Welke kant van “de lijn” kies je. Twee keuzes, goed of slecht een beetje fout bestaat niet meer !!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #224


Dat is de vraag die nu de gehele wereld bezighoud, Kies je de kant van het vaccin of ben je anti vaccin? Ben je voor of absoluut tegen, ik weet het nog niet bestaat niet. 

1). Je weet dat “de prik” een experiment is.

2). Je denkt dat de prik “een vaccin” is tegen COVID 19

Dit artikel gaat over groep #1


Tegen groep #2 die het ‘vaccin’ al hebben genomen;


A: Een levend virus is nog nooit wetenschappelijk aangetoond, nog nooit !!

B: De PCR test is niet in staat een ziekte aan te tonen laat staan een n’iet bestaand virus’ !!

C: De gehele operatie is opgezet om totale wereldcontrole en de ontvolking (depolulatie) agenda !!

Waarom de ene persoon gelijk dood gaat en de andere niet heeft te maken met onder liggende ziektes en de staat waarin het immuunsysteem verkeerd. De spike eiwitten die binnenkomen via het experimentele prikje kunnen bij een ieder op een totaal onbekend tijdstip een zogenaamde cytokine storm veroorzaken, een ontsteking kettingreactie waarbij het lichaam zichzelf aanvalt met veelal dodelijke afloop. Dat is geheel volgens het plan van de in en in zieke diepe staat geheime wereldregering.

Er is een uitweg, maar dat is uitsluitend voor de spijtoptanten die tijdig wakker worden (ook preventief) en wegen kunnen vinden om HCQ of Ivermectine nog tijdig kunnen bemachtigen.

Groep #1 dus, daar gaan we het over hebben in dit korte artikel, en het is niet de bedoeling dat we nog vrienden gaan maken.

Ben je dokter of verpleegkundige die deze injecties eigenhandig heeft geplaatst zonder voor elke patiënt een wettelijk opgestelde getekende verklaring voor geïnformeerde toestemming in het dossier te hebben dan vrees ik dat je moord met voorbedachte rade ten laste gelegd kan worden.

Ben je politie agent en je weet nu na anderhalf jaar nog niet ‘hoe de vork in de steel zit’ en je bent nog steeds in uniform elke dag de grondwet aan het overtreden, je toekomst is gedoemd, je staat 100% aan de verkeerde kant van de lijn, van de wet. Een tribunaal is het enigste wat je toekomt. De keuze is gemaakt; “Ich habe es nicht gewusst”’ is een uitvlucht van 75 jaar geleden, nu met het internet tijdperk telt dit excuus niet meer. Je hebt mensen onschuldig van hun vrijheid beroofd of veel erger in dienst van de dictator. 

Zo is er geen enkel burger op de wereld die niet op enig moment een keuze heeft moeten maken.

Ben ik voor of tegen vaccineren?

Heb ik mensen beoordeeld of veroordeeld op dat gedrag?

Heb ik mensen buitengesloten en daarmee actief deelgenomen aan de apartheid?

Heb ik de kant gekozen van de dictators door te handhaven op de QR code?

Heb ik de QR code gebruikt waardoor ik ’n bewuste deelnemer was van een crimineel systeem?

Iedereen heeft op enig moment èèn, meerdere of dagelijkse keuzes gemaakt waarbij je op je boeren klompen wel kon aanvoelen dat andere mensen benadeeld werden, als tweederangsburgers behandeld werden, in een isolement terecht kwamen, hun hobby niet meer konden uitoefenen, hun baan kwijtraakten, en velen zelfs zelfmoord pleegden. 

Wij allemaal, zonder enige uitzondering, kunnen niet ontsnappen aan dit oordeel, deze beoordeling die ons te wachten staat. Velen hebben het zwart op wit staan op de sociale media welke keuze ze gemaakt hebben. Anderen door zwijgend in de stemmen zonder hun stem te verheffen. 

Op dit moment loopt de grootste sting operatie uit de geschiedenis en wordt er undercover in kaart gebracht wie waar staat, aan welke kant van de lijn, de goede of de fout kant, geen keuze maken is onmogelijk. En net als met vaccineren vrijwel iedereen te koop loopt met zijn of haar status heeft ook vrijwel iedereen op schrift of vocaal al een standpunt aangegeven aan welke kant van de lijn ze staan. Domheid, kortzichtigheid en onkunde kent geen grenzen. 


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk