Hoe zit dat nu met Trump & ‘Q’, … ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #133


Het is al sinds begin december stil aan het Q ‘front’, ik zie nog weinig of geen websites die dit fenomeen nog benoemen. Bij ons is dat echter nog geen dag van de radar geweest met het volgen van de ‘Q’ posts 6 dagen per week bij het x22 report van Dave. Mike gaat vandaag uitgebreid in op de berichtgeving van vorige week

-HM

Door: Mike Donkers – Ik wil nog even ingaan op deze aflevering van X22 Report van 22 juli, vanaf de 32e minuut helemaal tot aan het eind:

Niet iedereen kan dat verhaal volgen in het Engels, temeer omdat het hier en daar vrij technisch is met allerlei afkortingen, ook al is je Engels goed. Ik zal het zo ‘Jip en janneke’ mogelijk proberen te houden, want deze info is dermate explosief dat ik jullie deze niet wil onthouden.

Wat Dave hier zegt is dat er zogeheten COG-plannen, ook wel ‘devolution’ genaamd, zijn gemaakt door Trump en de patriots, zodat men optimaal is voorbereid op wat gaat komen. Trump heeft corona een biowapen uit China genoemd, wat betekent dat China een OORLOGSDAAD heeft gepleegd en Trump en/of het leger beschikt over extraparlementaire presidentiele mogelijkheden die ooit in het leven zijn geroepen om een functionele overheid te hebben in tijden van (nucleaire) oorlog. Als uitgaande president, slechts enkele dagen na Trumps ‘verlies’ in de verkiezingen van 2020, benoemde hij Chris Miller tot hoofd van ‘special operations’. Kort daarna kondigde Miller aan dat onder zijn leiderschap iedere ondergeschikte rechtstreeks aan hem rapporteert en dus buiten de gangbare bureaucratische wegen. Vervolgens benoemde Miller andere Trump-vertrouwelingen als… Kash Patel en Ezra Cohen Watnick. Die twee kennen we van de Q-posts. De inkomende regering van Biden en Harris werd volledig buitengesloten van enige informatie omtrent de operaties en missies van deze ‘spec ops’, iets wat nog nooit eerder vertoond is. Daarnaast heeft Trump nooit de ‘nuclear football’ afgegeven, eveneens nooit eerder vertoond.

Wat dit betekent is dat het ‘presidentschap’ van Biden enkel bestaat bij de gratie van Trump en de patriots. Ze hebben de verkiezingsfraude laten gebeuren en alles vastgelegd via ‘military intelligence’ en Space Force, in 2017 nog ‘No Such Agency’ genoemd in de Q-posts, omdat Space Force pas 2 jaar later werd opgericht. Volgens een Q-post is dit de ‘key’. We zien echter in de Q-posts voortdurend ‘keystone’ terugkomen, een verwijzing naar de steen die alles bij elkaar houdt in een boogconstructie, zoals bijv. de Arc de Triomphe in Parijs. Wat is dan de ‘stone’? Trump en We The People. De ‘key’ (mil intel + Space Force) hebben alle bewijs al lang en breed verzameld. Waar wacht men dan op? De ‘stone’ (Trump and the people). Via de regionale parlementen van de verschillende staten klinkt de roep van het volk tot hertellingen en forensische onderzoeken naar verkiezingsfraude door, die in Arizona is begonnen en uiteindelijk doorgevoerd zal worden in alle 50 staten, ook waar Trump gewonnen heeft. Het spijkerharde bewijs voor grootschalige diefstal van stemmen zal het Amerikaanse volk verenigen en Trump zal in ere hersteld worden als de rechtmatige president van de VS.

COG/devolution zal mogelijk echter nodig zijn als blijkt dat de huidige regering van Biden onrechtmatig is, waarbij een tijdelijke overgangsperiode onder militair leiderschap ‘continuity of government’ moet garanderen. Tevens kunnen zowel het leger (Marines) als de National Guard (burgermilities, reservetroepen) worden gemobiliseerd om binnenlandse opstanden en rellen snel en effectief te neutraliseren. Officieel valt de National Guard onder regionaal bestuur (de staten), maar in tijden van COG/devolution kan deze worden gefederaliseerd (genationaliseerd, gecentraliseerd) onder het bevel van ofwel het leger zelf, of de dan zittende president, in dit geval uiteraard Trump in zijn tweede termijn. Uit de Q-posts weten we dat de NG in 12 steden actief zal zijn, samen met de Marines. Je moet dan meteen denken aan kneiterlinkse steden als Portland, Seattle, LA, NYC e.a., waar de Deep State een heel leger aan antifa/BLM-bruinhemden heeft klaar staan. Maar misschien betreft het juist conservatieve steden waar infiltranten zich uit zullen dossen als Trump-supporters en tekeer zullen gaan, met als doel het zaaien van chaos en verwarring. Hoe dan ook, erg ver zullen ze niet komen, want de ‘counter insurgency’ van de white hats zal ‘clean and swift’ (schoon en snel) zijn. Ook schrijft Q: there will be no civil war, er komt geen burgeroorlog.

Kortom, aan werkelijk alles is gedacht. Mocht er sprake zijn van een ‘communication blackout’, dan zal er rechstreeks gecommuniceerd worden via het Emergency Broadcast System (EBS), ook wel Emergency Alert System (EAS) genoemd, een soort NL Alert. Interessant is dat Q schrijft dat deze ‘spec ops’ zowel ‘at home’ (binnenland) als ‘abroad’ (buitenland) zullen plaatsvinden en dat deze nodig zullen zijn zodra er arrestaties van hooggeplaatste personen gaan plaatsvinden. We moeten dus niet raar opkijken als we op onze mobiele telefoons en misschien ook onze radio- en televisiekanalen op de hoogte zullen worden gehouden van de voortgang van deze operaties! Nu begrijp je misschien de noodzaak van de hele Q-operatie, dit was de eerste fase in het betrekken van de bevolking bij de op handen staande legeroperaties. Als burgermilities als de NG zij aan zij gaan vechten met het leger en als door de komende onthullingen alsmaar meer burgers niet meer om de waarheid heen kunnen en wakker worden zullen de leugens en de propaganda van de Deep State geen enkele waarde meer hebben en zullen we ook massaal begrijpen waarom het leger doet wat het moet doen en dit zo veel mogelijk ondersteunen. De gecombineerde kracht van strijdkrachten en burgers is de keystone en deze houdt alles bij elkaar, hiertegen heeft de Deep State geen enkel verweer. De tweede termijn van Trump zal dan ook meedogenloos zijn en kunnen rekenen op de brede steun van de gehele wereldbevolking!

Wat is de tijdlijn van dit alles? Dat weten we simpelweg niet. Wat we wel weten is dat ‘running red’ nu gaande is, aangezien Q RED 1 t/m 6 heeft geindentificeerd, waarvan de verwijdering van Trump op Twitter de eerste ‘red line’ was die is overschreden en RED 2 de ‘communication blackout’ is, waarvoor de Deep State momenteel vingeroefeningen aan het doen is door bij tijd en wijle tienduizenden sites tegelijk tijdelijk offline te gooien. We weten dat ‘August is traditionally a hot month’ en dat dit de maand is waarin de resultaten van de voor de DS vernietigende audit in Arizona bekend gemaakt gaat worden. Mijn inschatting is dat vanaf dat moment alles in een stroomversnelling gaat. Het zal een tumultueus najaar worden, denk aan ‘Red October’ – is dat de maand waarin alle andere ‘red lines’ overschreden zullen worden?

Dat is het goede nieuws, maar bedenk ook dat Het Beest in het nauw is gedreven en we zien nu al dat ze letterlijk over lijken gaan, met al die vreemde overstromingen die veel slachtoffers eisen. Denk ook aan de lijken die we gaan zien door de vaccins in het najaar en de zelfmoorden van mensen die hun wereldbeeld uit elkaar zien vallen en de waarheid niet aan kunnen. Denk aan de voedseltekorten die d.m.v. ‘cyberaanvallen’ gecreeerd zullen worden. En wie weet wat voor rampspoed de DS in hun doodsstrijd nog meer over de wereld zullen afroepen. Aan het eind van elke aflevering zegt Dave: be well, be safe and especially be prepared. Pas op jezelf, zoek veiligheid en wees bovenal voorbereid. Sla houdbaar voedsel en water in, sla Ivermectine in, bewapen jezelf en bereid jezelf psychologisch voor op wat er gaat komen. Het is OORLOG, mensen, en wat we gaan beleven zal ook voelen en overkomen als een oorlog.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

– Mike

P.S. …. de storm is al los gebarsten, …. fijne vakantie

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk