De virus rechtspraak, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #205


Er worden rechtszaken aangespannen om een einde te maken aan de discriminerende bepalingen die pseudo wetenschappers en corrupte politici hebben ingesteld om de bevolking te dwingen tot vaccinatie. 

Dit doen ze overigens zonder de wettelijke normen in acht te nemen!

Want het is bij wet verboden iemand met een naald te penetreren zonder schriftelijke toestemming aan de persoon die een naald in iemand steekt. Bovendien is het vaccin nog steeds niet officieel goedgekeurd. 

We zullen het hier niet hebben over de vreemde dwangmaatregelen die politici – op voorspraak van virologen en het OMT – waarvan al bekend is dat er belangenverstrengeling is, laten bedenken om de bevolking te dwingen tot vaccinatie. 

Er worden rechtszaken aangespannen door mensen die tegen vaccinatie zijn met afdoende argumenten die vragen om een eerlijke rechtsspraak. Maar helaas weten advocaten van de duivel tegenargumenten in te brengen die rechters mee moeten wegen. Hierdoor krijgen eisers niet de uitspraak die ze voor ogen hadden. 

Nu ook weer komt er een uitspraak over de discriminerende maatregelen van de dwangmatige maatregelen van deze regering. Hoor ik het verweer van de landsadvocaat, dat denk ik dat ze argumenten aanvoert die de rechter nodig heeft om de eis af te kunnen wijzen. Hiermee zeg ik niet dat een rechter partijdig is! Wat ik hiermee wel wil zeggen is dat een rechte voeding krijgt aangeboden waarmee de eis verworpen kan worden. 

Wel onder het valse mom dat de volksgezondheid in het geding is! Want daar is de hele pandemie op gebaseerd zonder enige verdere bewijsvoering hiervoor. Dat cijfers worden gemanipuleerd is hier van geen enkel belang! Welke stoffen er in de vaccins zitten hoort men zeker niet van de betrokken virologen. Die kijken wel uit dit onder het publiek bekend te maken. En de doorsnee Nederlander heeft daar ook geen interesse voor. Wat natuurlijk erg raar is omdat ze wel hun kinderen beschermen tegen elke aanval op hun kinderen, maar ze wel bereid zijn in hun kinderen stoffen te laten spuiten waarvan ze absoluut niet weten welke stoffen dit zijn. Ze zijn nauwkeuriger op hun auto!

Waar ik het toch even met u over wil hebben is dat deze rechtspraken teveel ruimte bieden aan rechters om een uitspraak te doen die recht doet aan de eisers.

Hiervoor is het beter iets te bedenken dat definitief een einde maakt aan deze onverkwikkelijke show.

Daarvoor is het nodig dat er iets naar voren wordt gebracht dat door de virologen bewezen moet worden. Iets dat al een jurisprudentie heeft! 

In Duitsland heeft een eiser gesteld dat er geen enkel bewijs is dat er een levend mazelen virus bestaat. Tegenover de eiser stond een wetenschapper die dacht het bewijs te kunnen leveren dat er wel degelijk levende virussen bestaan. In eerste instantie kreeg de wetenschapper gelijk. Maar eiser eiste een herhaling van het experiment en de wetenschapper verloor dit in hoger beroep!

Dus wanneer we de staat via de rechtbank verplichten tot het leveren van het bewijs dat in herhaalde experimenten een levend virus als bewijs dat virussen bestaan en ons bedreigen, moet de staat dit bewijs leveren!

Dan kunnen de bekendste virologen van Nederland, mevr. Koopmans en Ab Osterhaus de mouwen opstropen en hiermee zichzelf bewijzen. Dat wordt zeker een feestje!   

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk