Mijn nieuwe vriendschap turbo staat op de hoogste stand,…


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #181


In de afgelopen 2 jaar ging ik beseffen dat het nieuws steeds sneller en sneller ging. Zonder het nieuws te verwerken in teamverband met gelijk gestemde mensen was het niet meer mogelijk een goed beeld te krijgen. Samenwerken met gelijkgestemde mensen bleek niet alleen een verademing maar voelde meer en meer als een noodzaak. 

Nu ervaar ik dat ook het begrip vriendschap meer en meer onder druk komt te staan.

Steeds meer ga ik beseffen dat allerlei vriendschappen bezig zijn aan de grond te lopen, te stranden, uit elkaar te groeien. Niet zoals vroeger, dat je andere wegen ging en langzaam maar zeker een ander leven ging leiden. Nu besef je plots dat iemand een andere keuze heeft gemaakt die vrijwel automatisch een scheiding der wegen teweeg brengt, een kloof, en of die kloof nog te overbruggen is, dat schept een vraagteken. Is er echter tijd om die vraag op te lossen of laat je het rusten tot, … (?)

Aan de andere kant kunnen vriendschappen razend snel gesmeed worden omdat je actief zoekende bent naar gelijk gestemde mensen, omdat we elkaar nodig hebben.

Omdat er een tweedeling in de samenleving gekweekt wordt wat ‘ons’ dwingt snel contacten te leggen met gelijk gestemden. Met een paar gericht gestelde vragen is dat inzicht al snel verkregen. Nog sneller gaat het door evenementen te bezoeken waarvan je weet welke soort mensen er aan gaan deelnemen.

Het thema is gevaccineerd / ongevaccineerd, vaak zwart / wit met medewerking van de propaganda machine heeft deze tweedeling nog sneller plaatsgevonden dan gedacht.

Kijk naar onderstaande afbeelding, welke koers heb je al genomen, is er dan nog een basis voor echte vriendschap. De keuze die iemand genomen heeft kan de oude verhoudingen in een slit seconde vernietigen, immers je kan het onderwerp nooit altijd vermijden en vroeg of laat komt de aanvaring. Wil je dan je tijd nog wel investeren om die iemand op het juiste spoor te krijgen gebaseerd op vele eerdere ervaringen. Gaat die vriendschap verloren in de grote verschredder?

Ga je mee in deze surrealistische wereld van valse testen en geheime doden?

Dit is zo’n vriendschap verschredder, mensen die gevaccineerd zijn en voorrechten krijgen die de ongevaccineerden niet (meer) bezitten. Welke keuze maak je als gevaccineerde, spreek jij je uit tegen apartheid en ben je solidair of vindt je het allemaal wel prima? Ben je goed geïnformeerd of is de TV je informatiebron, … ?

Meer en meer een goede vijver voor gelijkgestemden.

We moeten nu het ijzer smeden, nu we nog enigszins vrij zijn in ons doen en laten. Elke dag weer sta ik verbaast van de onnadenkendheid van vele medeburgers die ‘ons’ verraden louter alleen al door hun onnadenkende gedrag door keurig in de pas te lopen met de nieuwe normaal gedrag regels van de dictatuur.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk