Protest lied: On Läche Rien Covid versie: We geven niet op (Video)


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #216


Maandagochtend 18-10-2021 hoe kan je beter de dag beginnen dan met een protestliedje te schrijven. Dat heb ik in een paar uurtjes gedaan op de muziek van “On lâche rien” – “We geven niet op” Engelse versie van het Protestliedje vindt je hier.

Kaddour Hadadi alias HK is de zanger van de groep HK en de Saltimbanks, bekend om zijn liedjes “On lâche rien”, dat in alle manifestaties te horen is. Hij is ook de schrijver van “Danser encore”, het volkslied van de anti lockdowns, in het Frans confinement genoemd, en de mensen die vooral tegen de onmenselijke sociale afstand regels zijn.Waarom vind ik protesteren zo belangrijk.
1. Een levend virus is nooit wetenschappelijk aangetoond
2. de PCR test is zo Nep als nep maar kan zijn, mega fraude dus
3. Er was geen COVID pandemie
4. De pandemie is nu begonnen met de vaccinatie doden
5. Het doel is totale dictatuur volgens het Sociaal Krediet Systeem

Omdat ik zelf geen muzikant ben was ik blij dat de orkestband ook online te vinden was en voilà, zes uurtjes later dit resultaat.

Beluister via deze link het liedje of rechts klik > Download

We geven niet op !! – On Lâche Rien


Bekijk / deel de video via Rumble


Tekst + Deeple translation to française and English

De wereld staat de hele tijd
van onder en boven op z’n kop
Het gaat maar door, jaar na jaar
tot we roepen allen STOP
De ene helft, die is heel bang
want ‘het normaal’, is in ’t gedrang
Dat prikje, ja het is vertrouwd
Maar menigeen heeft dat berouwd

De media en politiek
Juist daarvan wordt je nu ziek
Het oude spel heers en verdeel
Dan clubje zonder een moreel
Kijk eens over de horizon
Dit gaat inslaan als een bom
Er ligt nog meer in het verschiet
Met dat sociaal krediet

Refrein: We geven niet op, On lâche rien

Ivermectine is cruciaal
Want die prik is niet normaal
Het zet je leven op z’n kop
Dus steek je nek niet in ’n strop
De COVID 19 handicap
Er was nooit wetenschap
Ik wist de hele tijd en zie
Der was geen pandemie

Deze leugen is heel ziek
Want het was gewoon de griep
Maar nu begint pas het gevecht
De hele bende voor ’t gerecht
Voor de vele, vele dode
Past de Neurenberg Code
Waar we staan is niet gezond
Aan de rand van de afgrond

Refrein – instrumentaal – refrein 

Je geloof in goedheid
Koste je de vrijheid
Want in de Matrix leven
Kun jij jezelf vergeven
Dat je de misdaad niet zag
Je kan altijd overstag
De afgrond een stap terug
Ik wacht wel op je bij de brug

Maar die anderen meedogenloos 
Als de duivel zo boos
De zogenaamde “diepe staat”
Ze zullen boeten voor hun daad
Hun agenda in de val
Over is hun dubbel spel
De misdaad over helemaal
Voor het militaire tribunaal

Een ieder gaf zich nu wel bloot
Ja ze hebben het verkloot
De media en politiek
Ja ze hebben het verziekt
Ze hingen allen aan een draad
Marionetten steeds paraat
De grooste misdaad van de eeuw
Laat mij grommen als een leeuw

Française

Le monde est tout le temps
à l’envers et à l’endroit
Cela continue encore et encore, année après année
jusqu’à ce que nous criions tous STOP
La moitié, qui a très peur
Parce que la “normalité” est menacée
Cette petite bite, oui elle est familière
Mais beaucoup l’ont regretté

Les médias et la politique
C’est ce qui vous rend malade maintenant
Le vieux jeu de diviser pour mieux régner
Alors un club sans morale
Regardez par-dessus l’horizon
Ça va faire l’effet d’une bombe.
Il y a encore plus à venir
Avec ce crédit social

On ne lâche rien, We don’t give up

L’ivermectine est cruciale
Parce que ce connard n’est pas normal
Il met votre vie sens dessus dessous
Alors ne mets pas ton cou dans un noeud coulant.
Le handicap COVID 19
Il n’y a jamais eu de science
Je savais que tout le temps et voir
Il n’y a pas eu de pandémie

Ce mensonge est très malsain
Parce que c’était juste la grippe
Mais maintenant le combat est lancé
Toute la bande au tribunal
Pour les nombreux, nombreux morts
Correspond au code de Nuremberg
La situation dans laquelle nous nous trouvons n’est pas saine
Au bord de l’abîme

Chorus – instrumental – refrain

Votre foi en la bonté
Vous coûter votre liberté
Pour avoir vécu dans la matrice
Pouvez-vous vous pardonner
Que vous n’avez pas vu le crime
Vous pouvez toujours traverser
L’abîme un pas en arrière
Je t’attendrai au pont

Mais les autres sont impitoyables
Comme le diable si en colère
Le soi-disant “État profond”
Ils vont payer pour leur acte
Leur agenda dans le piège
Over est leur double jeu
Le crime partout
Devant le tribunal militaire

Tout le monde est exposé maintenant
Oui, ils ont merdé
Les médias et la politique
Oui, ils ont merdé
Ils sont tous suspendus à un fil
Des marionnettes toujours en attente
Le plus grand crime du siècle
Fais-moi grogner comme un lion

English

The world is all the time
Upside down and upside down
It goes on and on, year after year
until we all shout STOP
The one half, who is very afraid
because ‘normal’ is threatened.
That prick, yes it is familiar
But many have regretted it

The media and politics
That’s what makes you sick
The old game of divide and rule
Then a club without a moral
Look over the horizon
This is going to hit like a bomb
There’s more to come
With that social credit

Refrain: We’re not giving up, On lâche rien

Ivermectin is crucial
For that prick is not normal
It turns your life upside down
So don’t put your neck in a noose
The COVID 19 handicap
There was never any science
I knew all the time and lo and behold
There was no pandemic

This lie is very sick
For it was just the flu
But now the fight is just beginning
The whole gang in court
For the many, many dead
Fits the Nuremberg Code
Where we stand is not healthy
On the edge of the abyss

Refrain – instrumental – refrain

Your belief in goodness
Cost you your freedom
Because living in the Matrix
Can you forgive yourself
For not seeing the crime
You can always cross over
The abyss a step back
I’ll wait for you at the bridge

But those others ruthless
Like the devil so angry
The so-called “deep state”
They will pay for their deed
Their agenda in the trap
Over is their double game
The crime over all
Before the military tribunal

Everyone gave themselves away now
Yes they fucked up
The media and politics
Yes they fucked up
They all hung on a thread
Puppets always ready
The greatest crime of the century
Make me growl like a lion

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk