Verplichte vaccinaties & de Neurenberg Code


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #155
Countdown to Freedom # 78 + 1 day


UPDATE 02-12-2021 Engelse taal vanaf 2.25 minuten


18-08-2020 De Nuremberg Code wordt beschouwd als het belangrijkste document in de geschiedenis van de ethiek van klinisch onderzoek, dat een enorme invloed had op de wereldwijde mensenrechten. De code van Neurenberg en de bijbehorende verklaring van Helsinki vormen de basis voor de Code of Federal Regulations Title 45 Part 46, de voorschriften die zijn uitgevaardigd door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services voor de ethische behandeling van mensen onderwerpen, en worden gebruikt in Institutional Review Boards (IRB’s). Bovendien is het idee van geïnformeerde toestemming universeel aanvaard en vormt het nu artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties. Het diende ook als basis voor internationale ethische richtlijnen voor biomedisch onderzoek met menselijke subjecten, voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Bron Wikipedia

NOODWET: Geen petitie maar via dit mail protest bereik je in 1 keer heel veel hoge heren en dames.
https://www.mailprotest.nl/ ✅ Doen 123 langer duurt het niet en delen, delen, delen

De tien punten van de code werden gegeven in het gedeelte van het vonnis getiteld “Toegestane medische experimenten”

  1. De vrijwillige toestemming van het menselijke subject is absoluut essentieel.
  2. Het experiment moet van dien aard zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor het welzijn van de samenleving, niet te verkrijgen is met andere methoden of studiemiddelen, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander probleem dat wordt bestudeerd, dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  4. Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel wordt voorkomen.
  5. Er mag geen experiment worden uitgevoerd als er a priori reden is om aan te nemen dat de dood of invaliderend letsel zal plaatsvinden; behalve misschien in die experimenten waarbij de experimentele artsen ook als proefpersonen dienen.
  6. Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan dat bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost.
  7. Er moeten de juiste voorbereidingen worden getroffen en er moeten voldoende faciliteiten worden geboden om de proefpersoon te beschermen tegen zelfs maar kleine mogelijkheden van letsel, handicap of overlijden.
  8. Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste mate van vaardigheid en zorg zou vereist moeten zijn in alle fasen van het experiment van degenen die het experiment uitvoeren of eraan deelnemen.
  9. Gedurende de loop van het experiment moet de menselijke proefpersoon de vrijheid hebben om het experiment te beëindigen als hij de fysieke of mentale toestand heeft bereikt waarin voortzetting van het experiment hem onmogelijk lijkt.
  10. Tijdens de loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn het experiment in elk stadium te beëindigen, als hij waarschijnlijke redenen heeft om in de uitoefening van de goede trouw te geloven dat superieure vaardigheid en zorgvuldig oordeel van hem vereist zijn dat een voortzetting van de experiment zal waarschijnlijk resulteren in letsel, invaliditeit of overlijden van de proefpersoon.

Zie jij in de bovenstaande voorschriften ook maar een enkele toestemming staan om een medisch experiment uit te voeren op de -GEHELE WERELD BEVOLKING- vanwege een ‘dreigend’ visus dat minder doden te zien gaf dan de jaarlijkse griep. Een niet getest experimenteel vaccin?

FactCheck.org

Een valse bewering dat vaccinaties in directe strijd zijn met de Code van Neurenberg” circuleert op sociale media. In feite behandelt de Code van Neurenberg de behandeling van menselijke proefpersonen in medische experimenten en zegt niets over het gebruik van geteste en goedgekeurde vaccins bij patiënten.

Noot: De bovenstaande bewering klopt op het eerste gezicht, maar bedenk dat een vaccin testen vijf, tien, tot zelfs wel vijftien jaar duurt. Waar men nu op hoopt – HOOPT- om deze testperiode te omzeilen vanwege de zogenaamde urgentie omdat er geen enkele mogelijkheid zou bestaan om de “pandemie” een halt toe te roepen. DIT IS PURE FRAUDE, er is een werkzaam medicijn HCQ dat echter niet erkent wordt ondanks veilige goedgekeurde inzet gedurende 65 jaar en een test in 2005 specifiek voor COVID 19. Er is dus geen enkele noodzaak de testperiode van een vaccin over te slaan. Bovendien bestaat er geen COVID 19 pandemie op zijn hoogst een epidemie gelijkwaardig of minder aan de jaarlijkse griep afhankelijk met welk jaar men wil vergelijken.

Bovendien bestaat er niet zoiets als een levend virus, in feite zijn dan alle vaccinaties experimenteel, zeker gezien de gevaarlijke giftige ingrediënten. En als vaccinaties zo veilig zijn waarom kan dan de producent niet aansprakelijk gesteld worden voor schade?

CONCLUSIE: Het artikel op FactCheck.org is NEP NIEUWS

Update 22-11-2021Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk