Over het biologisch verhaal achter Covid, “besmetting” en de kracht van beelden en overtuigingen


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #220


De aanname dat ziekte, met name ontstekingsreacties, veroorzaakt worden door micro-organismen is een zeer sterke aanname en één van de foute fundamenten in onze gangbare geneeskunde. 
Het covid-verhaal is daar volledig op gestoeld. 

Virussen ( waarvan het bestaan nog nooit bewezen is ), bacteriën en schimmels worden gezien als de boosdoeners, die ons ziek maken en zelfs ons leven kunnen bedreigen.  Het verhaal van “besmettingsgevaar” is een verhaal dat collectief nog steeds voor waar wordt aangenomen.

Wat Dr. Hamer heeft gezien is dat alle ziekten veroorzaakt worden door schokkende ervaringen die een biologisch overlevingsprogramma in de hersenen en het orgaan activeren.  Micro-organismen worden wel degelijk terug gevonden in het biologisch programmaverloop, met name in de genezingsfase, maar zij zijn niet de veroorzakers van de ontstekingsreactie !
 
Je kan het vergelijken met wat er gebeurt in een composthoop.  Organisch materiaal dat niet meer nodig is, wordt afgebroken en verteerd door de micro-organismen, maar de hitte in de composthoop, wordt niet veroorzaakt door die micro-organismen !  Dat is een natuurlijk proces, wat door het systeem zelf wordt aangezet.  Koorts in het lichaam wordt dus niet veroorzaakt door bacteriën of virussen, maar wordt door het systeem zelf geactiveerd en maakt deel uit van het genezingsproces.
 
Dit is een belangrijke nuancering en het zet onze aannames rond de werkelijke oorzaken van ziekte op z’n kop.  “Besmetting” zoals wij collectief geloven dat het werkt, blijkt dus niet te kloppen.  En ja, ook ik heb zeer bedenkelijk gekeken, toen ik voor de eerste keer dit nieuwe verhaal hoorde, want met mijn verpleegkundige achtergrond, was ik natuurlijk ook geconditioneerd met deze sterke overtuiging.  En ik heb in mijn loopbaan heel wat antibiotica toegediend, waardoor mensen effectief beter werden.
 
Er achteraf op terug kijkend, zie ik dat antibiotica de micro-organismen doden in het genezingsproces, waardoor de intensiteit van het genezingsproces getemperd wordt.  En dat kan in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk zijn.
Dr. Hamer zegt zelf dat het in een heftige genezingscrisis zinvol is om “tegen te sturen” met antibiotica.
 
Maar laat ons terug beginnen bij het begin.
Er is een schok nodig om een biologisch overlevingsprogramma te activeren.
En wat veroorzaakt de schok ?

Iets buiten ons, in dit geval een onzichtbare vijand genaamd covid, een stukje DNA wordt waargenomen als levensbedreigende vijand. 

In wezen is het onze perceptie die de schok veroorzaakt.
(Zolang we iets of iemand buiten ons als vijand waarnemen, zal ons stress-systeem geactiveerd worden).
Dat vooral de luchtwegen en de longen betrokken zijn en benauwdheid het kritieke symptoom is, is daarom niet vreemd.  Het gaat hier zoals Hamer het noemt, om een “territorium-schrikangst conflict” (luchtwegen / strottenhoofd), of een “doodsangstconflict” (longen).

Je territorium of m.a.w. je eigen ruimte wordt bedreigd, of je voelt je met de dood bedreigd…
Je zag bv. alle vreselijke ziekenhuisbeelden die in het begin verspreid werden en je hoort elk half uur hoeveel mensen er zijn gestorven.  Deze horrorbeelden en berichtgevingen dat er een levensbedreigend virus zou zijn, zijn de echte oorzaak van de schok !! 
 
Voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat mensen niet ziek worden of dood gaan, wat ik wel zeg is, dat ze ziek worden door de angst voor een niet bestaand  virus.
De angst voor ziekte, maakt alles veel erger !
 
Voorts weten we dat elk biologisch programma in 2 fasen verloopt.
In de stressfase heb je in de luchtwegen een afbouw van het slijmvlies en een verslapping van de spierlaag.  Biologische zin is, de doorgang van de luchtwegen vergroten, zodat je meer zuurstof kan opnemen, om je vijand te verdrijven. In deze fase heb je geen fysieke symptomen.  Je zou de stressfase ook de “incubatieperiode” kunnen noemen. 

Zodra de bedreiging verdwenen is, schakelt het lichaam over naar de parasympaticus en word je ziek.  Het slijmvlies wordt door het lichaam gerepareerd met een toename van vocht en ontstekingsreactie. De tonus in de spierlaag wordt hersteld met in de genezingscrisis een ritmische krampen van die spiertjes, waardoor je gaat hoesten. Hoesten is telkens een korte genezings-crisis. 

Het kan inderdaad levensbedreigend en zeer benauwd worden, als de zwelling in de luchtwegen zo groot is, dat de doorgang helemaal belemmerd wordt. Angst zorgt er namelijk voor, dat we meer vocht gaan vasthouden in het lichaam en dat de genezingszwelling in het getroffen weefsel ook groter is.
 
Waar je op focust, groeit.  Dat is een universele wet.
Focus je op angst, dan zal die groter worden…
De angst reduceren is dus de belangrijkste interventie !!
Genezingsprocessen kunnen alleen plaatsvinden in ontspanning (of technisch uitgelegd: in de modus van de parasympaticus)

Ironie van heel deze covid-story is dat juist de continue stroom van dramatische sterftecijfers en horrorbeelden de angst blijft voeden en dus ook de ziekte onderhoudt …en wetenschappers, psychologen en veel politici weten dit!
 
Onthoud ook dat we door moeder natuur zijn uitgerust met deze biologische overlevingsprogramma’s om ons een 2de kans in onze overleving te geven.

En dat deze bedoeld waren om kortstondig te functioneren !!
Door alle aandacht op het probleem te blijven vestigen, wordt het conflict helaas in stand gehouden …
 
Daarom adviseer ik eenieder die in mijn praktijk komt om een nieuwsdieet aan te houden.  Kijk niet teveel naar de verschillende media omdat die iets in stand houden dat slecht kan zijn voor uw gezondheid! 

Voed je geest met mooie, vrolijke, met geest voedende, inspirerende informatie en mooie dingen, zoals bv. muziek.  Alle mainstream nieuws is toch maar gebaseerd op angst en drama. Het is als Junkfood.  

Ongezond en je mist niks !!
 
En natuurlijk is het belangrijk om het hele covid-verhaal te herbekijken !
Zolang je het virus als een mogelijke levensbedreigende vijand blijft bekijken, ben je vatbaar voor schokkende ervaringen die biologische overlevingspro-gramma’s blijven activeren.
 
Er zijn vaak nog andere symptomen zoals een verminderd reuk- en smaakvermogen, keelpijn, spierpijn en vermoeidheid. Kortom, wat we vroeger griep noemden, heet nu Covid… Vanuit de Biologische Wetten zijn dit allemaal biologische overlevingsprogramma’s in heling. Vaak zie je dan dat er angst opkomt, voor de symptomen.  Die angst zorgt er ook weer voor, dat je kan blijven “steken” in de genezingsfase. Geen zorgen maken, rustig uitzieken, je liefdevol laten verplegen, eventueel Emotioneel Freedom Techniques (  EFT ) doen op je angsten, zijn mijn adviezen.  De genezingsfase is van voorbijgaande aard !  Hoe meer je in ontspanning kan gaan, hoe sneller het over is !  Genezing kan alleen plaatsvinden in de parasympaticus…( het parasympatisch zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel ) 

Daarvoor dien je je stressvolle overtuigingen bewust te worden. 
De schok wordt altijd veroorzaakt door een onderliggende negatieve overtuiging, zoals bv. het idee dat er een levensbedreigend virus zou bestaan …  

What you believe, hardens into facts !  (Neville Goddard) Wat je gelooft, worden feiten! 
Je verhaal over een levensbedreigend virus dient dus ook te veranderen, wil je echt helemaal uit de stress komen.
 
Wil je meer weten over het werk van Dr. Hamer ?
Ik geef op geregelde tijdstippen een 2-daagse cursus hierover. 

Wil je dieper je eigen trauma’s en fysieke klachten helen, kan je je aanmelden voor een 8-daagse jaartraining “Luister dieper naar Je-Zelf”.  Als traumahelings-techniek gebruiken we EFT (Emotional Freedom Techniques).  Die kan je voor jezelf leren, alsook gaan toepassen op anderen. 

Inschrijven kan via deze nieuwsbrief, of via mijn mailadres:

 
Volg ook mijn youtubekanaal: daar worden geregeld casussen belicht aan de hand van de Biologische Wetten van Dr. Hamer en natuurlijk, hoe je uit de klachten kan groeien.

Met warme groet,
Karin Van Baelen

Noot: Ik ben mij zeer goed bewust van de biologische wetten van een schok effect, en wat dit kan doen maar onderschrijf niet dat dit altijd zo is. Mensen die spiritueel krachtig in het leven staan zullen op eigen kracht alles, altijd kunnen overwinnen. Altijd. Ga maar eens kijken naar overlevenden van gevangenkampen, militairen in verschrikkelijke oorlogssituaties. Aan de andere kant zullen mensen door de minste of geringste tegenslagen een schok niet te boven komen. – HMBij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk