‘Vaccineren’ ruilen voor ‘Vrijheid’, je staat nu met totaal lege handen.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #167


In de afgelopen 18 maanden heeft een van de grootste machtsgrepen in de geschiedenis van de wereld plaatsgevonden, groter als wereldoorlog 1 en 2 bij elkaar, doordat bange burgers hun rechten vrijwillig aan de staat hebben afgestaan voor de belofte van vrijheid en veiligheid. 

Maar die veiligheid is er nooit gekomen en zal er ook nooit komen.

Het levende besmettelijke virus bleek een sprookje, het chemische Sars Cov. bio-wapen dat men een virus noemde bleek echter uiterst succesvol om mensen te (gaan) doden, mede dankzij de verradelijke politieke en media propaganda.

Afgelopen anderhalf jaar regeerde alleen de angst

Gisteren tijdens de betoging in Autun (Fr) 28-08 kwamen we langs een kliniek waar de 300 deelnemers minuten lang stonden te applaudisseren, niet zoals een normaal applaus bij wijze van waardering maar ritmisch opruiend, er verschenen ook bijna geen verpleegkundigen voor de ramen om het applaus in ontvangst te nemen. Het was een luguber schouwspel waar de protesteerders maar al goed bewust waren wat voor schandelijke zaken zich afspeelden binnen de muren van ‘hét Ziekenhuis’ ! Op de plaats waar je mag verwachten je gezondheid te herwinnen worden nu de dodelijke injecties verstrekt waar sommigen gelijk aan overlijden en anderen de dodelijke spike eiwitten tijdbom activatie ondergaan.

Een ziekenverzorger onder de betogers die we spraken; “ik kan komenden maand mijn ontslag tegemoet zien, maar ik wil weg daar. Vooral nu je mensen ziet sterven als vliegen bij het tweede ‘shot’”. Niets van wat zich binnen deze muren afspeelt wordt naar buiten gebracht, een verziekende sfeer. 

Komenden maand September zal de ramp, de genocide steeds zichtbaarder worden als mensen ontslag gaan krijgen omdat ze hun gezondheid en vrijheid hoger waarderen dan de valse vrijheid voortgekomen uit afpersing, onderdrukking en dictatuur. 

De gekochte twee vaccinaties voor vrijheid gaat namelijk gevolgd worden door vaccin nummer drie, het zogenaamde booster vaccin. Iets een boost geven, een krachtstoot hoeft niet per definitie een positieve lading te hebben. Gezien de experimentele ‘lading’ gaat dit het komenden najaar voor de killing fields, het slagveld zorgen. Het vaccinatie paspoort zal gezien de vele doden dan ook gedevalueerd worden en vereisen dat ook het derde shot verplicht gaat worden wil je ‘de vrijheid’ behouden. Het woord veilig zal men niet meer durven gebruiken (?)

Een van de gevaccineerden die al spijt heeft betuigd is Eric Clapton, wat hij tot uiting brengt in dit liedje.

Je begrijpt dat dit stukje niet gericht is aan de gevaccineerden, ik weet niet of krachtige middelen als HCQ en Ivermectine alle reeds aangerichte schade nog kunnen herstellen, dat is een groot vraagteken? 

Dit stukje is ook niet gericht aan de spijtoptanten zoals Eric Clapton. Zeker gezien de tijd die de spike eiwitten al hun destructiewerk hebben kunnen uitvoeren.

Dit stukje is gericht aan de achterblijvers, de mensen die een harde landing krijgen, onverwacht of denkende voorbereid te zijn.

Ik zie hele gevechten ontstaan zoals gister tijdens de manifestatie waar een gescheiden vader beslist niet wil dat hun kind gevaccineerd gaat worden maar de moeder daar recht tegenover staat in haar ‘ongefundeerde’ emotionele mening, geregeerd door de angst.

Er gaan mensen deze planeet ontvluchten, dat gebeurd nu reeds op grote schaal, nieuws weggehouden van de massa. Ik ontmoete al 2 maanden geleden een moeder van een Gendarme, die vertelde dat haar zoon nu al elke week drie gevallen van zelfmoord rapporteerde hier op het platte land. Hoe moet dat zijn in de onpersoonlijke stedelijke gebieden? 

In een tijd dat iedereen niet meer weet wat te denken is het voor mij wel heel duidelijk wat het lot gaat zijn voor de niet nadenkenden.

Tussen niet meer weten wat te denken
en de niet nadenken zitten deze twee woorden:

“Leven en Dood”

Alle logica is zoek momenteel voor de groep; “Niet weten wat te denken”.
De andere groep heeft de schouders opgehaald en ziet wel.

Hoe anders voor de complot onderzoekers die van de hoed en de rand wisten en de agenda 21 plannen in grote lijnen wisten.

Toen ik op 17 maart 2020 een telefoontje kreeg van mijn autoverkoper; “We gaan nu je auto snel halen want over twee uur gaat Frankrijk in totale lockdown, confinement”. Mijn eerste gedachte was; “Dus zo gaan ze het doen, een angst pandemie om de dictatuur, de totale wereld controle uit te rollen”.

Ik wist immers al dat het voorspel, de Corona virus pandemie op een sprookje gebaseerd was in 2009, het sprookje van een wild om zich heen slaand levend virus waar de angst van de media de doorslag moesten gaan geven. Immers met al die andere dodelijke ‘virussen’ als de Mexicaanse griep, Ebola, Zika, Sars en vele anderen was het immers ook mislukt. De “TV” moest de doorslag gaan geven!!

De lockdown ging er voor zorgen dat persoonlijke contacten minimaal zouden zijn, de sociale media censuur zou in alle hevigheid miljoenen mensen beroven van hun zorgvuldig opgebouwde netwerken. Met name de complot-onderzoekers zouden het zwijgen opgelegd worden. Nog steeds ben ik elk spoor kwijt van zeer gewaardeerde mede onderzoekers / activisten.

Hoe moet het dan zijn met de mensen die voor het eerst argwaan krijgen met de absurde maatregelen die ze -nu- in alle openbaarheid ondervinden?

Google gaat deze mensen niet helpen, de mensen die altijd al hun weg wisten te vinden komen ook steeds minder ‘kijken’. Velen zijn alsnog in de vrijheid door vaccinatie val getrapt en willen niet herinnerd worden aan deze beslissing. De complot-onderzoekers worden weggezet in de media als gevaarlijke gekken, de “complotdenkers”. 

Mijn statistieken vertellen dan ook dat het eens favoriete Google als de nummer #1 leverancier van bezoekers bijna 100% dichtgetimmerd is.

Hier wat cijfers:

Januari 2021 pagina bezoeken 235.753

Juli 2021 pagina bezoeken 116.555

Maart 2020 pagina bezoeken 350.126 (eerst lockdown)

Pagina bezoeken van robots in augustus 2021 – 230.156 

Ik noem dat altijd de gedachten politie

Google was verantwoordelijk voor in totaal 5809 bezoekers in Augustus 

Op nummer twee DuckDuckGo met 954 bezoekers

Waarvan de meesten wellicht al wisten wat ze zochten.

Met 5809 tegen 116.555 is zoekmachine optimalisatie overbodig

“Jij” bent met mond tot mond reclame nog de enige. 

Hoe nu verder?

Ik ben er 200% overtuigd van dat we een transitie ‘zien’ gebeuren naar een betere wereld. Een verandering waarbij “wij” moeten aangeven wat we willen. We zien wel is ‘dodelijk’.

De farmaceutische industrie heeft zijn eigen vonnis al wel getekend en daarmee de gekochte wetenschappers en alle dokters en verpleegkundigen die zich vrijwillig ter beschikking gesteld hebben voor deze horror show zonder dat zij zich kunnen verschuilen achter het bekende; “Wij wisten dit niet”. Militaire tribunalen zijn niet te voorkomen gezien de corrupte rechtspraak. 

De journalistiek gaat dit niet overleven, journalist is eveneens een zwaar besmet beroep. Dit wordt in ieder geval de ondergang van de geschreven media en de totale herstructurering van de TV en digitale media. Velen zullen de doodstraf voor een militair tribunaal niet kunnen ontlopen.

En dan de politiek, daar dienen we van de eerste tot de laatste man / vrouw de bezem door halen en vele politici gaan dit niet overleven, letterlijk !!

De Kater

Op weg naar een nieuwe wereld zal alles eerst geheel uitgemest dienen te worden. Wie of wat er bij de goeden of de slechten behoord wordt nu op DIT moment getoond aan de wereld. Om hun verderfelijke plan uit te voeren dient groot en klein zich bloot te geven en een kant te kiezen. Jezelf verdekt opstellen zoals de verpleegkundigen die zich niet durfden te vertonen aan het raam voor het protesterende publiek is al een kant kiezen. Als je het niet eens was met de situatie had je zelf al ontslag genomen. Een tussenweg bestaat er niet. 

De kater is er ook voor hen die mogen gaan meebouwen aan die nieuwe wereld, een kater waarom al die mensen niet bereikbaar waren voor je, niet bereikbaar voor de waarheid, deze niet wilden zien omdat ze de angst lieten domineren en niet de moed hadden de waarheid onder ogen te zien, … zelf niet hun eigen onder wilden doen.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk