Zwarte Magie & Geleerde kennis -vs- Geleefde kennis !


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #273


Naar aanleiding van uitlatingen van mij op Dotcom Radio over zwarte magie. Ik heb jullie destijds gevraagd om mee te denken over wat nou precies die zwarte magie is die [ZE] wereldwijd over de aarde hebben verspreid. Hoe is het mogelijk dat MILJOENEN schijnbaar weldenkende individuen als onder hypnose zijn gevallen voor de leugens en het bedrog van machthebbers in talloze landen zonder enig kritisch denkvermogen en ook met geen mogendheid uit deze hypnose te trekken zijn? Het lijkt wel een wereldwijde sekte!

-MD

Door: Mike Donkers (Factsforum | Dotcom.radio)

Jullie droegen allerlei mogelijke antwoorden aan: NLP, straling (5G, televisie) en talloze andere factoren. Telkens zei ik: nee, nee, nee, dit gaat veel verder en veel dieper dan technieken en technologie, hoewel al de door jullie genoemde aspecten natuurlijk allemaal een rol spelen TER ONDERSTEUNING van de hypnose. Ik beargumenteerde dat dit heel oud is en dat dit al vele malen eerder is gebeurd. De geschiedenisboeken staan er vol mee – denk aan al die hoogstaande beschavingen die plotsklaps in verval raakten en ten onder gingen, het is altijd hetzelfde verhaal.

Intussen heb ik een interessante ontdekkingsreis ondernomen door het geven van al die lezingen in het land. Ik heb diverse interessante mensen mogen ontmoeten, waaronder toegewijde christenen die interessant genoeg een ‘nieuwkomer’ als mij serieus namen met mijn bijbelinterpretaties. Sterker nog, eentje vertelde mij dat ik het als EEN VAN DE WEINIGEN goed zie en dat zoveel kerkgenootschappen het voor geen meter begrijpen, een reden waarom deze persoon zich nooit thuis heeft gevoeld bij een kerkgenootschap. Velen hebben van mijn lezingen kunnen opsteken, maar ik heb ook veel mogen leren van diegenen die mijn lezingen bezochten!

Inmiddels is er wel een sluitende verklaring uitgekomen van wat Zwarte Magie is en hoe het precies werkt, het antwoord op mijn oorspronkelijke vraag is spiritueel en specifiek BIJBELS – it’s going to be biblical. Ik ga het proberen zo goed mogelijk op te schrijven:

God is liefde. Liefde is geen dictaat, het moet het IN DE PERSOON ZELF gevonden worden. Het is aan het individu of hij/zij volledige expressie wil geven aan deze goddelijke liefde. Liefde is een OERKRACHT, die niets te maken heeft met romantiek maar alles met LEVENSKRACHT. Het is aan ons om wel of niet in deze kracht te staan, liefde kan niet opgelegd worden van hogerhand en moet van binnenuit komen. Liefde = leven, liefde = waarheid, het is zo krachtig dat de leugenachtige anticreatiekrachten hier geen schijn van kans tegen hebben. En dus gebruiken [ZE] Zwarte Magie om ons weg te leiden van het licht der liefde. Hoe werkt dat dan?

Hiervoor moeten we terug naar het scheppingsverhaal in Genesis. Toen God de aarde had geschapen daalde Gods licht neer op de planeet. Helaas heeft het maar kortstondig mogen branden, want vrijwel onmiddellijk nadat Adam en Eva als eerste mensen het Paradijs (de aarde) mochten bevolken ging het mis: Lucifer vermomde zich als slang en wist Adam en Eva met mooie praatjes om de tuin te leiden, ze zijn er ingetuind. Nu weet je waar deze uitdrukkingen vandaan komen. Dit was de eerste Zwarte Magie en de definitie luidt als volgt: het vermogen om mensen te laten geloven in iets wat helemaal niet bestaat en hun goddelijke scheppingskracht te misbruiken om deze illusie vervolgens waar te laten maken.

Maar we moeten nog een definitie formuleren, die van de Erfzonde, nl.: geexternaliseerde autoriteit. Wat was onze opdracht in de Hof van Eden? We mochten niet aan de Boom der Wijsheid, de Boom des Levens, komen, niet voordat we alle dieren konden benoemen. Hiermee wordt bedoeld: onze wereld leren kennen. Werkelijke kennis is kennis die je ZELF OPDOET DOOR EIGEN ERVARING. Onze levensopdracht was ZELFKENNIS, ZELFDENKENDHEID, ZELFONTWIKKELING en ZELFBESTUUR. Maar we lieten ons wegleiden UIT EIGEN VRIJE WIL door de valse belofte van kennis over het eeuwig leven. We hebben de Hof nooit verlaten, die is nog steeds onze woonplek, we hebben God verlaten, we kwamen letterlijk van God los. Wat Lucifer heel sluw heeft weten te doen is ons verlichting door GELEERDE KENNIS beloven, zonder dat we deze konden toetsen aan de wijsheid van GELEEFDE KENNIS.

Kortom, we hebben onze autoriteit uit handen gegeven aan een zogeheten ‘expert’. Klinkt bekend? Zien we dit niet tot op de dag van vandaag terug? Zijn de meest gehypnotiseerde mensen ook niet eveneens de meest blinde volgers van zogeheten ‘experts’ die hen weten te betoveren met gefingeerde ‘modellen’ en andere niet-bestaande hersenspinsels. Snap je nu waarom dit een ERFzonde is? Vanaf de eerste mensen tot aan de mensheid in zijn huidige staat zien we keer op keer exact hetzelfde patroon zich herhalen.

Zwarte Magie is het manipuleren van de menselijke vrije wil (mind control) en het menselijke creatiepotentieel met als doel een voedingsbodem te creeren voor een uiterst destructieve illusionaire realiteit en waarheid die menige hoogstaande beschaving reeds ten gronde heeft gericht. De technieken die hiervoor al vele eeuwen worden gehanteerd zijn:

– Atheisme en als dit niet lukt een gekaapte vorm van religie.

– Mensen gevangen houden in materialisme en lust, niet alleen seksuele lust maar ook lust naar macht, status, aanzien.

– Traumatisering, alleen via angst en ego komen [ZE] binnen.

Begrijp je nu waarom feiten en logica maar niet willen doordringen bij de gehypnotiseerden, zij die bevangen zijn door Zwarte Magie? Deze mensen hebben geen godsbesef en dus ook niets hogers om voor te leven dan zichzelf, ze zijn extreem statusgevoelig en zijn zeer angstig met een groot ego (ego = trauma). Begrijp je nu ook waarom het de HOOGOPGELEIDEN zijn die in werkelijkheid HOOGAFGELEID zijn? Hoe langer je in het door [HEN} gecreerde ‘onderwijs’systeem zit en hoe hoger je daarin opklimt, hoe meer geleerde kennis je opdoet die grotendeels geheel of gedeeltelijk fictief is, waaraan vervolgens veel maatschappelijke en financiele waarde wordt gehecht. Deze mensen belanden in een fictieve realiteit achter een computer en kijken neer op echte beroepen, zoals de boerenstand en de maakindustrie. Hun hele leven is gebaseerd op drijfzand en als deze grootschalige illusie straks instort, gaan zij er ook mee ten onder. Verwacht zelfmoorden op grote schaal onder deze bevolkingsgroep, velen missen het karakter om dit te boven te komen!

In de Eindtijd waarin wij nu leven krijgt de mensheid nog 1 unieke kans: kom tot inkeer en beleef een spirituele wedergeboorte door je over te geven aan de allerhoogste baas, degene die jou het bestaansrecht heeft verleend. Dit is de enige objectieve Waarheid, al het andere is een illusie. Don’t find God, God was never lost, you were. Of zoals een oudere mevrouw uit het publiek zei tijdens een lezing van mij: mensen zitten op God te wachten, maar het is andersom – God zit op de mensen te wachten. Maar let wel: God wil dat je een ACTIEVE rol speelt, we mogen nooit meer onze autoriteit uit handen geven. Als we dat gaan snappen en toepassen, zal de Zwarte Magie die over de planeet waart verdwijnen, opgelost door het Licht. We kunnen dan eindelijk het Paradijs dat ons als verantwoordelijke hoeders van de aarde opeisen, omdat het ons toekomt als zijnde een geschenk van onze Schepper.


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk