Dr. Sherri Tenpenny, legt duidelijk uit wat er gebeurd in je lichaam, en nog gaat gebeuren!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #164


Dr. Sherri Tenpenny 

-Van horen zeggen-, het geruchten circuit verhaald dat het aantal doden door vaccinatie binnen een week na de prik meer als 200.000 doden betreft, dat zou een anoniemen insider bij Pfizer verteld hebben. (?) Maar stel dat dat het er slechts 2.000 waren die binnen een week overleden, zou -Jij- met een gerust hart -de prik- laten zetten omdat je weer -vrij- wilt zijn?

Nogmaals dit rekensommetje; 400 Boeing 747 vliegtuigen met ieder 500 inzittenden, totaal dus 200.000 mensen vallen te pletter binnen 8 maanden bij vliegtuig ongelukken. Maar stel het zijn slechts 4 vliegtuigen in 8 maanden en niemand weet de oorzaak; “Ga jij met een gerust hart op vakantie in zo’n vliegtuig ?”

Begin dit jaar stuurde ik een eerder interview met Dr. Sherri Tenpenny  door naar vele contacten op WhatsApp, mail, via artikelen etc. Zo belangrijk vond ik haar openbaringen. 

Dr. Sherri Tenpenny; 

Het goede van deze crisis is; “Mensen besteden meer aandacht aan alles wat er gebeurd dan ooit te voor”.

Na onderzoek op vaccinatie gebied sinds het jaar 2000 met ruim 30.000 uur studie ontdekte ik 10 belangrijke oorzaken van verwonding door het ‘vaccin’, en er zijn er waarschijnlijk veel meer. 

Ik kom tot de conclusie, waarop ik recht heb om te stallen naar al mijn onderzoek. Dit is een professioneel goed ontworpen “Killing Machine”.

Dit betreft geen informatie die verborgen is, dit is geen informatie die niet beschikbaar is voor de mensen die de beslissingen nemen, the Powers that be, zij weten dit !

De spike proteïne die via “de injectie” je lichaam in worden gespoten wordt snel hekend door je lichaam als onnatuurlijke indringers. Door echter de spike proteïnen te voorzien van beschermende mantellagen, wat nog nooit eerder is gedaan bij mensen, kan er een proves ontstaan dat een ongewenst reactie gaat veroorzaken. Die bescherm mantel is polyethylene glycol, een chemische verbinding die overal in voorkomt sinds de zeventiger jaren, medicijnen, voeding, cosmetica, de lijst is lang. 

In het lichaam verbind het zich met proteïne waardoor het lichaam die proteïne wil afstoten. Een allergische reactie dus, waarvan rond de 70 procent van de mensen reageren op de chemische reactie en kunnen daar binnen ongeveer 3 tot 5 dagen problemen van ondervinden, dat is mechanisme nummer #1.

De zojuist gevormde spike proteïne kunnen je vatbaar maken voor toekomstige allergische reacties, en kan vervolgens deel uit gaan maken van het DNA van je eigen lichaam na het volgen van de mRNA boodschap. 

Vervolgens gaan de Site eiwitten op reis door je lichaam en maken overal anti-S-antibodies. In een gewoon vaccin zijn dit neutralisatie antibodies, een gifstof (‘virus’ genoemd) wordt dus hekend en geneutraliseerd. De mRNA anti-S-antibodies kunnen echter actief je eigen organen aanvallen. Onder andere de hersenen, het immuunsysteem, pancreas, allen kunnen worden aangevallen, in totaal werden er 28 verschillende tissue aanvallen ontdekt tijdens een studie in januari. Het meest voorkomend is een aanval op de mitochondria die je vervolgens beroofd van je energie.

Er ontstaan dus een hele rits van verschillende gezondheidseffecten die geen eenduidig spoor vormen dat wijst naar de mRNA injectie. Allerlei gebreken en ziektes tot zelfs de dood tot gevolg.

Dit waren de belangrijkste 2 oorzaken, …

De grootste gevaren komen echter na de opnieuw blootstelling van het ‘virus’, …. en bij veel vragen komt het antwoord, “dat weten we nog niet”, …

In de bovenstaande video zie je de gevolgen, kijken tot het einde !!

…. en er is ook nog een oplossing, wellicht ook (nog) voor de gevaccineerden, wellicht binnen een beperkte tijdslimiet, daar weten we niets van. Gezond blijven en totaal niet bang zijn voor het biowapen, het in het lab gemaakte wapen is echter eenvoudig, kijk even verder -als je neus lang is- op de home page van deze site !!


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk