De onthulling: Populatie Controle door Vaccinaties


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #247


tekst

Een documentaire over de wereld van de rijken en machtigen en hun obsessie met twee tegenstrijdige dingen; 

Vaccinatie en Bevolkingscontrole…

Ik respecteer ieders recht om zijn eigen beslissing te nemen over het al dan niet nemen van het vaccin. Als je echter het vermogen bezit om logisch te denken ga je gedurende deze video documentaire een eigen mening vormen, … je eigen beslissing nemen door afgewogen kennis te verzamelen dat geeft rust en vertrouwen.

Je hebt een van de allerrijkste mensen te wereld die zich zorgen maakt over de overbevolking van de wereld en zich hardop afvraag hoe we dit probleem kunnen aanpakken en op een andere conferentie in 1992 verschijnt het document; Agenda 21, precies waar we nu zijn 29 jaar later.

Als je dan bovendien weet dat bevolkingscontrole een passie is van de Rockefeller familie sinds de vijftiger jaren, … dan zou dit je niet vreemd in de oren klinken. John D Rockefeller de derde start in 1952 met de “Population Council” (lees hun prachtige en beloftevolle statement )

The Population Council conducts research to address critical health and development issues. Our work allows couples to plan their families and chart their futures. We help people avoid HIV infection and access life-saving HIV services. And we empower girls to protect themselves and have a say in their own lives.

Het doel, kleinere families (behalve natuurlijk voor zichzelf) Via Walt Disney wordt een ieder op een leuke manier voorgelicht zoals dat met het toekomstige TV tijdperk 24/7 zou gaan gebeuren.

De boodschap; “Ziektes en pandemieën hielden de bevolking aanwas stabiel”

En toen kwamen de vaccinaties en natuurlijk een toepassing, de gevaarlijke pandemieën.

Bill Gates in 2018, een pandemie kan wel een reductie van 10 miljoen mensen veroorzaken te creëren met bio oorlogsvoering. Daar zijn we dus nu, en zo’n 80% wil dat in eerste instantie totaal niet geloven !!


Het Rockefeller Foundation document uit 2010 dat al weer vanaf juli vorig jaar op de site staat, ik noemde het de glazen bol


Met al deze informatie, kijk dan nog een terug naar de video onder het artikel “Cognitieve dissonantie : “Het leed dat Corona heet.” van de Engelse begrafenis ondernemer die zijn ervaringen deelt over de Corona “crisis’ en ga daarna het artikel nog eens lezen: “Cognitieve dissonantie” en maak voor jezelf eens een inschatting hoeveel mensen er nu al in deze valstrik zijn gestapt?Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk