Waarom worden artsen en verpleegkundigen -NU- niet gearresteerd?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #169


Uit onderstaande video blijkt duidelijk dat artsen en verpleegkundigen op grove wijze de wet overtreden. De naleving van de mensenrechten, internationale verdragen en de Neurenberg Code.

Waarom moeten we wachten tot de doden zich opstapelen.

Onze rechtspraak in -NU- aan het falen wat u net zo schuldig maakt als de uitvoerders van deze genocide.

Als er grove overtredingen gepleegd worden door mensen die zeggen de wet niet te kennen hoort toch onmiddellijk actie ondernomen te worden. Werkzaamheden stilleggen en verbieden verder te gaan op straffe van, …

-ONBEGRIJPBAAR-
Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk