet de hersens of de moed hebben om te zien wat er aan de hand is. Het grote probleem is dat we niet de tijd hebben voor de gehersenspoelden om tot bezinning te komen.

Maak een lijst van de kwaadaardigste en wreedste dictators uit de geschiedenis en je zou Ivan de Verschrikkelijke, Attila de Hun en Ghengis Khan op de lijst zetten. Vandaag kunnen we Tony Blair, Bill Gates, Prins Charles, Klaus Schwab, de Rothschilds, Fauci, Whitty en vele anderen toevoegen, die uiteindelijk allemaal in het pantheon van de slechtste van de geschiedenis zullen worden geplaatst. Als Fauci, Whitty, Pantsdown Ferguson en de rest in de afgelopen twee jaar de waarheid hebben verteld, dan heb ik dat helaas gemist. Behalve dat zowel Fauci als Whitty ons in het begin vertelden dat het geen zin had een masker te dragen. De woorden deugd signaleren werden geuit. Dat was zeker de waarheid.

Ik heb vanaf het begin van deze coup geloofd dat Whitty, en niet Boris Johnson, het Verenigd Koninkrijk leidt. We mogen zijn banden met Gates niet vergeten. Wat jammer dat hij steeds heeft geweigerd om met mij over de kwestie te debatteren. Een uur live, netwerk TV en dit zou allemaal voorbij zijn. Deze onschuldige, ongekozen adviseurs behoren tot de gevaarlijkste personen ter wereld – ze willen ons onze vrijheid en menselijkheid afnemen.

We kunnen niet verwachten dat onze vijanden ooit veranderen of het licht zien. En we kunnen niet wachten tot degenen die met hen samenwerken tot inkeer komen. Elke dag die voorbij gaat wordt onze situatie enger. De maskerdragers – die lijden aan hun bekrompen toewijding aan hersenloze autoriteit en het masker-aanhangsyndroom – worden angstiger en volgzamer naarmate de leugens voortduren.

De tijd dringt. We moeten heel snel handelen om deze oorlog te winnen.

Kerstmis brengt dit jaar veel angsten met zich mee – niet in de laatste plaats dat dit misschien wel de laatste Kerstmis is die iemand van ons zal mogen vieren. Onze vijanden willen religie vernietigen, samen met kleine bedrijven, huiseigenaren, spaarders, ondernemers en zelfstandigen. Je moet wel blind zijn om niet te zien hoe de dingen zich ontwikkelen. Als we deze oorlog niet winnen, kan dit de laatste Kerstmis zijn die ons wordt toegestaan. Op geen enkel ander moment in de geschiedenis is de mensheid in zo’n groot gevaar geweest. Het is geen verrassing dat veel mensen dit jaar meer dan één kerstboom in huis hebben. Wij hebben er drie.

In het nieuwe jaar zullen we harder dan ooit moeten vechten, want de toekomst nadert met rasse schreden. De energie- en voedselprijzen zullen de pan uit rijzen. Er zullen stroomonderbrekingen zijn. De kosten van huiseigendom zullen de pan uit rijzen en de huurprijzen – als er al huur is – zullen ook de pan uit rijzen. Bankkantoren zullen blijven sluiten en contant geld zal worden gedemoniseerd. De inflatie zal de pan uit rijzen, er zullen veel faillissementen volgen en miljoenen mensen zullen hun huis of bedrijf verliezen. Het doel is controle. Lees mijn boek `Endgame’ als je wilt zien waar we naar toe gaan als we de vijand niet verslaan.

In 2022 zullen er meer lockdowns zijn, want als je je vijand in greppels laat koeioneren, blijf je ze bombarderen.

Ze willen ons verdelen – vrouwen tegen mannen en andersom – zwart tegen blank, jong en oud, anti en pro opwarming van de aarde.

Het zou me niet verbazen als er nog meer alcoholverboden komen, waarvan zij beweren dat die de opwarming van de aarde veroorzaken, en een avondklok voor vrouwen om hen te beschermen tegen de boosaardige mannen die onze straten afstruinen. Strikte regels voor het dragen van maskers, geen alcohol en avondklokken voor vrouwen.

Het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk zal stijgen omdat ‘s werelds meest gesocialiseerde medische zorgsysteem, dat nu in een communistisch land functioneert, opzettelijk is vernietigd en niet meer geschikt is voor het doel. Maar de sterfgevallen zullen opzettelijk zijn – veroorzaakt door kanker, hartziekten, enzovoort.

Er zullen meer prikken komen – uiteindelijk kunnen ze elke maand komen.

In Afrika zullen er honderden miljoenen doden vallen en niemand buiten Afrika zal het merken.

Investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zullen niet investeren in fossiele brandstoffen of mijnen – ook al zullen we nog tientallen jaren olie en metalen nodig hebben – en ze zijn steeds huiveriger om geld in defensiebedrijven te steken.

Je zou kunnen aanvoeren – en ik zou het met je eens zijn – dat niet investeren in defensie een goede zaak is. Er is een reële kans dat wij in het westen geen torpedojagers of straaljagers meer zullen maken vanwege de olie die ze verbruiken.

Maar hier is een gedachte. Denkt u dat China, Noord-Korea en Rusland zullen stoppen met geld uitgeven aan wapens? Nee, ik ook niet. Zal dat de zaken niet een beetje scheef trekken?

En er zal worden gesproken over een nieuwe wereldregering die velen – die hun eigen regering zat zijn – zullen verwelkomen. Overal ter wereld willen ze dat we onze regeringen haten – en dat werkt goed – zodat we blijmoedig de ene wereldregering accepteren die ze al tientallen jaren aan het plannen zijn.

Dat alles om naar uit te kijken in 2022. Maar, onthoud, de wanhoop is een teken dat we aan het winnen zijn.

Maar ondertussen moeten we de kerstperiode gebruiken om onze batterijen op te laden, zodat we klaar zijn om de komende bedreigingen het hoofd te bieden. Wij zijn het leger en we moeten samenwerken. We mogen ons niet laten afschrikken door degenen die hun geest gesloten houden of te bang zijn om de waarheid te aanvaarden.

Slavernij is al vele jaren geleden afgeschaft. Het idee van verplichte inentingen gaat ervan uit dat de staat eigenaar is van ons lichaam en dat is slavernij. Ik waarschuw al meer dan een decennium voor verplichte vaccinaties omdat regeringen overal wanhopig zijn om het in te voeren.

Misschien zouden de mensen die standbeelden neerhalen die historische banden hebben met de slavernij, hun aandacht willen richten op een angstaanjagende bedreiging; een duidelijk en aanwezig gevaar.

De afgelopen twee jaar hebben een aantal positieve kanten gehad. We hebben geleerd wie we kunnen vertrouwen en wie niet. We hebben goede gelijkgestemde vrienden en collega’s gemaakt.

De gevestigde orde, steeds wanhopiger, heeft het druk gehad. Elke eerlijke dokter en wetenschapper in de wereld wordt nu door Wikipedia geclassificeerd als een samenzweringstheoreticus. Zelfs de Wikipedia-site met betrekking tot de bekroonde film van mijn roman Mrs Caldicot’s Cabbage War is opzettelijk vernield. De film kreeg geweldige recensies, wordt regelmatig op TV vertoond en heeft meer dan 1000 recensies met bijna 5 sterren op Amazon, maar Wikipedia toont nu slechts een BBC recensie met één ster. Mijn naam is verwijderd uit de samenvatting zodat ik niet op andere afgeleide sites wordt vermeld en de enige keer dat ik als auteur word vermeld, word ik, onvermijdelijk, beschreven als een samenzweringstheoreticus. Het doel is, alweer, om mijn reputatie en inkomen te vernietigen. Het toont maar weer eens aan hoe doodsbang de gevestigde orde is voor de waarheid – Wikipedia is natuurlijk corrupt en een instrument van de gevestigde orde; het is een desinformatie-site, die verkeerde informatie verspreidt en het onverdedigbare verdedigt. Ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat Wikipedia-redacteuren de leugens van een pagina zullen verwijderen als je hen geld geeft. Als het dan weer veranderd wordt, willen ze meer geld om het weer op te ruimen. Ik ben er zeker van dat dit soort gedrag vroeger tegen de wet was.

Het meeste van wat ik doe wordt zeer effectief onderdrukt en ik ben natuurlijk verbannen van alle sociale media. Ik mocht nooit lid worden van Facebook of Twitter. Facebook zei me dat ik een bedreiging voor hun gemeenschap was. En ik werd van LinkedIn gegooid. Vier van mijn boeken zijn verbannen – hoewel ze nu gratis op mijn websites staan. En ga zo maar door.

Als we deze oorlog zouden verliezen, zal dat niet alleen te wijten zijn aan regeringen of mainstream media zoals de vreselijke BBC – waar het voltallige personeel zich eeuwig zou moeten schamen voor het verraden van het volk – maar ook aan de mensen die beweren aan onze kant te staan, maar die genadeloos zeuren en jammeren over hun lievelingstheorieën, die het grote plaatje niet zien, die niet begrijpen dat we een oorlog voor ons leven voeren. De meesten van hen doen zelf nooit iets nuttigs – ze verschuilen zich alleen achter domme namen.

Laat 2022 het jaar zijn waarin we de angst omkeren. Wij winnen deze oorlog en jij en ik laten ons niet intimideren of kopen. Laten we ze bang voor ons maken. Onze tegenstanders zijn dom, humorloos, hebzuchtig, laf en grotesk. Denk eens aan hen. Hoe kunnen we toestaan dat deze trieste, lelijke, cryptorchide en zielige zielen ons verslaan? Laten we van 2022 het jaar maken waarin we aan hun kooien rammelen en ze wegjagen. We kunnen onze kracht halen uit hun kwaad, hun wreedheid, hun meedogenloosheid en hun hebzucht.

Onthoud: de mensen achter deze oorlog zijn doodsbang. Ze weten welke prijs ze moeten betalen als ze verliezen. Ze kunnen het hun hele leven niet opnieuw proberen. En ze weten net zo goed als ik dat wij aan het winnen zijn. Ze verliezen de propaganda oorlog.

De beste wensen voor een gelukkig Kerstfeest van ons allemaal hier – dat zijn mijn vrouw en ik, een grote familie eekhoorns, een half dozijn tamme fazanten en een assortiment van andere voorbeelden van wilde dieren op het platteland. We laten ons niet prikken, we nemen geen sociale afstand, we dragen geen maskers en we houden ons niet aan andere dwaze regels en voorschriften. We kennen niemand in de regering dus we gaan niet naar luidruchtige feestjes – niet onze stijl in ieder geval. Ik vond het alarmerend, niet dat de feestgangers feestjes hielden – ze wisten dat er geen risico was – maar dat ze zo dom waren om foto’s van zichzelf te nemen terwijl ze dat deden. Ze zeiden zelfs dat het geen feestjes waren maar vergaderingen, omdat ze pakken droegen en praatten en alcohol dronken omdat ze zo hard hadden gewerkt. Ik vind het interessant dat het illegaal is om te rijden terwijl je drinkt – en dat is ook goed – maar dat het blijkbaar legaal is om te drinken terwijl je het land bestuurt.

Ik stel voor dat alle feestjes in de toekomst vergaderingen gaan heten. Verjaardagsbijeenkomsten. Kantoorvergaderingen. En ga zo maar door. Bruiloften en begrafenissen kunnen ook worden omgedoopt tot vergaderingen.

Het laatste feest waar ik was, was ik zes jaar oud. Alle anderen die er waren zijn nu dood, dus feestjes zijn gevaarlijk en kunnen beter vermeden worden. Het moet de kleinigheid geweest zijn.

Mijn vrouw en ik zullen echter waarschijnlijk te veel kerstpudding eten, we zullen genieten van houtvuren en we zullen roekeloos aan onze crackers trekken.

Ja, boo sucks en humbug aan de verwennerij die denkt dat ze deze of een toekomstige kerst kunnen afpakken.

Bedankt voor het kijken naar een oude man in een stoel. En dank aan Brand New Tube en aan Muhammad Butt. Ze hebben opwindende plannen voor 2022. Bezoek alstublieft de BNT merchandise sectie want het kost veel geld om een groot platform als dit te runnen. BNT heeft uw steun nodig en verdient die ook. En abonneer je op mijn BNT kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe video’s.

Zet mijn video’s ook op andere platforms en op Twitter en Facebook. Als je een klap op je pols krijgt, beschouw het dan als een oorlogsverwonding. Doe alsjeblieft ook vertalingen. We zetten transcripties van de video’s op mijn beide websites.


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk