Australië confisqueert bankrekeningen, eigendom, vergunningen en bedrijven wegens niet-naleving van COVID-boetes


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #231


Als je wordt betrapt op te ver van huis gaan, buiten je toegestane bubbel, krijg je een bekeuring. Als je betrapt wordt als je langer dan een uur buiten bent, krijg je een bekeuring. Betrapt worden zonder masker, zelfs alleen – en jawel, bekeuring. Betreed je een gesloten quarantainezone (park, zaal, enz.), dan krijg je een bekeuring. Er werden bekeuringen uitgedeeld door de politie op straat en bij willekeurige controleposten op de weg.

Bron Sundance / ZeroHedge: Australia Confiscating Bank Accounts, Property, Licenses, & Businesses For Non-Compliance With COVID Fines

Van alle extreme maatregelen die door verschillende staten in Australië worden genomen, zijn de inningen en verbeurdverklaringen door het “State Penalty and Enforcement Register” (SPER) misschien wel de kers op de taart.

Tijdens de langdurige COVID lockdown in de Australische deelstaat Queensland (regio Brisbane) mochten de meeste werknemers niet werken of in hun levensonderhoud voorzien.

Verschillende staten kwamen tussenbeide om loonsubsidies te verlenen zodat de mensen essentiële producten konden kopen en hun levensonderhoud konden betalen. Als je tijdens de lockdown echter betrapt werd op een overtreding van de lockdown-regels, kreeg je een civiele dagvaarding, een boete of een bekeuring voor je COVID-overtreding.

Bovendien werden mensen die naar Queensland terugkeerden in een systeem van onvrijwillige quarantaine geplaatst. De kosten voor die quarantaine, meestal hotelkamers, moesten worden betaald door de mensen die onvrijwillig gevangen werden gehouden en niet naar huis mochten.

Burgers moesten hun fysieke locatie laten scannen via een QR-code op hun telefoon. Deze controleposten moesten helpen de verspreiding van COVID tegen te gaan en werden de afgelopen twee jaar gebruikt voor het traceren van contacten. De checkpoints en de gateway compliance scans registreerden echter ook je fysieke locatie; het gevolg was dat politie en COVID compliance officers nu beter in staat zijn mensen te betrappen die de COVID-regels overtreden. Bijvoorbeeld: als je incheckt bij de kruidenier, weten ze hoe ver je van huis bent, en kan de politie bij het volgende controlepunt nagaan of je het tijdsbestek van één uur buitenshuis hebt overschreden.

Het resultaat van al dit toezicht op de naleving waren duizenden boetes, civiele dagvaardingen voor het overtreden van de COVID-regels. Duizenden mensen kregen duizenden boetes die betaald moesten worden.

Nu eist de staat dat al die civiele dagvaardingen betaald worden, of anders. En de handhavingsacties om deze boetes te innen uit het straf- en handhavingsregister van de staat zijn nogal extreem. Burgers met openstaande boetes worden geschorst van hun rijbewijs, bankrekeningen worden bevroren en in beslag genomen, huizen en eigendommen worden in beslag genomen en bedrijfsvergunningen worden geschorst voor openstaande boetes.

“Queenslanders die boetes hebben gekregen voor het overtreden van de Covid-19 regels riskeren dat hun huizen in beslag worden genomen en bankrekeningen worden bevroren in een overheidsoptreden om 5,2 miljoen dollar aan terugbetalingen te innen.”

Brisbane Times – “SPER was bezig met “actieve handhaving” van nog eens 18,4 procent van de boetes, met een waarde van ongeveer 1 miljoen dollar, wat volgens een woordvoerder “beslaglegging op bankrekeningen of lonen, het registreren van aanklachten over onroerend goed, of het schorsen van rijbewijzen” kan inhouden. De resterende 25,2 procent van de boetes waren ofwel in onderzoek of nog open voor betaling zonder dat verdere actie werd ondernomen.

Buiten het werk van SPER om heeft Queensland Health de ongebruikelijke stap genomen om particuliere incassobureaus in te schakelen om 5,7 miljoen dollar aan achterstallige facturen voor quarantaine in hotels van 2045 aanzienlijk op te eisen. (read more)


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk