24ste Wereldwijd protest, Parijs de volgende dag, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #132


Als je denkt dat na zo’n wereldwijd event de Fransen achterover leunen nagenietend van de massale opkomst, kijk dan even naar de opkomst gisteren zondag 25 juli, de mars tegen de medische tirannie – Update-

Frankrijk telt af:
-NOG 6 DAGEN-
als op 1 augustus
medische apartheid een feit is,
medische tirannie

Dit is wat we de dag eerder zagen wat de media rapporteerden als, ….. helemaal niets, totaal genegeerd, niets gebeurd, niets te zien hier !!

Geen liefde en verbinding meer, … de Franse politie slaat op de vlucht

Het Franse parlement heeft maandag een wetsvoorstel goedgekeurd dat inenting tegen COVID-19 verplicht voor zorgmedewerkers en zorgt voor een verdere aanscherping van de coronamaatregelen in het land. Vanaf augustus moeten mensen via een zogenoemde ‘coronapas’ een vaccinatiebewijs laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en als ze een lange afstand willen afleggen met de trein of het vliegtuig. Sinds woensdag moeten bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties al bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen COVID-19 of negatief zijn getest. [Nu.nl]


Monsieur dictator Emmanuel Macron schend alle onderstaande wetten

– bijdrage luisteraar [Rob / dotcom.radio]

Artikel R4127- 36 van de wet op de volksgezondheid: ′′ De toestemming van de onderzochte of behandelde persoon moet in alle gevallen worden gevraagd. Wanneer de patiënt, in staat van wilsuiting, het voorgestelde onderzoek of de voorgestelde behandeling weigert, moet de arts deze weigering respecteren na de patiënt te hebben ingelicht over de gevolgen daarvan ′′

Verklaring van Genève voor artsen (1948): ′Ik zal de autonomie en de waardigheid van mijn patiënt respecteren. Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om inbreuk te maken op mensenrechten en burgerlijke vrijheden, zelfs niet onder dwang. Ik zal het menselijk leven, vanaf de conceptie, absoluut respecteren. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn eerste zorg beschouwen ′′

Verklaring van Helsinki (1996), ondertekend door 45 landen, waaronder Frankrijk:

Artikel 25: ′′ De deelname van personen die in staat zijn geïnformeerde toestemming te geven voor medisch onderzoek moet een vrijwillige daad zijn. Geen enkele persoon die in staat is geïnformeerde toestemming te geven, kan aan een onderzoek deelnemen zonder zijn of haar vrije en geïnformeerde toestemming te geven ′′

Verdrag van Oviedo (1997), ondertekend door 29 landen, waaronder Frankrijk:)

Artikel 5: ′′ Een optreden op het gebied van de gezondheid mag slechts worden uitgevoerd nadat de betrokkene zijn vrije en geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Deze persoon wordt vooraf naar behoren ingelicht over het doel en de aard van de ingreep, alsmede over de gevolgen en risico’s ervan. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde vrijelijk intrekken ′′

🛡 Loi Kouchner (4 maart 2002):

Artikel 111-4: ′′Iedereen neemt beslissingen over zijn gezondheid samen met de arts en rekening houdend met de informatie die hij hem verstrekt. De arts moet de wil van de betrokkene respecteren na hem te hebben ingelicht over de gevolgen van zijn keuzes. Als de wil van de persoon om een behandeling te weigeren of stop te zetten zijn leven in gevaar brengt, moet de arts alles in het werk stellen om hem ervan te overtuigen de hoognodige zorg te aanvaarden. Geen enkele medische behandeling of behandeling kan worden uitgevoerd zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de persoon en deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken

Frans Burgerlijk Wetboek:

Artikel 16-1: ′′Een ieder heeft het recht zijn eigen lichaam te respecteren. Het lichaam is onschendbaar ′′

Artikel 731: ′′ Om ervoor te zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als hij of zij dat persoonlijk niet wil ′′

Artikel 732: ′′ Om ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij of zij niet is gevaccineerd, vanwege een mogelijk gezondheidsrisico of omdat hij of zij niet gevaccineerd wil worden

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk