24.000 % stijging vaccinatie doden


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #272


Deze zeer indrukwekkende documentaire bewijst een toename van het aantal sterfgevallen na de zogenaamde corona vaccinaties van 24.000% voor Duitsland en 9.200% in Amerika! Waarom zwijgen de mainstream media nog steeds over dit ongeëvenaarde schandaal?

DRINGENDE OPROEP aan alle burgers: Praktijk check na 9 maanden corona vaccinaties toont rampzalige gevolgen!

Bron: KLA TV


Deze schokkende officiële cijfers laten een stijging zien van maar liefst 24.000% ten opzichte van het jaarlijkse gemiddelde van 9,8 sterfgevallen vóór het begin van de coronavaccinaties!

Waarom slaat het PEI (het Duitse Paul Ehrlich Instituut) hier nog steeds geen alarm?

Ten 3de: De schokkende balans na 9 maanden van het CDC.

Vergeleken met het gemiddelde jaarlijkse meldingspercentage van 235 sterfgevallen vóór het begin van de coronavaccinaties, is dit een stijging met 9.200%!

Dientengevolge voltrekt zich voor onze ogen een wereldwijde historische vaccinatiemisdaad aan de gehele mensheid, die nog steeds op misdadige wijze wordt doodgezwegen door alle mainstream-media.

Het “corona-vaccinatiedebat” maakt momenteel een adembenemende ontwikkeling door:

– Saksen is de eerste deelstaat die in binnenruimtes in restaurants en bij evenementen een uitgebreide 2G-regel invoert, waardoor de niet-gevaccineerden van een groot deel van het sociale leven worden uitgesloten!

– De nationale voetballer Joshua Kimmich uit zijn bedenking over de coronavaccinatie en wordt vervolgens behandeld “als een zware misdadiger”. Voormalig wereldkampioen voetbal Paul Breitner zou hem niet meer willen laten spelen.

– De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder eist zelfs dat er eindelijk zou moeten worden gesproken over verplichte vaccinatie van alle burgers.

Aan de andere kant mag bijna niemand van de zogenaamde toonaangevende media berichten over sterfgevallen en ernstige bijwerkingen in verband met de toegediende “coronavaccinaties” – laat staan dat ze deze in het openbaar bespreken.

Al in april 2021, na de eerste 3 maanden van de vaccinatiepraktijk, documenteerde kla.tv in zijn programma “Dringende oproep: duizenden sterven na coronavaccinatie” een schokkende corona vaccinatie balans in de praktijkcheck:

1. 324 bejaarden sterven in Duitse bejaardentehuizen onmiddellijk na de “coronavaccinatie”!

2. 3.298 bejaarden werden besmet met corona in Duitse bejaardentehuizen kort na de “coronavaccinatie”!

3. Hooggeplaatste autoriteiten, zoals het Duitse Paul Ehrlich Instituut – afgekort PEI -, de Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA en de Amerikaanse hoogste autoriteit voor gezondheidsbescherming CDC hebben sinds het begin van de zogenaamde coronavaccinaties doorheen heel de geschiedenis nooit zo veel schokkende sterfgevallen en ernstige bijwerkingen gepubliceerd!

De mensen hebben zeer veel belang bij deze openbare discussie over de schade die wordt veroorzaakt door “coronavaccins”. Die wordt tot nu toe categorisch geblokkeerd door de toonaangevende media. Dit blijkt uit de populariteit van de “dringende oproep” van april:

Door actieve verspreiding hebben al meer dan 2,75 miljoen mensen de dringende oproep gezien. Via één enkele ijverige verspreidende kla.tv-kijker konden alleen al in Japan ongeveer 400.000 mensen worden bereikt. Dit kan er mogelijk mee toe hebben bijgedragen dat de vaccinatiecampagne tegen corona in Japan voorlopig is stopgezet!

Vandaag brengen wij een nieuwe praktijkcheck uit op basis van de veel uitgebreidere gegevens na 9 maanden “coronavaccinaties”: Wat zijn echt de werkelijke gevolgen van de coronavaccinatie?

1. sterfgevallen en corona infecties in bejaardentehuizen nemen niet snel af ondanks vaccinatie!

Osthofen:

Ondanks volledige vaccinatie: 13 inwoners overleden aan corona, meer dan 100 mensen besmet!

Norderstedt:

Van de 76 verpleeghuisbewoners waren er 60 besmet – slechts 3 waren niet gevaccineerd! Later stierven er 6 bewoners!

Schorfheide:

44 inwoners besmet ondanks hoge vaccinatiedekkingsgraad! 10 vrouwen en 1 man stierven!

Bad Doberan:

Enorme corona uitbraak: 66 van 83 tehuisbewoners besmet ondanks meer dan 90% vaccinatiegraad, 6 bewoners sterven!

Oberhausen-Holten:

3 bejaarden moeten 3 dagen na de 3e vaccinatie gereanimeerd worden! Eén van deze personen sterft!

Zedelgem/België:

Hoewel bijna 100% van de senioren de “boostervaccinatie” al heeft gekregen, worden 28 bewoners ziek door corona!

Deze paar voorbeelden zijn in het beste geval het “topje van de ijsberg” en doen de dringende vraag rijzen of de 2 of 3 “vaccinaties” eigenlijk wel bescherming bieden tegen corona. Zelfs het PEI zelf lijkt hier grote twijfels over te hebben, want het heeft de beschrijving van de werkzaamheid van de Covid-19-vaccins de afgelopen weken driemaal moeten wijzigen:

15 augustus 2021: “COVID-19 vaccins beschermen tegen infectie met het SARS-CoV-2 virus.”

7 september 2021: “COVID-19 vaccins beschermen tegen ernstig verloop van infectie met SARS-CoV-2 virus.”

23 september 2021: “COVID-19-vaccins zijn aangewezen voor actieve immunisatie ter voorkoming van COVID-19-ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus.”

Van de oorspronkelijk beloofde bescherming tegen coronabesmetting blijft dus alleen een vage hoop over dat de zogenaamde “vaccins” een preventieve werking zouden kunnen hebben!

Zelfs het RKI durft nu niet meer te spreken van een beschermend effect van de zogenaamde “corona beschermvaccinatie”, want het heeft op 2 november 2021 de volgende formulering van zijn homepage

verwijderd:

“De vaccinatie heeft een hoog beschermend effect van ten minste 80% tegen ernstige COVID-19, ongeacht het gebruikte vaccin.” Evenzo is de inschatting dat “gevaccineerden geen rol van betekenis spelen in de epidemiologie” geschrapt. Dus precies datgene wat eerst de basis was voor de privileges van de gevaccineerden, is nu geschrapt!

Dit is een faillietverklaring en toont aan dat de gevaccineerden zijn bedrogen. Het beschermende effect was slechts schijn!

Ogenschijnlijk proberen het PEI en het RKI met deze veranderingen hun hoofd uit de strop te trekken, want de vaccinatiepraktijk met de snel toenemende covid-ziekten bij reeds meermaals gevaccineerden, maakt het gebrek aan beschermende werking overduidelijk!

2 De schokkende balans na 9 maanden van het Paul Ehrlich Instituut.

Binnen 21 jaar, van 2000 – 2020, werden in totaal 206 sterfgevallen onder volwassenen na vaccinatie gemeld aan het PEI. Dit komt overeen met een gemiddelde van 9,8 sterfgevallen per jaar.

In onze oproep: “Duizenden sterven na coronavaccinatie” hebben we voor het eerste kwartaal van 2021 volgens het PEI al 407 sterfgevallen na coronavaccinatie laten zien.

Tot 30.9.2021 heeft het PEI nu al 1.802 sterfgevallen gemeld na toegediende coronavaccinatie! Geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2021 komt dit overeen met 2.402 sterfgevallen. Deze schokkende officiële cijfers laten een stijging zien van maar liefst 24.000% ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde van 9,8 sterfgevallen vóór het begin van de coronavaccinaties!

Waarom slaat het PEI hier nog steeds geen alarm? In plaats daarvan schrapte het PEI zelfs het punt “sterfgevallen” in het overzicht van zijn zogenaamde veiligheidsrapporten en verborg de sterfgevallen op slimme manier in het tekstgedeelte. Moet men, gezien dergelijke feiten, niet uitgaan van een onvoorstelbare onverantwoordelijkheid, zelfs van een misdadige aanpak bij deze autoriteit?

3. De schokkende balans na 9 maanden van de CDC.

Vóór het begin van de “coronavaccinaties” meldde de CDC een jaarlijks gemiddelde van 235 sterfgevallen van 2010 – 2020 na toediening van alle soorten vaccinaties. Op 29 maart 2021 meldde de CDC al 2509 sterfgevallen na slechts ongeveer 3 maanden van coronavaccinaties. Na ongeveer 9 maanden meldt de CDC nu een ongelooflijke 17.128 doden, stand 15 oktober 2021.

Geëxtrapoleerd naar het hele jaar 2021 zou dit neerkomen op 21.635 sterfgevallen! Vergeleken met het gemiddelde jaarlijkse meldingspercentage van 235 sterfgevallen voordat met de coronavaccinatie werd begonnen, is dit een stijging van 9.200%!

Uit het kla.tv-programma “Amerika: meer doden door Covid-vaccinatie dan Covid-doden” blijkt zelfs dat in Amerika zeer waarschijnlijk meer mensen zijn overleden na de vaccinatie dan aan de ziekte corona zelf!

4. Andere feiten die aan het licht zijn gekomen sinds de eerste dringende oproep in april en die een onmiddellijk vaccinatiestop eisen

1. Pathologen bewijzen op basis van autopsies in 30 – 40% van de gevallen de oorzakelijke dood door vaccinatie!

2. Medici bewijzen ernstige onzuiverheden in de zogenaamde “coronavaccins”! Japan stopt vaccinatiecampagne vanwege “verontreinigingen” in het “covid-vaccin”!

3. Miskramen nemen dramatisch toe na vaccinatie met covid-19!

4. In tegenstelling tot alle beweringen van de massamedia, moeten meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden in het ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van covid-19!

5. Een Britse begrafenisondernemer getuigt dat sinds het begin van het covid-vaccinatieprogramma een tot nu toe ongekende sterftegolf is ingetreden. De covid-sterftecijfers zijn daarentegen enorm naar boven vervalst!

TOTAAL EINDRESULTAAT van de praktijkcheck na 9 maanden vaccinatiepraktijk:

De schokkende openbare cijfers van de hoogste autoriteiten zoals het PEI en het CDC zijn opnieuw dramatisch geëxplodeerd in vergelijking met de kla.tv oproep in april! Hierdoor voltrekt zich voor onze ogen een wereldwijde historische vaccinatiemisdaad tegen de gehele mensheid. Deze wordt nog steeds op misdadige manier door alle mainstream media doodzwegen. Onze oproep is daarom vandaag dringender dan ooit!

5. De grote misleiding van de bevolking door de gelijkgeschakelde massamedia

De buitensporige bijwerkingen van vaccinatie die in dit programma zijn gedocumenteerd, tot en met duizenden en duizenden sterfgevallen in nauw tijdelijk verband met de toegediende covid-injectie, staan in schril contrast met de dagelijkse vaccinatiepropaganda van de met dwangmiddelen gefinancierde monopolistische media. Hoe is het mogelijk dat alle mainstream media op een bijna onverantwoordelijke manier deze “vaccinatiecatastrofe” doodzwijgen voor het volk en categorisch elk openbaar debat blokkeren?

De bekende viroloog Christian Drosten zei onlangs zelfs: “Onze werkelijkheid is wat de media ons voorspiegelen.”

Op deze manier suggereren de mainstream media, schijnbaar als een “farmaceutisch reclamebureau”, aan het volk een volkomen veilige coronavaccinatie als realiteit. De praktische check na 9 maanden coronavaccinatie brengt echter een regelrechte vaccinatie catastrofe aan het licht. Het is duidelijk dat de gelijkgeschakelde mainstream media de bevolking in één woord op misdadige manier hebben gedesinformeerd en bedrogen!

Een dringende oproep aan alle burgers!

Beste kijkers / lezers,

Onze dringende oproep richt zich daarom tot alle burgers: help mee om ervoor te zorgen dat de vaccinatiemisdaad die in deze video wordt gedocumenteerd, onmiddellijk wordt stopgezet. Dit kan alleen nog worden gedaan door het volk – d.w.z. door de hoogste soeverein.

Roep daarom ook verantwoordelijke politici en hoofden van gezondheidsafdelingen en artsen ter verantwoording voor de schokkende feiten die in deze video zijn gedocumenteerd en eis een stellingname! Op die manier kan een dringend noodzakelijk openbaar discours op gang worden gebracht!

Laat criminele mediaverenigingen niet langer de soevereiniteit hebben over informatie. Gebruik in plaats daarvan uw persoonlijke relatie met vele waardevolle mensen die nog grotendeels onwetend zijn van deze vaccinatie catastrofe. Omdat zelfs sociale platforms, zoals Youtube, gewoonlijk elke kritische stem over vaccinatie verwijderen binnen een korte tijd nadat deze is geplaatst, kan deze dringende oproep alleen persoonlijk worden doorgegeven, d.w.z. van persoon tot persoon.

Stuur deze voorlichtende video daarom NU door naar zoveel mogelijk van uw vrienden, collega’s en familieleden via de bijgevoegde link. Gebruik alle voor u beschikbare kanalen, bv. mail, WhatsApp, Twitter, Vimeo, Telegram of post de video gewoon op Facebook. Help mee om ervoor te zorgen dat deze dringende oproep zo veel mogelijk burgers bereikt!


Nederlandse versie hier boven, de Engelse versie hier onder. Delen kun je met de links

NL : https://rumble.com/vo0ix1-we-geven-niet-op-on-lche-rien.html
Eng : https://rumble.com/vpxgj5-we-wont-give-up-on-lache-rien.html


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk