Het mRNA vaccinatie wapen: Het Fauci / COVID-19 Dossier


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #238


Als iets mensen kan doden noem je het een wapen, het mRNA experiment is een wapen dat ontwikkeld is om mensen te doden. Wellicht heb je al wel eens gehoord van de vrijgave van de Fauci eMails? Alleen had je waarschijnlijk net als ik nog nergens de resultaten gelezen. In het te downloaden rapport kun je tot in detail lezen hoe de wereld werd blootgesteld aan de grootste biologische oorlogsvoering uit de geschiedenis, de oorlog tegen de mensheid, een monsterlijke depopulatie agenda met als bijkomend doel door angst de gehele (over) gebleven bevolking te controleren van het China Stijl “Sociale Krediet Systeem.

Noot: Voor de slimme mensen blijft er de oplossing met o.a. Ivermectine, HCQ en anderen, …

— Het Fauci / COVID-19 Dossier —

Uiterlijk op 11 april 2005 erkende Dr. Anthony Fauci publiekelijk dat SARS in verband kan worden gebracht met bioterreur potentieel. Gebruikmakend van de angst voor het antrax bioterrorisme van 2001, prees hij publiekelijk de economische zegen die binnenlandse terreur op zijn budget had gericht. Hij verklaarde specifiek dat NIAID actief onderzoek financierde naar een

“SARS Chip” DNA microarray om snel SARS op te sporen (iets dat niet beschikbaar is gesteld tijdens de huidige “pandemie”) en twee kandidaat-vaccins gericht op het SARS CoV spike-eiwit.

Drie Chinese onderzoekers onder zijn leiding – Zhi-yong Yang, Wing-pui Kong, en Yue Huang – had Fauci tegen 2004 ten minste één DNA-vaccin in dierproeven tegen 2004-08 Dit team, dat deel uitmaakt van het Vaccine Research Center van het NIAID, richtte zich voornamelijk op de ontwikkeling van HIV-vaccins maar kreeg ook de opdracht kandidaten voor een SARS-vaccin te identificeren. In samenwerking met Sanofi, het Scripps Instituut, Harvard, MIT en NIH, heeft Dr. Fauci’s besluit om unilateraal vaccins te promoten als een primaire interventie voor

verschillende “besmettelijke ziekten” te promoten, waardoor bewezen therapieën niet konden worden toegepast op de zieken en stervenden

Het CDC en het NIAID onder leiding van Anthony Fauci zijn handel aangegaan tussen staten (waaronder, maar niet beperkt tot de samenwerking met

EcoHealth Alliance Inc.) en met het buitenland (met name het Wuhan Institute of Virology en de Chinese Academy of Sciences) via de National Institutes of Health Grant R01AI110964 van 2014 e.v. om hun octrooirechten te exploiteren. Dit

onderzoek was bekend dat het oppervlakte-eiwitten in coronavirus betrof die het vermogen hadden om rechtstreeks menselijke luchtwegen te infecteren. In flagrante strijd met het NIH-moratorium op onderzoek naar functievermeerdering, bleven NIAID en Ralph Baric met chimere coronavirus componenten, specifiek om de pathogeniciteit van het biologisch materiaal te vergroten.

In oktober 2013 werd het coronavirus S1 spike-eiwit van het Wuhan Institute of Virology 1 beschreven in het door het NIAID gefinancierde werk in China. Bij dit werk waren NIAID, USAID, en Peter Daszak, het hoofd van EcoHealth Alliance, betrokken. Dit werk, gefinancierd onder R01AI079231, was van cruciaal belang bij het isoleren en manipuleren van (“virus”) gifstof fragmenten die waren geselecteerd op plaatsen in China waar een hoog risico op ernstige menselijke reacties inhielden.

In maart 2015 was bekend dat zowel de virulentie van het S1-spike-eiwit als van de ACE II-receptor een aanzienlijk risico voor de menselijke gezondheid op te leveren. NIAID, EcoHealth Alliance en talrijke onderzoekers betreurden het feit dat het publiek niet niet voldoende bezorgd was over het coronavirus om het door hen gewenste onderzoek adequaat te financieren. 

De subsidie AI23946-08 van het National Institute of Health, toegekend aan Dr. Ralph Baric van de Universiteit van Noord-Carolina in Chapel Hill (officieel geclassificeerd als verbonden aan Dr. Anthony Fauci’s NIAID in ten minste 2003) begon het werk aan het synthetisch veranderen van de Corona viridae (de familie van de corona ‘virussen’) met het uitdrukkelijke doel van algemeen onderzoek, pathogene verbetering, opsporing, manipulatie, en mogelijke therapeutische interventies gericht op hetzelfde. 

Reeds op 21 mei, 2000 trachtten Dr. Baric en UNC octrooi te verkrijgen op cruciale delen van de coronavirus familie voor hun commercieel voordeel.

1. In één van de verschillende papers die voortkwamen uit het werk dat door deze subsidie werd gesponsord, publiceerde Dr. Baric wat hij beschouwde als het volledige cDNA van SARS CoV te zijn, waarin duidelijk werd gesteld dat SAR CoV was gebaseerd op een samenstelling van DNA-segmenten.

“Met behulp van een panel van aaneengesloten cDNA’s die het gehele genoom omvatten, hebben wij een volledig cDNA samengesteld van de SARS-CoV Urbani-stam, en hebben we moleculair gekloonde SARS-virussen gered (infectieuze kloon SARS-CoV) die de verwachte markermutaties bevatten die in de samenstellende klonen zijn ingevoegd. 

2. Op 19 april 2002 – de lente vóór de eerste SARS-uitbraak in Azië – dienden Christopher M. Curtis, Boyd Yount, en Ralph Baric een aanvraag in voor U.S.-octrooi 7,279,372 voor een methode om recombinant coronavirus te produceren. In de eerste openbare vermelding van de conclusies, trachtten zij een middel te patenteren om, “een besmettelijk, replicatie defectief coronavirus. 

Dit werk werd gesteund door de hierboven genoemde NIH-beurs en GM63228. Kortom, het U.S. Department van Gezondheid en Human Services betrokken bij de financiering van het versterken van de besmettelijke aard van coronavirus tussen

1999 en 2002, voordat SARS ooit bij mensen werd vastgesteld. 

We merkten op dat Dr. Ralph Baric, de specialist op het gebied van functietoename, (Gain of Function) miljoenen dollars ontving voor onderzoek in de VS. van verschillende federale agentschappen, maar ook lid was van het Internationale Comité voor Taxonomie van Virussen (ICTV) van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Taxonomy of Viruses (ICTV) en de Corona viridae Study Group (CSG) van de Wereldgezondheidsorganisatie. In deze hoedanigheid was hij zowel verantwoordelijk voor het bepalen van de “nieuwheid” van clades van virussoorten, maar had rechtstreeks baat bij het vaststellen van nieuwheidsverklaringen in de vorm van nieuwe vergunningen voor de financiering van onderzoek en daarmee verband houdende octrooi aanvraag en commerciële samenwerking. Samen met

CDC, NIAID, WHO, academische en commerciële partijen (waaronder Johnson & Johnson; Sanofi en hun verschillende coronavirus biotechbedrijven die patenten op coronavirus bezitten; Moderna; Ridgeback; Gilead; Sherlock Biosciences; en anderen), vormde een machtige groep die belangen vormden wat wij zouden omschrijven als “in elkaar grijpende directoraten” onder de Amerikaanse antitrustwetten. 

– Achtergrond

De afgelopen twee decennia heeft het bedrijf – M-CAM – toezicht gehouden op mogelijke schendingen van het Protocol van 1925 voor het verbod op het gebruik in oorlogssituaties van verstikkende, giftige of andere gassen, en van bacteriologische methoden van oorlogsvoering (het Protocol van Genève) Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van Bacteriologische en Toxine wapens en de vernietiging daarvan (het BTWC). In onze Wereldwijde technologie-evaluatie 2003-2004 Evaluatie: Vector Weaponization heeft het M-CAM de nadruk gelegd op China’s groeiende betrokkenheid bij Polymerase Chain Reaction (PCR)-technologie met het oog op de toetreding tot het wereldtoneel van de chimere constructie van virale vectoren. Sinds die tijd hebben wij wekelijks de ontwikkeling van onderzoek en commerciële inspanningen op dit gebied gevolgd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de onderzoekssynergie tussen de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten, het National Institutes for Allergies and Infectious Diseases (NIAID), de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill (UNC), Harvard University, Emory University, Vanderbilt University, Tsinghua University, University of Pennsylvania, vele andere onderzoeksinstellingen, en hun commerciële affiliaties. 

Download het Fauci / COVID-19 Dossier


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk