Waarom heeft Trump het vaccin indertijd gepromoot?

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #235


Het is vandaag exact 500 dagen dat de dictatuur werd afgeroepen over de wereld bevolking toen op 17 Maart 12.00 uur ‘s middags met het ingaan van de totalitaire lockdown in Frankrijk over een nooit wetenschappelijk geïsoleerd ‘virus”.

Trump’s Vaccinatie Promotie: Dat is voor velen nog steeds een onbeantwoorde vraag gezien de vele doden die we nu zien. Velen zagen daardoor Trump als een van de bad guys. Maar meer dan ooit snap ik nu dat die doden helaas vallen. In elke oorlog vallen slachtoffers, maar het had niet zo hoeven te zijn. Ze zijn gevallen, het slachtoffer van de propaganda machine.

Het plan van de diepe staat was het ontketenen van een derde wereldoorlog gevolgd door de Sars-COV-19 pandemie. Net zoals de Spaanse griep nog een klap nagaf aan de overlevenden van Wereld oorlog I. Trump zette echter vaart achter het op de markt brengen van de ongeteste vaccins waardoor de plannen van de diepe staat ontspoorden, maar, …

Gelijktijdig liet hij de gehele wereld weten dat je geen vaccin nodig had om COVID 19 te verslaan met HCQ – hydroxychloroquine, het medicijn dat hij van zijn persoonlijke arts kreeg en na twee dagen melde volledig ziekte vrij te zijn. Een toneelstukje volgens Fauci “HCQ is ineffectief”. Vox News; “Hydroxychloroquine samenzweringen zijn terug, maar Trump is nu de patiënt”. CNBC News; “Trump zegt dat hij nog steeds denkt dat hydroxychloroquine werkt bij de behandeling van coronavirus in een vroeg stadium”. 

Forbes 19 maart 2020; “Trump kondigde aan dat de FDA versneld goedkeuring zou verlenen aan onbewezen behandelingen tegen het coronavirus, waaronder hydroxychloroquine, waarvan hij zei dat het “al heel lang bestaat, dus we weten dat als dingen niet gaan zoals gepland, het niemand zal doden.”

De media maakten Trump compleet belachelijk maar intussen werden wereldwijd duizenden mensen veilig genezen door het HCQ reuma en malaria medicijn. Genezen van een gepatenteerd “virus”. Trump gaf duidelijk aan dat dit een veilige route was om te volgen. Toch vielen miljoenen mensen voor de propaganda machine !!

In de Q post konden we echter lezen; “Onderbreek de vijand niet in het proces van zelfvernietiging”. En juist dat zagen we dag na dag steeds duidelijker voor onze ogen afspelen, tot en met de dag van heden.

De diepe staat had net succesvol de grootste stunt achter de rug met de mega fraude bij de Amerikaanse verkiezingen en gingen vol in de aanval met het vaccinatieproces waarbij de media er voor zorgden dat de censuur alle andere meningen buiten het zicht van de massa hield. Iedereen werd in gijzeling gehouden voor maanden en mensen snakten weer naar de vrijheid, vrijheid die men terug kreeg onder de voorwaarden van “vrijwillige” vaccinatie(s).

Als je weet waar op te letten zag je letterlijk iedereen in de open val lopen in de grootste opsporingsoperatie uit de geschiedenis. Niet alleen de politiek die vol in het complot zaten maar ook de rechtspraak, de gezondheidszorg, politie maar ook de locale politiek, de GGD’s alles en iedereen bekende kleur in welke broodheren men diende en dat daarvoor discriminatie, eenzame onmenselijke opsluiting en andere regels ingevoerd en gehandhaaft werden, apartheid, medische dictatuur, aantasting van de lichamelijke integriteit en zelfs moord. De grondwet en allerlei internationale verdragen werden geschonden en dat alles open en bloot zichtbaar voor de wereld.

Het net begint zich nu te sluiten en de grote zuivering kan een aanvang gaan nemen. Zonder deze sting-operatie was dit nooit zichtbaar geworden en had men nooit kunnen voorkomen dat zoiets niet weer van de grond getild kon gaan worden als de ondergrondse cellen niet aan het licht blootgesteld zouden worden. 

Ook in de menselijke relaties is meer en meer duidelijk geworden wie er nog steeds een NSB mentaliteit bezit en wie er aan de verkeerde kant van de lijn stonden / staan aangaande de apartheid regels.

Maar eens temeer is duidelijk, niemand heeft mensen gedwongen het vaccin te nemen, ze waren echter onder psychologische druk eenvoudig om te turnen, te verleiden met terug naar het oude normaal en het weer op vakantie kunnen, festivals te bezoeken, en ach het was maar een prikje.

De wereldbevolking leefde al jaren in “the Matrix”, een “prison planet”, en er zou een schok evenement voor nodig zijn om deze ‘spel’, deze misdadige betovering te doorbreken. Dat is de fase waarin we nu verkeren, stap je voor stapje beginnen mensen te ontdekken dat er iets niet klopt. 

We konden ze het al die tijd niet tonen

Ze wilden het al die tijd niet horen

Over de vermoedens zwegen ze in alle talen

Maar nu beginnen meer en meer mensen te beseffen dat ze al die jaren voor de gek gehouden werden, dat de wereld geregeerd werd door psychopaten met onmenselijke misdaden en om deze eeuwenoude misdaad syndicaten op te kunnen rollen waren ook onmenselijke maatregelen nodig. Het is oorlog en de wakkeren lieten zich niet in de val lokken, met man en macht probeerden ze die inzichten ook aan de anderen te vertellen maar de magische onderdrukking en slavernij was te groot. Velen durfden zich gedurende het ontmanteling proces niet uit te spreken, ondanks de misdaden die ze signaleerden was het behoud van de baan de rem die hen belette zich uit te spreken en de waarheid te vertellen aan de wereld.

Bijdrage Mike Donkers

Twee redenen:

1. De patriots mogen aan 2 dingen niet komen: vrije wil en bijbelse voorspellingen. In Openbaringen 13:16-18 lezen we:

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

Kortom, de ‘vaccins’ en de bijbehorende QR-code, onderhuidse chip of welke andere variant dan ook die mensen uitsluit van het commerciële en economische verkeer is het Teken van het Beest. De patriots zijn christenen en dit staat geschreven en dus is het Gods wil. Ondanks dat ze voorkennis hebben gehad van dit alles konden en mochten ze niet ingrijpen: those who know cannot sleep. Trump heeft het beste gedaan wat binnen zijn mogelijkheden lag: als je het niet kan voorkomen, kun je het wel zo veel mogelijk naar je hand zetten. Door de duivelse krachten carte blanche te geven maar wel binnen een tijdsbestek van slechts 9 maanden zijn ze zo gretig geworden dat ze slordigheden hebben vertoond, met als gevolg veel meer plotselinge en hevige bijwerkingen dan voorzien. These people are stupid. En dit draagt weer bij aan The Great Awakening.

2. In hun haast en gretigheid rollen ze binnen sneltreintempo hun genocidale agenda uit. Van informed consent is geen enkele sprake en dit vormt de opmaat voor militaire Neurgenberg-processen. Only way forward is military. Deze processen zullen niet zozeer gaan over wilsbekwamen die zich hebben laten injecteren, maar wilsonbekwamen: (demente) ouderen, geestelijk gehandicapten en kinderen. Hiervoor geldt maar 1 straf: de doodsstraf, want dit zijn misdaden tegen de menselijkheid. Hierdoor snijden we de 13 satanische bloedlijnen door, maar tegelijkertijd dient het ook The Great Awakening, met als doel dat We The People de niet-stoffelijke Luciferiaanse overlords die regeren over hun aardse zetbazen nooit meer voorzien van ‘loosh’ (negatieve brandstof in de vorm van menselijk leed en pijn). We rekenen uiteindelijk zowel op aarde als in de 4e dimensie met deze vijanden van de mensheid voor eens en voor altijd af.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk