De essentie van -elke- ziekte !


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #206


De essentie van de biologische wetten van dr. Hamer. 

Het werk van Hamer zorgt voor een enorme paradigma verschuiving in onze aannames en veronderstellingen over ziekte.  Heel ons vertrouwde referentie-kader rond ziekte en genezing wordt op zijn kop gezet. Het gaat werkelijk om een bewustzijnsverschuiving van eenzelfde orde, toen we eeuwen geleden dachten dat de aarde plat was en toch rond bleek te zijn.
 
Ik schets eerst even de nog meest gangbare aannames rond ziekte, wat inmiddels “Het Oude Paradigma” is : 

Noot: dit artikel van Karin Van Baelen kreeg ik doorgestuurd en plaats ik graag door – HM

  • Enkel het fysieke lichaam wordt in beschouwing genomen.
  • De Geestelijke Dimensie is totaal uit het beeld verdwenen.
  • Het lichaam wordt beschouwd als een biochemische machine waarin iets “fout loopt” bij ziekte.

Dat er iets fout loopt bij ziekte, is een zeer sterke conditionering rond ziekte.

  • Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en wat de wetenschap virussen noemt worden beschouwd als onze vijanden en de oorzaak van infectieziekten.
  • Er bestaan “kwaadaardige of levensbedreigende” ziekten zoals kanker.
  • Er bestaan “ongeneeslijke” ziekten of “chronische ziekten”.

De reguliere gezondheidszorg wil dit bestrijden met giftige chemische preparaten!

Deze veronderstellingen impliceren dat er definitieve schade in het lichaam is, waardoor je niet meer kan herstellen.
Deze overtuigingen leven diep in het collectieve onbewuste van de mens en bezorgen ons veel angst.  En laat nou net angst de drijvende motor zijn onder ziekte ! Angst is een sterke emotie die langdurig aanwezig kan blijven. (Kijk naar de angst die grote groepen mensen hebben om ziek te worden door Corona!)

  • De zin of de betekenis van ziekte is totaal geen thema in onze gangbare geneeskunde.
  • Over “zelfhelende kracht” wordt al helemaal niet gesproken.
  • Ziektesymptomen kunnen niet zomaar verdwijnen, maar moeten behandeld, bestreden of ondersteund worden met externe middelen.

 
Kortom, het referentiekader van waaruit onze gangbare geneeskunde kijkt, is te klein.  Door enkel te focussen op het lichaam, worden de echte oorzaken (trauma’s, emotionele conflicten, onverwerkte rouwprocessen) niet in beschouwing genomen.

In feite kijkt men naar de uitingen van een trauma in het lichaam. Daardoor worden foutieve conclusies getrokken, die gebaseerd zijn op angstige collectieve overtuigingen.
Als men enkel blijft focussen op het lichaam, om daar het symptoom weg te werken, i.p.v. de echte oorzaken aan te pakken, nl. de traumatische ervaringen, zal het lichaam signalen blijven geven.
 
Het is geenszins mijn bedoeling om de gangbare geneeskunde in diskrediet te brengen, want in acute situaties is deze natuurlijk niet meer weg te denken.
Het is ook op dit vlak dat ze de grootste verdienste heeft.
Maar bij zogenaamde “ernstige of chronische” ziekten is deze aanpak (bestrijden van symptomen) niet altijd even behulpzaam. 

Het is mijn intentie om het collectieve bewustzijn rond ziekte te verruimen en het werk van Hamer te beschouwen als een nieuwe trap op onze evolutionaire  bewustzijnsladder. 

Want met zijn inzichten, is er veel meer herstel en heling mogelijk dan we gangbaar voor waar aannemen.
                                                                                                                    
Kennis van deze biologische wetmatigheden, haalt ons uit de collectieve angst voor ziekte. 
  
In “Het Nieuwe Paradigma” komt de Geestelijke Dimensie terug in beeld !
 
Geest en lichaam vormen een onlosmakelijke eenheid, waarbij de geestelijke dimensie de belangrijkste dimensie blijkt te zijn !  Het is Spirit over Matter !
 
Het is de Geest (of noem het Ziel, Bewustzijn, …) die het lichaam aanstuurt.
Wat er zich afspeelt in de Geest, is zichtbaar in de hersenen en op orgaan-niveau als een ringvormige configuratie.  Dat is wat Dr. Hamer telkens opnieuw aangetoond heeft met CT-scans van de hersenen en het betrokken orgaan.
 
Alle ziekten worden veroorzaakt door traumatische, schokkende ervaringen die een biologisch overlevingsprogramma activeren in de hersenen en in het lichaam.  Deze overlevingsprogramma’s zijn bedoeld door moeder natuur om onze biologische overleving veilig te stellen of het leven verder te zetten.
Er loopt dus niets “fout” in het lichaam, integendeel !  Biologisch gezien, probeert ons lichaam ons te helpen in onze fysieke overleving.

Overtuigingen zoals “kwaadaardig”, “metastasen”, “chronisch”, “definitief stuk” of “ongeneeslijk”, zijn daarom beperkende overtuigingen, die als we ze voor waar aannemen,  nieuwe biologische programma’s activeren.
Hamer noemt dit “vervolgconflicten”, t.g.v. diagnose- en prognoseschokken.
Hierdoor kunnen we in een negatieve, neerwaartse spiraal terecht komen.
Chronische ziekten worden alleen maar erger, omdat we vastzitten in de overtuiging dat het niet beter kan worden…
Mensen sterven niet aan kanker, maar aan onwetendheid en vooral aan de angst voor kanker die collectief zeer groot is … 
 
Hamers werk is volledig gestoeld op de embryologie.  Evolutionair gezien, zijn we door moeder natuur uitgerust met deze extra noodprogramma’s die in werking treden wanneer we ons bedreigd of in gevaar voelen. 
Of het nu om een echte bedreiging gaat, of een vermeende, maakt geen verschil.  Dus stressvolle, beperkende gedachten, ergernissen, angst en negatieve gedachten kunnen eveneens deze biologische overlevingsprogramma’s activeren !
 
Onthoud:
Bij ziekte loopt er niets “fout” in het lichaam, maar er lopen wel één of meerdere biologische overlevingsprogramma’s . Deze overlevingsprogramma’s zijn actief t.g.v. ervaren trauma’s of emotionele conflicten.

Deze programma’s kunnen stopgezet worden, wanneer we onze conflicten gaan oplossen !
Als we de stress van het systeem afhalen, herstelt het lichaam zichzelf ! 
Er is dus veel meer heling en herstel mogelijk dan we gangbaar voor waar aannemen !  Aannames zoals “chronisch of kwaadaardig”, zetten ons vast en zorgen voor onnodige vervolgconflicten.
 
Behulpzame vragen die je jezelf kan stellen om achter de trauma’s te komen :
Wanneer zijn de symptomen begonnen ?
Wat was er toen gaande in mijn levensomstandigheden ?                                 
Is er een constante ergernis in mijn leven?
Deze vragen zullen je al een heel eind op weg zetten naar wat er werkelijk speelt in de Geestelijke Dimensie en wat tot uiting komt in het lichaam.
 
Meer weten ?
Wilt u meer weten en/of  dieper ingaan op de 5 biologische wetten, zoals
Dr. Hamer die omschreven heeft
mail: karin@ziektealssignaal.be of als reactie op dit schrijven.

Met warme groet,
Karin Van Baelen


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk