Ivermectine: Waarom je niet kunt vertrouwen op wat de FDA hierover zegt, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #155


De meeste mensen hebben nog nooit van ivermectine gehoord, hoewel het al meer dan 30 jaar bestaat en een van de meest verspreide geneesmiddelen op aarde is, met meer dan 2,5 miljard doses die in de afgelopen 30 jaar wereldwijd zijn verstrekt waarvan een deel gratis.

Bron artikel COVID 19 UP: Why You Can’t Trust What the FDA Says About Ivermectin
Door: Julius Dahne

Veel Amerikanen begonnen voor het eerst te leren over ivermectine in december 2020 toen Dr. Pierre Kory getuigde voor het Homeland Security Committee en een gepassioneerde getuigenis gaf over het medicijn als een behandeling voor COVID-19, maar de tegenreactie tegen zijn standpunt kwam al snel.

Op 5 maart publiceerde de FDA een verklaring online onder de titel Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19. Je zou denken dat de verklaring zou gaan over het onderzoek van de FDA naar de effectiviteit en veiligheid van ivermectine, een goedkoop generiek geneesmiddel waarvan het patent in 1996 verliep, maar in plaats daarvan was hun verklaring een meesterlijke goocheltruc, omdat er niet in staat wat de meeste mensen denken dat er staat.

Het blijkt dat de FDA geen onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van ivermectine, zoals we nog zullen ontdekken.

Veel nieuwsorganisaties hebben de verklaringen van de FDA overgenomen. In een reportage van CBS Evening News van 1 juli werd ivermectine bijvoorbeeld een “paardengel” genoemd, terwijl verslaggever David Begnaud in de camera staarde en zei: “veel mensen hebben het geprobeerd, en ze zijn in het ziekenhuis beland.”

Wat zijn de feiten? Het opmerkelijke is dat de FDA in haar korte verklaring één regelrechte leugen, één zeer interessante misleiding en één zeer verrassende bekentenis heeft opgenomen – die bij mijn weten tot nu toe nog niet in de reguliere media zijn besproken.

Laten we ze gewoon noemen:

DE DRIE MYTHEN VAN IVERMECTINE


Mythe #1) Ivermectine is geen antiviraal middel, het is gewoon een ontwormingsmiddel voor paarden.

Mythe #2) Veel mensen worden ziek van het gebruik van ivermectine terwijl ze het proberen te gebruiken voor COVID-19.

Mythe #3) De FDA heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ivermectine tegen COVID-19.

Laten we deze mythes eens een voor een uitpakken.

Mythe 1) Ivermectine is geen antiviraal middel, het is gewoon een ontwormingsmiddel voor paarden.


De FDA zegt in hun waarschuwing: “Ivermectine is geen antiviraal middel (een geneesmiddel om virussen te behandelen)”. Maar ivermectine is een krachtig antiviraal middel. (Tussen haakjes, niemand anders dan de FDA gebruikt een koppelteken in het midden van het woord “antiviraal.”)

Zoals opgetekend in het nummer van juni 2020 van het tijdschrift Antiviral Research, was een enkele behandeling met ivermectine in staat om binnen 48 uur een 5.000-voudige vermindering van SARS-CoV-2 in een celcultuur te veroorzaken. Dit nieuws werd breed uitgemeten in de pers, overal, van The Guardian in Groot-Brittannië tot Medscape.com, een vooraanstaande website voor medisch nieuws. Hoe heeft de FDA dit kunnen missen? Het lijkt erop dat ze niet goed hebben gezocht.

Naast COVID-19 is aangetoond dat ivermectine een antiviraal middel is tegen ten minste 18 andere ‘virussen’. Zoals gerapporteerd in 2020 in het tijdschrift Cells, “celcultuur experimenten tonen (ivermectine vertoont) robuuste antivirale werking tegen HIV-1, dengue virus (DENV), Zika virus, West-Nijl virus, Venezolaanse equine encefalitis virus, Chikungunya virus, Pseudorabies virus, adenovirus, en SARS-COV-2 (COVID-19.)”

We kunnen niet alleen wijzen op medische tijdschriften om aan te tonen dat ivermectine een antiviraal middel is, we kunnen ook de eigen documenten van de FDA gebruiken. Deze auteur heeft namelijk op 19 juli een Freedom of Information Act (FOIA) verzoek ingediend om de documenten te zien die de FDA heeft gebruikt om hun aanbeveling te doen om ivermectine niet te gebruiken.

In het FOIA-memorandum dat ik ontving staat: “Ivermectine heeft bekende in vitro antivirale eigenschappen, en werd voor het eerst beschreven in de context van COVID-19 in april 2020. Op 3 april 2020 publiceerden Caly et al. in vitro gegevens die aantoonden dat ivermectine de virale replicatie van SARS-CoV-2 remt.”

Bedankt, FDA, dat je toegeeft dat je een grote onwaarheid hebt verteld.

Op dit punt kunnen we ook kijken naar een onderzoeksartikel dat 17 juni is gepubliceerd op de website van The Lancet, een van ‘s werelds meest gerespecteerde medische tijdschriften, Antiviral effect of high-dose ivermectin in adults with COVID-19: A proof-of-concept randomized trial. De studie concludeerde dat hogere doses ivermectine inderdaad de virale activiteit in hogere mate verminderden. Met andere woorden, het is een antiviraal middel tegen COVID-19.

Om eerlijk te zijn, het wordt niet op grote schaal gebruikt als een antiviraal geneesmiddel, behalve waar het op dit moment over de hele wereld wordt gebruikt tegen COVID-19.

Hoe werkt het in verband tegen coronavirus? Zonder al te technisch te worden, het bindt zich met het virale RdRP, dat zijn enzymen die nodig zijn om het virus te helpen zich te reproduceren, en het verstoort dit RdRP. Met andere woorden, het stopt het virus om kopieën van zichzelf te maken.

En er zijn ongeveer 60 andere studies die aantonen dat ivermectine goed werkt tegen het virus van COVID-19 die kunnen worden gevonden op C19ivermectin.com.

Laten we verder gaan.

Mythe #2) Veel mensen worden ziek van het gebruik van ivermectine als ze het proberen te gebruiken voor COVID.

Het belangrijkste argument dat de FDA in hun verklaring aanvoert is dat mensen ziek worden van het gebruik van ivermectine. Ze richten zich op het feit dat er een versie van ivermectine is die bedoeld is voor dieren.

Ze zeggen: “De FDA heeft meerdere meldingen ontvangen van patiënten die medische hulp nodig hadden en in het ziekenhuis waren opgenomen na zelfmedicatie met ivermectine bestemd voor paarden.” Er is een subkopje dat luidt: “Ivermectineproducten voor dieren zijn anders dan Ivermectineproducten voor mensen.”

Ja, veterinaire medicijnen zijn anders dan medicijnen voor mensen.

Ja, het kan gevaarlijk zijn om diergeneesmiddelen in te nemen, omdat ze ingrediënten kunnen bevatten die niet veilig zijn voor menselijk gebruik en omdat de potentie sterk verschilt.

En ja, ivermectine wordt ook gebruikt als ontwormingsmiddel voor paarden.

Wist je dat Viagra oorspronkelijk ontwikkeld is voor hartproblemen? Wist u dat remdesivir, het geneesmiddel dat door Dr. Anthony Fauci wordt aangeprezen voor COVID-19, oorspronkelijk werd ontwikkeld voor hepatitis?

Vreemd genoeg, terwijl er veel krantenkoppen zijn die spotten met het gebruik van ivermectine als een “dierontwormer”, zijn er geen krantenkoppen die spotten met remdesivir als een hepatitis medicijn.

Hoe zit het met de ivermectine die door de FDA is goedgekeurd? Wordt iemand daar ziek van? De FDA zwijgt vreemd genoeg over dit punt.

Hun belangrijkste kop is Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19, maar eigenlijk zou hun kop moeten luiden Why You Should Not Use Animal Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19. Ze brengen geen enkel bewijs dat iemand gewond is geraakt door het gebruik van de FDA-goedgekeurde versie om COVID-19 te behandelen.

Dus dat is misleiding. In de vele maanden dat ik dit verhaal aandachtig heb gevolgd, kan ik me niet herinneren gelezen te hebben over of één enkele arts gezien te hebben die dierlijke ivermectine aanbeveelt voor menselijke consumptie. Maar er zijn veel artsen, zoals de artsen in de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, die het off-label gebruik van FDA-goedgekeurde ivermectine aanbevelen voor patiënten omdat ze hebben gezien dat het werkt, zowel in het verminderen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk, vooral wanneer het vroeg wordt gebruikt.

Veiligheid van Ivermectine
Is ivermectine veilig voor mensen om te gebruiken? Als je de verklaring van de FDA leest, zou je het gevoel kunnen krijgen dat het behoorlijk gevaarlijk is. Dat was zeker de indruk die CBS News bij hun kijkers wilde achterlaten toen ze meldden dat “veel mensen het geprobeerd hebben en in het ziekenhuis zijn beland”. Dat was ook duidelijk de indruk die ScienceAlert.com wilde delen toen zij het verhaal plaatsten: Mensen vergiftigen zichzelf per ongeluk toen ze COVID probeerden te behandelen met een paardenmiddel.

Het zal je misschien verbazen dat 300 miljoen mensen elk jaar ivermectine gebruiken, vooral in Afrika en Latijns-Amerika, omdat het rivierblindheid zeer effectief bestrijdt. Het wordt gratis verstrekt door non-profitorganisaties zoals het Carter Center en zelfs door de Amerikaanse overheidsorganisatie USAID. Het wordt gedoneerd door het farmaceutische bedrijf Merck. Om dat getal van 300 miljoen in perspectief te plaatsen, dat is ongeveer gelijk aan de bevolking van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Australië bij elkaar.

De Nobelprijswinnaar Satoshi Omura (hij kreeg zijn prijs voor de ontwikkeling van ivermectine) meldt dat het aantal ernstige ongewenste voorvallen bij ivermectine één per miljoen doses is. Het is een uiterst veilig geneesmiddel. Zoals bij elk geneesmiddel bestaat echter de mogelijkheid van wisselwerking tussen geneesmiddelen. Bovendien mag het niet worden ingenomen door mensen met een verzwakte bloed-hersenbarrière, zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen. Er is beperkt bewijs voor de veiligheid van het middel bij kinderen jonger dan 5 jaar en bij kinderen die minder dan 15 kg of 33 pond wegen.

Wie heeft nog meer officieel verklaard dat ivermectine veilig is?

Wat dacht u van de New York Times? In juni 2019 publiceerde de New York Times een artikel over ivermectine waarin stond: “het medicijn wordt veilig genoeg geacht om aan bijna iedereen te geven, behalve aan de jongste baby’s en zwangere vrouwen.”

Of wat te denken van het National Capitol Poison Center, dat op zijn website op Poison.org heeft staan: “Tot nu toe is gebleken dat ivermectine een veilig en goed verdraagbaar geneesmiddel is.”

En hoe zit het met de Wereld Gezondheids Organisatie? Terwijl zij wereldwijd lovenswaardige programma’s financieren om ivermectine te verspreiden om rivierblindheid te bestrijden, financierden zij public relations materiaal zoals deze poster, waarop staat: “Mectizan is voor iedereen.”

Wat is Mectizan ? Het is gewoon een handelsnaam voor ivermectine. De Wereld Gezondheids Organisatie was het eens met de veiligheid van ivermectine, tenminste totdat het werd aanbevolen voor COVID-19.

Hier is een close-up van de onderkant van deze poster:

Hoe zit het met de vergiftigingen waarvan de FDA zegt dat ze gebeuren? Zei de FDA niet dat er “meerdere meldingen waren van patiënten die medische hulp nodig hadden en in het ziekenhuis waren opgenomen na zelfmedicatie met ivermectine bestemd voor paarden”?

In mijn FOIA-documenten van de FDA staat dat “er aanwijzingen zijn dat mensen ivermectineproducten misbruiken voor de preventie en behandeling van COVID-19. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het gemak waarmee veterinaire topische ivermectineproducten kunnen worden aangeschaft (bv. via Amazon of dierenwinkels) en beschikbaar zijn voor het grote publiek.” Nogmaals, we hebben het hier over veterinaire ivermectine, niet over die welke door de FDA is goedgekeurd voor menselijk gebruik.

Het FDA’s Department of Pharmacovigilance heeft 400 gevallen van blootstelling aan ivermectineproducten opgespoord. Hiervan werden er 92 als “opzettelijk” bestempeld en de rest waren vermoedelijk ongelukken. Van deze 92 gevallen vielen er slechts vijf in de categorie van sterfgevallen en “ernstige gevolgen”. Daaronder waren één sterfgeval en vier uitkomsten met het label “ernstig effect”. Twee daarvan hielden echter verband met psychiatrische medische problemen (bijvoorbeeld een vermoedelijke zelfmoordpoging).

Als je de gevallen van mensen met psychiatrische problemen eruit haalt, hou je drie mensen over met ofwel een sterfgeval ofwel wat de FDA een “ernstig gevolg” noemt.

De FDA meldde ook dat er vier andere gevallen waren van opzettelijk misbruik in verband met het gebruik van ivermectine voor COVID-19 die leidden tot wat de FDA classificeert als een “matig of mogelijk toxisch effect”.

Dus dat zijn zeven gevallen bij elkaar.

Om een of andere reden worden in dit nieuwe FOIA document slechts zes van deze gevallen diepgaand beschreven. Vier van de zes waren mensen die dierlijke ivermectine innamen, wat voor zover ik weet niet wordt aanbevolen door artsen die het gebruik van ivermectine voor COVID-19 promoten.

Dan blijven er slechts twee beschreven gevallen over waarbij menselijke, door de FDA goedgekeurde ivermectine betrokken was. Een daarvan is het geval van een persoon die zich licht in het hoofd voelde, wat snel overging. En tenslotte hebben we een geval van een 80-jarige man die een versnelde hartslag kreeg, maar hij nam ook oxycodon, een opiaatmedicijn, samen met ivermectine. Zijn hoge hartslag kan zijn veroorzaakt door de oxycodon. Hij werd ontslagen uit het ziekenhuis na twee dagen behandeling.

Dus voor zover kan worden gezien in deze FOIA documenten, zijn er geen gevallen bekend van mensen die door de FDA goedgekeurde ivermectine voor COVID-19 innamen en ernstige en blijvende ziekteverschijnselen hadden. Geen enkel.

Dat is een magere basis om mensen te vertellen geen ivermectine te nemen waar ze een recept voor kunnen krijgen. Vooral wanneer vele meta-analyses nu aantonen dat het het aantal sterfgevallen door COVID-19 drastisch zou verminderen.

Mythe #3) De FDA heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ivermectine tegen COVID.

Dit is de gemakkelijkste om te bewijzen, omdat de FDA het ronduit zegt in hun verklaring, hoewel het niet duidelijk is dat iemand echt heeft opgelet.

Om de FDA te citeren: “De FDA heeft geen gegevens beoordeeld die het gebruik van ivermectine bij COVID-19 patiënten ondersteunen om COVID-19 te behandelen of te voorkomen. Er is echter wel wat initieel onderzoek gaande.” Wat?

Laat me dat nog een keer herhalen, een beetje langzamer.

“De FDA heeft …. niet…. beoordeeld… gegevens…. ter ondersteuning van het gebruik van ivermectine bij COVID-19 patiënten om COVID-19 te behandelen of te voorkomen.”

Dus, even voor de duidelijkheid, er zijn meer dan 100 trials geweest met ivermectine, waaronder 60 peer-reviewed studies. Bij deze studies waren bijna 600 wetenschappers en bijna 25.000 patiënten betrokken. Als de studies worden samengevoegd, wordt geschat dat ivermectine het risico op overlijden met 66% vermindert. En toch kon de FDA, met zijn bijna 15.000 werknemers en een budget van meer dan 3 miljard dollar, in maart 2021 niet de moeite nemen om de gegevens ter ondersteuning van het gebruik van ivermectine, een geneesmiddel dat in meer dan 30 landen over de hele wereld tegen COVID-19 is gebruikt, te herzien.

Op hun website stelt de FDA: “FDA is verantwoordelijk voor het bevorderen van de volksgezondheid door innovaties te helpen bespoedigen die medische producten effectiever, veiliger en betaalbaarder maken en door het publiek te helpen de juiste, wetenschappelijk onderbouwde informatie te krijgen die het nodig heeft om medische producten en voedingsmiddelen te gebruiken om zijn gezondheid te behouden en te verbeteren.”

“Snelle innovaties?” Het is nu augustus 2021, vijf maanden na deze verklaring, en nog steeds is er geen woord van de FDA over de vraag of zij zich verwaardigd hebben om “de gegevens te herzien” over ivermectine.

De FDA krijgt haar geld voor toezicht op medicijnen …. Van de farmaceutische bedrijven
Oh, laat maar. Ik denk dat het duidelijk is dat zelfs als de FDA ooit besluit om de gegevens over ivermectine te “beoordelen”, zij dit doen vanuit een vooroordeel tegen dit zeer veilige geneesmiddel.

Misschien heeft het iets te maken met het feit dat veel van de mensen die voor de FDA werken later voor grote farmaceutische bedrijven gaan werken, dus misschien is het niet het beste om goedkope generieke medicijnen bij de FDA te promoten.

Of misschien heeft het te maken met het weinig bekende en verrassende feit dat het grootste deel van de financiering van de FDA’s programma’s voor toezicht op geneesmiddelen rechtstreeks van de geneesmiddelenbedrijven zelf komt, en niet van de belastingbetaler. In 2015 was slechts 29% van het geld voor het toezicht op geneesmiddelen op recept afkomstig van het Congres. De overige 71%, bijna driekwart van de financiering, kwam rechtstreeks van de geneesmiddelenfabrikanten. In 2015 was dat 796 miljoen dollar rechtstreeks van Big Pharma naar de FDA, onder de Prescription Drug User Fee Act (PDUFA).

Volgens de non-profit groep Project on Government Oversight is de FDA “verslaafd aan drugsgeld”.

En aan dat geld zijn voorwaarden verbonden. Om de vijf jaar vergadert de FDA met medicijnfabrikanten om te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst over hoe deze PDUFA fondsen moeten worden gebruikt, en vaak leggen deze overeenkomsten de handen van de FDA vast. Bijvoorbeeld, van 1992 tot 2002 konden deze PDUFA fondsen NIET gebruikt worden voor “postmarketing safety surveillance”.

Met andere woorden, deze fondsen konden niet worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de goedgekeurde medicijnen veilig waren voor gebruik. In de volgende vijfjaarlijkse toelating mocht “een klein deel van de inkomsten uit vergoedingen (ongeveer 5%) worden gebruikt voor veiligheidsactiviteiten na het op de markt brengen van geneesmiddelen; beperkingen op het moment waarop deze middelen mochten worden besteed (alleen voor geneesmiddelen die na 2002 waren goedgekeurd, en tot 2 jaar na goedkeuring, of tot 3 jaar voor “mogelijk ernstige geneesmiddelen”) beperkten echter de doeltreffendheid ervan”, aldus een rapport dat werd gepubliceerd door de National Academy of Sciences.

Naast het feit dat de FDA expliciet wordt beperkt in het onderzoeken van de veiligheid van medicijnen, richten de PDUFA onderhandelingen zich op snelheid. De farmaceutische bedrijven willen dat medicijnen zo snel mogelijk worden goedgekeurd en onderhandelen met de FDA over snelle streefdata voor actie van het agentschap.

In een onderzoek door de onpartijdige non-profit groep Project on Government Oversight (POGO), zien we dat deze snelle deadlines dodelijke gevolgen kunnen hebben.

Voormalig FDA geneesmiddelenbeoordelaar Ron Kavanagh vertelde POGO dat, toen hij van 1998 tot 2008 bij het agentschap werkte, de streefdata van PDUFA voor FDA-actie te weinig tijd overlieten om de aanvragen van geneesmiddelenbedrijven te beoordelen, die in totaal 160.000 pagina’s konden tellen, de ondersteunende gegevens niet meegerekend. Beoordelaars kregen te horen dat ze zich geen zorgen moesten maken om al het materiaal te bestuderen, zei Kavanagh.

“Er zijn veel dingen waar ik gewoon niet naar gekeken heb,” zei Kavanagh. “En zelfs zonder naar dingen te kijken haalde ik de deadlines nauwelijks.”

Kavanagh deelde een interne FDA e-mail uit 2007 waarin hij dit relaas gaf: “Uiteindelijk moest ik opstaan en zeggen dat ik het op me zou nemen om te worden uitgescholden voor insubordinatie en dat ik een slechte prestatiebeoordeling zou riskeren, maar dat ik mijn evaluatie van een potentieel veiligheidsrisico niet zou inperken, alleen maar om een PDUFA-streefdatum te halen.

Hij werd later ontslagen.

FDA veiligheidsfunctionaris David Graham vertelde in 2004 tijdens een hoorzitting in de Senaat dat de FDA “de farmaceutische industrie die zij geacht wordt te reguleren als haar klant beschouwt. Ze overwaardeert de voordelen van de medicijnen die ze goedkeurt, en ze onderwaardeert, veronachtzaamt en minacht de veiligheid van medicijnen. Dr. Graham vocht om alarm te slaan over het artritismedicijn Vioxx, dat binnen twee weken na het eerste gebruik hartaanvallen veroorzaakte. Uiteindelijk hebben waarnemers gedacht dat Vioxx heeft geleid tot de dood van minimaal 40.000 mensen.

En het probleem bestond al tientallen jaren daarvoor. In 1977 rapporteerde een regeringspanel: “Veel huidige en voormalige FDA-werknemers en -consultants hadden tegenover commissies van het Congres verklaard dat druk vanuit de industrie ertoe leidde dat FDA-functionarissen geneesmiddelen goedkeurden die niet voldeden aan de veiligheids- en doeltreffendheidsnormen van het agentschap en dat degenen die zich probeerden te verzetten tegen de eisen van de industrie, hard en onjuist werden behandeld door hogere FDA-functionarissen.”

En dat cirkelt terug naar wat misschien wel de echte reden is waarom ivermectine wordt onderdrukt: de Emergency Use Authorization (EUA).

Zoals u wellicht weet, zijn de COVID-19 vaccins niet door de FDA goedgekeurd. De enige manier waarop ze legaal kunnen worden gebruikt in de Verenigde Staten is door middel van een wettelijke “work-around” genaamd de Emergency Use Authorization. Het idee is dat we in een echte noodsituatie medicijnen nodig hebben die meteen werken. Er moet sprake zijn van een “noodsituatie” om de toestemming voor noodgebruik te rechtvaardigen. De wet bepaalt dat “de FDA het gebruik van niet-goedgekeurde medische producten mag toestaan… wanneer aan bepaalde wettelijke criteria is voldaan, waaronder het feit dat er geen geschikte, goedgekeurde en beschikbare alternatieven zijn”.

Dus zoals de wet nu luidt, zou de EUA voor een vaccin ongeldig zijn als er “adequate, goedgekeurde en beschikbare alternatieven” voor het vaccin zouden zijn. En als de EUA ongeldig zou worden verklaard, zou er geen wettelijke toestemming zijn om de COVID-19 vaccins te distribueren. En de miljarden dollars aan winsten van vaccins zouden ophouden te vloeien voor Pfizer, Johnson & Johnson, enz.

Misschien is dat de reden, of op zijn minst een deel van de reden, waarom de FDA consequent heeft geweigerd om serieus te kijken naar eventuele vroegtijdige behandelingsopties.

Misschien is dat de reden waarom hun 14.000 werknemers geen tijd hebben gehad om een goedkoop generiek medicijn te onderzoeken waar niemand miljarden aan gaat verdienen.

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk