Open brief aan de gevaccineerden & ongevaccineerden


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #143


06-08-2021 | update video | Vaccineren hoort -ALTIJD- plaats te vinden onder voorwaarden van -geïnformeerde toestemming- ! Alle op dit moment op de markt zijnde “vaccinaties” zijn in een experimenteel stadium waarvan in medio 2023 / 2024 of 2025 de experimentele fase pas afgerond zal worden. Een goedkeuring zou verwacht mogen worden in 2036 !! Iedereen die het ‘vaccin’ heeft genomen is dus een onderdeel van een medisch experiment wat onder de Neurenberg Code verboden is. Bovendien is het geen’ Vaccin’ maar een genetisch – nog nooit eerder vertoonde- medisch experiment. 

Het COVID virus is onder US patent beschermd No: 10130701 -dus in een laboratorium ontwikkeld- ! Bovendien is nog nooit in de geschiedenis wetenschappelijk bewezen dat een levend virus bestaat. Uitspraak Duits Hoge Gerechtshof 2016 in een zaak van viroloog Stefan Lanka.

Het mRNA genetische experiment had nooit op de markt mogen komen omdat er minimaal twee werkzame -en veilige- medicijnen op de markt zijn sinds 45 en 65 jaar te weten Ivermectine en Hydroxychloroquine (HCQ) -ELKE- overheid en politicus pleegt daarmee –HOOGVERRAAD– !! 

Van geen enkele verzekeringsmaatschappij mag je vrijwillig deelnemen aan een medisch experiment. Als de kosten uit de hand gaan lopen in de zeer nabije toekomt kan men dit dan ook even onder de aandacht brengen en je staat alleen voor -ALLE- kosten !!

Het mRNA experiment zal nooit goedgekeurd gaan worden in de toekomst gezien de vele mensen die reeds overleden zijn na, kort na, of in de korte tijdsperiode van een half jaar. In de VS en de EU staan al meer als 34.000 doden geregistreerd, mogelijk 100.000 of wellicht nog meer als 500.000. De cijfers worden zoveel mogelijk afgeschermd … geheim gehouden !! 5,5 miljoen hebben al geregisseerde bijwerkingen, spijt gezien die heftige ongewenste reacties ? 

Update 13-10-2021
StopWorldControl rapport COVID doden, zeer aannemelijk al in de miljoenen

Zwicht niet onder de sociale druk omdat iedereen zich laat vaccineren, omdat ze hun normale leven weer terug willen hebben, omdat ze op vakantie willen, omdat …

Zwicht ook niet onder druk van je werkgever, neem ook -GEEN- afwachtende houding aan maar neem -GELIJK- actie door de werkgever te informeren dat je hoopt dat die bij zinnen komt omdat je anders gedwongen wordt gerechtelijke stappen te nemen. Informeer jezelf over de bestaande wetgeving die -ELKE- werkgever dient na te leven. Het excuus dat er wetgeving is van de overheid, alle COVID wetten zijn in strijd met de grondwet, bovendien is ons kabinet demissionair en kan geen enkele wet goedkeuren. Ook niet met onder de nep A status !!

Eis ook dat de werkgever van al je collega’s in kaart gaat brengen welke ziektes die allemaal hebben zodat -JIJ- veilig kan werken. Dat kan en mag je werkgever natuurlijk niet, maar waarom zou -JIJ- dan moeten aantonen via een COVID app op je telefoon dat je gezond bent, niet besmet door een virus dat niet bestaat in de natuur !!

Voor èèn keer de “Ja Maar Vraag”; 

“Maar er gaan toch mensen dood door COVID?”

Er zijn heel veel zaken gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen, daar ga ik nu niet op in om de zaak geloofwaardig te houden voor de mensen die nog geloven in de oprechtheid / goedheid van overheid en de dokter. Maar als na 200 jaar onnatuurlijke landbouw met kunstmest en pesticiden -IEDEREEN- ondervoed is dan is ziek worden de norm en gaan er mensen elk jaar van een ‘griepje’ dood. Dat is dus -NIET- normaal. Je immuunsysteem op orde brengen is niet èèn, twee, drie voor elkaar, dus mensen zijn terecht bang om dood te gaan, uitsluitend mensen die voor zichzelf kunnen zorgen met biologische voeding weten uit ervaring dat gezondheid geen geluk is maar een investering in je welzijn. 

Dan de terechte vraag; “Waarom al deze ellende, ik snap het niet meer?”

De Nieuwe Wereld Orde is nu uitgeroepen in de gehele wereld, het Wereld Economisch Forum is een dekmantel die de scepter zwaait, al tientallen jaren werd er in de alternatieve media over gesproken maar je wilde niet luisteren naar al die ‘complot-onderzoekers’. Die mensen die zelf het nieuws zoeken en onderzoeken omdat ze het vertrouwen in de overheid en de media verloren zijn.

Geloof wat je wilt geloven, het zal mij worst wezen.

Alles wat er nu gebeurd was de dekmantel voor de uitrol van het Sociaal Krediet Systeem nu onder de naam van het COVID PAS, maar het doel is een en het zelfde: Totalitaire Controle. Vanwege het patent is de patenthouder nu -technische gesproken- eigenaar ven je lichaam als je meedeed met het experiment !!

Al deze mensen, de complot-onderzoekers, zijn nu reeds in actie gekomen en proberen voor jullie de kooltjes uit het vuur te halen. Al deze mensen hebben daardoor ook niet meer de tijd om te kijken of; 

– Het goed met jullie gaat? 
– Of jullie niet verzuipen?
– Of jullie dood gaan?
– Of jullie nu wel willen luisteren?

Alleen ‘Samen’ kunnen we de misdadige overheid verslaan, geen tijd dus meer voor de dwalende, de vertwijfelde, de radeloze medeburgers die niet in actie komen omdat ze (nog) niet weten dat het oorlog is. Dat zal na verwachting in het najaar wel anders zijn, als er meer ‘proefdieren’ gaan overlijden zoals in de kleinschalige test ook gebeurde, …

Pas als er een roep klinkt; “HELP” zal je hulp vinden. Maar dan nog zullen voor velen de hulp kreten te laat kunnen komen vanwege het zelf gekozen experiment en de wellicht inmiddels op hol geslagen spike eiwitten.

Voor de niet gevaccineerden die dus tot vandaag twijfelden (?)

Er is geen keuze, velen zijn voor de gek gehouden, gezwicht voor de propaganda, de hersenspoeling, de sociale druk, …. Er was een keuze voordat je deelnam aan het experiment, nu is er slechts de hoop van onze zijde dat je tijdig ontwaakt, om hulp vraagt en het alternatief nog tijdig ingezet kan worden en verkrijgbaar is.

Hou voet bij stuk. Sta sterk want:

Wij gaan winnen, maar of je mee kan / mag liften qua gezondheid?

Elke overheerser heeft uiteindelijk zijn “Waterloo” gevonden, de Revolutie is al begonnen, het is oorlog, een oorlog om -onze- vrijheid. Je strijd mee of wordt -uit de weg geduwd- door de revolutionairen die geen tijd -meer- hebben voor de twijfelaars, de lafaards en indien nodig meedogenloos zullen optreden tegen de NSBers die zich nu weer laten zien hebben we reeds gemerkt.

Maak je ook op voor een harde landing, ik, jij, wij allemaal zullen mensen gaan verliezen, ontdekken wie je echte vrienden zijn en onder de medestrijders nieuwe vriendschappen ontwikkelen die een band gaan smeden voor het leven.

Iedereen heeft ergens van binnen een zwakke plaats, noem het een tere ziel. Als voorbereiding op wat nu gaande is, daarvoor is die plaats bij mij beveiligd met gewapend beton, een lood laagje en geheime code voor echte vrienden om daar binnen te komen. Met dubbele beveiliging die steeds weer een update vereist.

Het laatste nieuws hier in Frankrijk is dat de Franse grondwettelijke Raad de nieuwe Corona wet heeft goedgekeurd. Die wet gaan de Fransen en ik aan ‘de kont smeren’ de grondwet heet namelijk niets voor niets de grondwet en kan niet zomaar gewijzigd worden door elk nieuw regeringsclubje.

De REVOLUTIE IS AL BEGONNEN MIJNHEER MACRON, MIJNHEER RUTTE, MIJNHEER BIDEN, MIJNHEER JOHNSON, MEVROUW MERKEL, etc, etc

COVID mRNA ‘Genetische Experimenten eisten waarschijnlijk al 1 MILJOEN ‘VACCIN’ DODEN !
… en dat is pas het begin !

Lees alles op deze en andere sites over HCQ en Ivermectine

Een levend virus bestaat niet en heeft nog nooit bestaan

Een citaat uit Der Neue Untermensch: “Wie nu de parallellen met de opkomst van het nationaalsocialisme nog niet waarneemt is stokdoof en stekeblind. Mensen die ‘hun vrijheid terug willen’ door impliciet hun lichaam ter beschikking van de Staat te stellen, en blijkbaar weinig waarde hechten aan het zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam, hoeven niet verbaasd te zijn als hun lichaam in de nabije toekomst opnieuw en bij herhaling door de Staat zal worden opgeëist voor een ‘hoger doel’. De dijk van de autonomie is gebroken, de Staat bepaalt wat er met uw lichaam moet gebeuren.

Noot: het feit dat ik dit hier met grote letters opschrijf maak mij bewust dat ik mij hierdoor kwetsbaar opstel, en zie echter geen andere manier dan actie te voeren. Er is niets meer te verliezen als je eenmaal in een dictatuur leeft, dus heb ik nu al niets meer te verliezen. Vrijheid of … een andere optie is er niet !! Het is oorlog.

– Henk

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk