Dr. David Martin and Dr. Reiner Fuellmich on COVID/SARS patents and Spike proteine, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #129


Informatie voor gevorderden maar niet minder belangrijk voor de leken die per slot van rekening onder de slachtoffers zullen zijn, de laatste groep zal het in eerste instantie als abracadabra klinken. Schakel de YouTube vertaal functie in als je de Engelse taal wat minder kan volgen. Oplichting voor gevorderden alles in naam van de plandemie, de terdege voorbereide wereldwijde onderdrukking van de wereldbevolking en erger, …

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk