Hoe zie ik de ideale wereld?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #230


In mijn wereld is vrijheid voor iedereen natuurlijk het aller belangrijkste, daar strijden we nu immers voor met de acties tegen het pass sanitaire, het gezondheid pas, the green code of de QR code zoals het allemaal genoemd wordt in de wereld. Als je ergens voor aan het strijden bent is het wel handig als je dan weet hoe je het wel voor je ziet om geen consessies te doen waar je spijt van zou kunnen krijgen omdat je niet doorgepakt hebt, …

Iemand kreeg die vraag ook gesteld “de ideale wereld’ en kwam met dit lijstje

“Hoe ziet uw ideale wereldbeeld er in de komende 10 jaar uit?”

 • Menselijke waardigheid
 • Liefde
 • Vriendelijkheid
 • Waarheid
 • Eerlijkheid en rechtvaardigheid
 • Menselijk doel en waarde
 • Verwondering, nieuwsgierigheid en ontzag
 • Anderen helpen
 • Dankbaarheid
 • Vergeving

Mijn absolute nummers #1 + #2 + #3 staan er niet bij in naam genoemd #Vrijheid en bovendien geen enkel aanwijzing hoe we dat dienen te realiseren. Nog een lijstje: Een onderzoek van BNP Paribas

 • 1. Gezondheid (95%)
 • 2. Geluk (93%)
 • 3. Financiële zekerheid (89%)
 • 4. Onafhankelijkheid (88%)
 • 5. Familie (87%)
 • 6. Het kunnen behouden van de huidige levensstandaard (85%)
 • 7. Het hebben van een liefdesrelatie (81%)
 • 8. Een baan/werk hebben (77%)
 • 9. Hoogte van het inkomen (76%)
 • 10. De ideale baan hebben (71%)

Dit komt al meer in de richting maar ook verre van goed al ligt dit wellicht ook aan de vraagstelling;

 • Wat zou jij willen veranderen om tot de ideale wereld te komen en die te realiseren?

Dan kom je mijns inziens met de juiste gedachten, en gedachten kunnen tot daden leiden.

Dus de nummer #1 is vrijheid.

Om tot vrijheid te komen moet er eerst #Gezondheid voor iedereen komen

Het aloude gezegde spreekt namelijk boekdelen:

Een gezonde mens heeft duizenden wensen, een ongezonde slechts èèn

Als je ziek bent kan zelfs #Vrijheid je zelfs geen donder schelen!

Om tot gezondheid voor iedereen te komen zullen we de farmaceutische industrie in zijn geheel moeten verbieden inclusief farmaceutische ziekenhuizen, dokters en alle chemische ziekte behandelaars, al-le-maal !!

We zullen ook de gehele voedingsindustrie weer moeten herstellen naar natuurlijke gifvrije producten, he-le-maal !!

Pas daarna kunnen we verder gaan kijken wat er nodig is.

#Gelijkheid: Een ieder zal dezelfde kansen moeten hebben om een voor zichzelf leefbaar bestaan op te kunnen bouwen wat voldoet aan de eigen behoeften. Daar komen dan veel; zaken in terug die vernoemd worden in bovenstaande lijstjes.

Dus iedereen hoeft niet zo nodig even rijk te worden/zijn om in die behoeften te kunnen voorzien.

Wat wel belangrijk is:

De wereld is een samenleving van overvloed, maar er wordt bewust schaarste gecreëerd om zo macht over anderen uit te kunnen oefenen. Dat deel dient te verdwijnen.

Als Tesla 100 jaar geleden al vrije energie ontdekte dan dient deze ontdekking voor iedereen beschikbaar te zijn, Gra-tis !!

Een ieder dient het recht te hebben om een inkomen te verwerven dat past bij zijn of haar mogelijkheden, een inkomen dat royaal voorziet in de betaalbaarheid van de eerste levensbehoeften en daarbuiten royaal kan voorzien in alle genoemde zaken die het leven aangenaam en leefbaar maken.

Dus niet zoals nu, mensen die barsten van het ongebruikte kapitaal en de ander niets. Gelijkheid dient in redelijke mate verdeeld te zijn. Dus geen basisinkomen maar een inkomen dat  waardering uitspreekt voor de geboden diensten / werk.

Om tot dit resultaat te komen dienen de huidige machtskanalen totaal afgebroken te worden. Dit is de broodnodige stap die nu genomen dient te worden met een totale grote reset.

Dit is goed mogelijk omdat de extreme rijkdom door de geschiedenis opgebouwd is met diefstal, onderdrukking, slavernij, criminaliteit en pure dictatuur. Dat moet in zijn geheel ontmanteld worden in ALLE lagen van de maatschappij.

Dat is inmiddels geheel duidelijk want de afgelopen maanden is exact bekend geworden wie er aan de verkeerde kant van de lijn staat. Iedereen kan ter verantwoording geroepen worden voor zijn / haar standpunt inzake apartheid, vaccinatie misdaden, verkiezingsfraude en alle ondergrondse misdaden als pedofilie en mensensmokkel om maar een paar zaken te noemen. Alles is bekend, wie, wat, waar, wanneer en  hoe, AL-LES !!

Laat de grote ontwaking maar beginnen.

Met dit alles voorzie ik een totale ontmanteling van de huidige criminele politieke orde

Ik voorzie ook een ontmanteling van het gehele gevangeniswezen

Als iedereen gelijke kansen heeft om een waardevol leven op te bouwen, wie wil er dan nog kiezen om crimineel te worden?

Voor de mensen die menen dat slechtheid een onderdeel van de mensheid is toon mij het tijdbeeld waarover je spreekt en vul in of er toen ook sprake was van #Vrijheid, #Gezondheid en #Gelijkheid in dat tijdperk?

Noot: Wil je reageren, dat kan EMail

Zondag had Mike ook nog een mooie kijk op enkele zaken betreffende Vrijheid, Gezondheid en Gelijkheid, we behandelen dit alles al in het begin van de podcast Mike: Gelijkheid van kansen heb jij het eigenlijk over en niet gelijkheid van uitkomst. Het communistisch systeem gaat uit van gelijkheid van uitkomst, een tweede zaak is diversiteit, de enige diversiteit is de diversiteit van meningen, beluister Mike zijn betoog in het begin van de podcast


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk