Financieel omgaan met vaccin mandaten


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #176


“Als ik een cursus zou geven, zou ik de studenten een jaar lang een aflopend spoor van overheidsdocumenten laten volgen, met steeds meer details; en op de bodem van het spoor, en dat is de hel, zouden we ofwel een vacuüm vinden, helemaal niets, geen betekenis, een leegte; of het duidelijke bewijs van de bedoeling om grote schade aan te richten, en om ontdekking te ontlopen. Dat is waar de details je brengen, als je ze ver genoeg uitsplitst.” (Richard Bell)

Bron NoMoreFakeNews: Catherine Austin Fitts’ approach for dealing with vaccine mandates
Door: Jon Rappoport

Mijn oude vriendin en collega, Catherine Austin Fitts, die een prachtige en essentiële organisatie heeft opgericht en leidt, Solari (solari.com), heeft een aanpak voorgesteld om met vaccinatiemandaten om te gaan.

Dit is een individuele strategie, en het is veel meer. Het zou een brede juridische en financiële deur kunnen openen voor iedereen die een vrije keuze wil maken als het gaat om COVID vaccinatie.

Ik citeer uit onze e-mail uitwisseling, dit is wat Catherine schreef:

“Mijn benadering zou zijn om van [het bedrijf of de instantie die het vaccin oplegt] te eisen dat ze specificeren wie wettelijk aansprakelijk is, de werkgever of de maker van het vaccin of allebei, en hoe dat zich verhoudt tot mijn ziektekostenverzekering, mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en mijn levensverzekering, en ook tot de arbeidsongevallenverzekering. Ik zou altijd de geldhoek bewerken.”

“Ik zou een zaak aanspannen om te eisen dat de FDA duidelijke richtlijnen geeft voor werkgevers voor de geïnformeerde toestemming die nodig is om uit te leggen wie aansprakelijk is voor bijwerkingen en gerelateerde immunosuppressie en toxiciteit en overlijden, in termen van [vaccin] fabrikant, zorgverlener die de injectie toedient, werkgever, zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, arbeidsbescherming en -voordelen, levensverzekering.”

Ik zie Catherine’s aanpak als een methode om veel spelers hun kaarten op tafel te laten leggen:

“Voordat ik beslis of ik het vaccin neem, moet ik weten hoe de aansprakelijkheid voor mogelijk letsel werkt. Wie zou wettelijk aansprakelijk zijn? Hoe zit het met verzekeringsdekking en uitbetalingen? Ik wil dat dit allemaal duidelijk wordt uitgelegd…”

De overheid, werkgevers uit het bedrijfsleven en verzekeringsmaatschappijen besteden veel tijd aan het opstellen van beleid met betrekking tot deze twee fundamentele kwesties – wettelijke en financiële aansprakelijkheid. Zij hebben teams van juristen die hun beleid ontwerpen.

De helft van de moderne maatschappij draait op de voorbereiding van mogelijke aansprakelijkheidsclaims van de andere helft.

Het punt is dat, ondanks hun standaard aansprakelijkheidsbeleid, werkgevers in de bedrijfswereld en bij de overheid niet klaar zijn voor een stortvloed van goed geformuleerde en gerichte vragen die hen op het matje roepen, betreffende hun VACCINATIE VERANTWOORDELIJKHEID. Deze vragen schudden hen wakker. Het is een beetje zoals onderzoekers die een zeer louche hedgefonds eigenaar zover krijgen om zijn boeken open te stellen voor onderzoek.

Dus…een bedrijfsleider gaat zitten met een werknemer die net te horen heeft gekregen dat hij het COVID vaccin moet krijgen. De werknemer zegt, “Ik zeg niet nee. Ik wil alleen de voorwaarden weten.”

“Welke voorwaarden?”

“Niets ongewoons. Wie is er verantwoordelijk, voor het geval ik een verwonding oploop.”

“Een verwonding door wat?”

“Het vaccin.”

“Oh.”

“Ik wil weten wie juridisch en financieel verantwoordelijk is in dat geval. Dit bedrijf, overheidsinstanties, mijn ziektekosten- en levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, de persoon die de injectie toedient…”

“Dat zijn een heleboel mensen.”

“Ik dek gewoon mijn basis. Mijn zwager is een advocaat. Hij vraagt wat van deze informatie op bij de FDA.”

“Een advocaat? Gaat hij helemaal naar de FDA?”

“Dit is gewoon routine. Als iets verplicht wordt gesteld, wil een verantwoordelijk persoon de consequenties van het opvolgen begrijpen.

“Jij bent de eerste werknemer die al deze problemen aankaart.”

“Ik weet zeker dat de bedrijfsjuristen hier kunnen helpen. Iedereen heeft tegenwoordig een aansprakelijkheidsbeleid.”

“Uh … laat me terug te komen op deze.”

“Tuurlijk. Natuurlijk.”

Dit is de eerste ronde. Het openingsgambiet.

Het tweede gesprek zou als volgt kunnen beginnen:

“Nou, onze advocaten zeggen dat de federale overheid een algemene immuniteit heeft uitgevaardigd, in geval van COVID vaccinatie schade.”

“Ja, dat weet ik. Mijn advocaat is dat aan het navragen bij de FDA.”

“Doet hij dat?”

“Bijvoorbeeld, hoe zit het met medisch personeel dat niet de juiste procedures volgt? Het flesje vaccin was niet opgeslagen bij een temperatuur die laag genoeg was? Maar wat jou en het bedrijf betreft, ik wil graag weten welke verantwoordelijkheid je neemt. Ik ben verzekerd bij de bedrijfsverzekering. Wat is de uitkering, en onder welke voorwaarden, als ik gewond raak? Ik heb die informatie schriftelijk nodig… Ik heb mijn verzekeringspolis gelezen. Zie je hier, op pagina 14, waar sprake is van een doktersbevestigend rapport? Is dit mijn dokter, van de maatschappij, van de verzekeringsmaatschappij? Ik heb mijn arts hiernaar gevraagd, en hij was niet zeker…”

Stukje bij beetje, stukje bij beetje, verzamelt de werknemer informatie. Als hij de verplichte vaccinatie wil aanvechten, wil hij weten waar hij aan toe is, tot in detail. En hij wil zijn werkgever op alle mogelijke manieren laten weten dat hij serieus en competent is. En hij wil dat zijn werkgever zo veel mogelijk verzekeringen en bevestigingen geeft met betrekking tot de financiële en wettelijke verantwoordelijkheden van de werkgever.

Als je er goed over nadenkt, blijkt dat wat de werknemer vraagt, heel redelijk is.

Ik stel me deze aanpak ook voor wanneer ouders het opnemen tegen fascistische schoolbesturen.

Naast het ophef maken over COVID-beperkingen op vergaderingen van schoolbesturen, zouden verschillende ouders tientallen geregistreerde verzoeken om informatie kunnen doen:

“Wat gebeurt er als mijn dokter verklaart dat mijn kind een infectie heeft opgelopen door de hele dag een masker te dragen in de klas? Bent u bereid om in die situatie de financiële en juridische verantwoordelijkheid op u te nemen? Ik wil uw beleid hierover op schrift zien…”

“Ik wil de verzekering dat de andere kinderen maskers dragen die het virus tegenhouden. Ik kan documentatie overleggen die bevestigt dat veel maskers in dit opzicht incompetent zijn, inclusief een verklaring van Dr. Fauci…”

Op solari.com hebben Catherine en haar team zeer nuttige, indringende en originele documenten samengesteld die mensen kunnen gebruiken, in een verscheidenheid van situaties waarin vaccinaties verplicht zijn.

De onophoudelijke propaganda over de noodzaak van vaccinatie veroorzaakt een trance-effect bij het publiek. Veel acties zijn nodig om de betovering te verbreken.

Actieve intelligente mensen die zich een weg banen in het beleidsbeest van het Establishment creëren dissonante akkoorden.

Ambtenaren en werkgevers zitten als vanzelfsprekend zelfvoldaan op hun kleine tronen, in de overtuiging dat zij de situatie goed in de hand hebben.

Maar wanneer ze op de proef worden gesteld, komen ze vaak te kort.

De duivel zit in de details. Wanneer vrije en onafhankelijke mensen dieper en dieper graven en die details opeisen, huiveren troonzalen.

Vraag: “Als ik deze aanpak volg, is er dan een garantie dat ik het vaccin kan vermijden?”

Antwoord: Er zijn geen garanties, behalve een keiharde weigering om de prik te nemen, wat er ook gebeurt. Bij de hierboven beschreven aanpak kunt u ontdekken dat de instantie die de opdracht geeft, zich terugtrekt, onverwachte uitzonderingen op de regel maakt, onbedoeld overtredingen bekent. Er kan van alles gebeuren tijdens een meedogenloze fact-finding missie.


Dit is de lange weg om te volgen Mijn reactie: Nou, ik zal zeker deze werkwijze / advies zeker niet opvolgen, dat weet ik al uit ervaring om veel minder toen ik overspannen raakte van het gedrag van mijn baas. Terwijl heel het personeel stond te luisteren merkte ik verhit op “Nog een verkeerde opmerking en ik pak het eerste stuk hout of ijzer en je bent de mijne, en tussen haakjes ik kom net van de bedrijfsarts waar ik het een en ander heb laten vast leggen op papier zodat ik net als in het verre Amerika een aanklacht tegen je persoonlijk kan in dienen. Twee uur later had ik een andere baan binnen het bedrijf, probleem opgelost. 1,5 jaar later heb ik zelf ontslag genomen met de zo juist goed gekeurde roestige handdruk. Toen ben ik hem nog even gaan bedanken. Dankzij het asociale gedrag van jou heb ik deze kans durven aannemen. Goed gesprek gehad tot mijn verrassing

Natuurlijk zou ik deze lange weg nooit gaan volgen als “kom-plot-denker”, ik zou / ga er met de botte bijl op los, gelijk / gericht resultaat en leg de pijn bij de tegenpartij neer. “Kom maar met het wetenschappelijk bewijs dat een virus bestaat”. Ik verwacht geen antwoord want dat bewijs is nog nooit gevonden in 200 jaar vaccinatie geschiedenis.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk