Dé autoriteit ben ik zelf, en jij kan dat ook zijn !!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #252


Een autoriteit wordt vaak omschreven als een gezagsdrager, een deskundige, maar het kan ook doordat je autoriteit uitstraalt. De betekenissen in de zin van machthebber daar kunnen we maar beter gelijk een streep doorhalen. “Een autoriteit zegt dat”, Is in mijn ogen bullshit, daar hebben we immers een wet voor, en wetten zijn aan strenge regels gebonden, dus niet wat een autoriteit zegt !.

Zoals je dus nu ziet dat politici en zelfs rechters wetten aan hun laars lappen hebben ze dat woord autoriteit totaal verkracht. Dat woord kunnen we dan ook beter onszelf toe-eigenen.

Dé -autoriteit- kunnen we dan ook zelf zijn. 

Ik hoorde dit voor het eerst in een lezing van Mike Donkers waar ik in de auto naar zat te luisteren en schreef dat woord dan ook op als geheugensteuntje. De stift was losgekomen uit de houder en ik was al blij dat ik dat ene woord herkenbaar kon opschrijven. De rest van de uitleg was al aan me voorbij gegaan inmiddels.

Ga je in het Engels zoeken naar dat woord dan krijg je ineens veel andere omschrijvingen dan in het Nederlands.

Authority: the moral or legal right or ability to control

Autoriteit: het morele of wettelijke recht of vermogen om te controleren

authority kan ook zijn handelen met permissie.

– Bijvoorbeeld: Ik geef iemand permissie om voor mij iets te regelen, ik ben dan de autoriteit

Wat ik vaak hoor als ik iets vertel over gezondheid; “Ja maar jij bent geen dokter”

– Als ik dan 21 jaar zelfstudie gedaan heb om mijn gezondheid te beschermen dan ben ik de autoriteit voor mijzelf. Een ander kan mij naar aanleiding van mijn resultaten en kennisoverdracht ook als een autoriteit gaan zien. Dat maakt echter helemaal niets uit, want ik deed dat in de eerste plaats voor mijzelf.

Zo kan iedereen zich op een bepaald vlak als autoriteit ontwikkelen.

Dit kwam ik ook in de Engelse vertaling tegen: “Hij/zij sprak met autoriteit”

Dat kwam ik ook totaal niet tegen in de Nederlandse vertalingen. Als je maar genoeg kennis hebt vergaart over een onderwerp dan ga je automatisch als autoriteit praten en wordt je zo gezien door de mensen waar die specifieke kennis ontbreekt.

Gaan we met deze kennis van het woord en begrip van autoriteit kijken naar onze huidige politici met hun onnavolgbare en tegenstrijdige beleid dan kan je maar beter een dikke streep halen door de autoriteitsstatus van deze personen. Het zelfde is voor mij ook van toepassing bij de media, dokters, virologen en vele anderen. De grondig opgebouwde zelf verworven kennis heeft een dikke streep gehaald door alles wat zichzelf –de autoriteit– noemt.

Nu hoor ik al mensen hardop denken: “Maar waar ontleen jij die autoriteit dan aan, wat zijn jouw bronnen?”

Dat kan een lezing zijn geweest die ik bijwoonde en waar ik aantekeningen van heb gemaakt om die later op te zoeken. Boeken, video’s, wetenschappelijke websites. Met het huidige internet is alles toegankelijk en vaak op een Jip en Janneke manier door dingen te zoeken met; “Wat betekent; “onbekend woord”. Dit kan je in elke taal doen en vervolgens vertalen. Zo heb ik al zoveel geleerd.

“Ja maar, als je dan de verkeerde bronnen volgt”, zal de doemdenker vragen.

Nou alles wat ik over gezondheid zoek pas ik zelf toe, dat leef ik na. Het is dus in -mijn- belang dat ik het goed uitzoek. Zo weet ik al sinds 2009 dat vaccineren een hocus pocus verhaal is zonder ook maar enige wetenschappelijke grondslag. En er lopen dus heel veel zichzelf geclaimde autoriteiten rond die ronduit kletspraat verkopen. Op dit moment is dat het dagelijkse behang van de Internationale televisie netwerken

En wat jij daar van vindt dat zal me worst wezen, ik heb het onderzocht, gesproken met mensen die ik autoriteit toe heb gedicht gebaseerd op hun onderzoeken, artikelen en boek(en). 

Bovendien ben ik helemaal niet op zoek om als autoriteit gezien te worden, die status brengt me totaal niets of het moet een bedankje zijn als ik iemand geholpen heb. Die waardering is goud waard, maar daarmee, de waardering, daar moet ik het mee doen. 

Ik zou het wel waarderen als meer mensen eens na gingen denken en zelf eens wat autoritair gingen optreden, zelf hun verantwoording gingen nemen, hun weg uitstippelen zodat we tezamen een betere wereld gaan creëren en niet hun lot in de handen leggen van valse profeten die menen aan een farmaceutische titel autoriteit te kunnen ontleden. 

  • Met gezondheid autoriteiten heb ik niks in deze tijd waar ziekte en de dood hun dagelijkse activiteiten beschrijft. 
  • Met politie autoriteiten heb ik ook niks als ze het uniform waarmee de dictatuur kracht wordt bijgezet nog dagelijks dragen.
  • Met de politiek heb ik al helemaal niets, waar een demissionair kabinet niet eens weet hoe ze leiding moeten geven aan een land. In korte tijd een nieuw kabinet formeren en anders nieuwe eerlijke verkiezingen uit te schrijven. Daarmee de wil van het volk te dienen, het besturen bij volmacht en niets maar dan ook niets anders dan onze voorspoed en veiligheid dienen te bewaken. Als er een instantie is die het woord autoriteit tot een farce heeft gemaakt dan zijn het de politici.
  • In bepaalde gevallen zoals de politiek komt autoriteit ook met verantwoordelijkheid en in het geval van o.a. COVID en vaccinaties: aansprakelijkheid. Dit laatste zal hen dan ook voor de voeten geworpen worden op korte termijn.

Maar ook jij en ik zijn onze persoonlijke autoriteit en hebben de eigen verantwoording om gezond te blijven en zijn zelf aansprakelijk voor de gevolgen. Daarmee is het recht om een experimenteel gentherapie ‘vaccin’ te weigeren een grondrecht. Beschermd in internationale verdragen. Rechten die nu met voeten getreden worden en leiden tot apartheid. 

Beste politici, dokters, wetenschappers, rechters, de politie, ik voel mij gedwongen om uw valse en misplaatste autoriteit naast mij neer te leggen !!

Dé autoriteit ben ik zelf, en jij kan dat ook zijn !!Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk