Brief(je) aan: Benjamin de Rothschild


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #126


Hij overleed aan een hartaanval op 17 januari 2021. Het gros van de mensheid ziet een hartaanval als iets dat ons plots en onverwachts overkomt, meestal als gevolg van een veel te gehaast en druk leven en van teveel en te vet eten. 

Sinds eind januari 2021 gaat er geen dag voorbij waarop deze naam niet een paar keer in mijn gedachten opduikt. 

Door: Jan Spreen

Voor mij ligt het veel preciezer: een hartaanval wordt veroorzaakt door een territorium conflict en treedt op tijdens een periode van herstel van de kransslagaders, reparatie gedaan met behulp van onder andere cholesterol. De hartaanval is het symptoom van een electrische ontlading in de hersenen waar een oedeem van zijn vocht wordt ontdaan.

Bovenstaande zal door menigeen als wartaal worden gelezen. Menigeen, te weten precies dezelfden die juichend de COVID prik ontvingen en zich nu veilig wanen. Prik verstrekt door juist dié luitjes die er miljarden aan verdienen. Díe luitjes die al jaren telkens weer door de mand vallen als niet betrouwbare  geneesmiddelen pushers. 

Sinds januari 2020 ben ik perplex. Dat was ik 20 jaar daarvoor, in januari 2000, ook al wel een beetje, maar het huidige debiele COVID verhaal, door zowat de gehele bevolking als zoete koek geslikt, het slaat werkelijk alles. 

Enfin, het zij zo, ‘t is niet anders en ik kan er niets aan doen. Al mijn geredeneer wordt schamper ontvangen en ik houd me nu maar meestal stil, al dat gebekvecht, je wordt er alleen maar steeds moedelozer van.

Maar, Benjamin de Rothschild, dat is andere koek. Die wist mijns inziens heel goed wat er aan de hand was en ging komen met het CORONA gesodemieter, want alles doet me veronderstellen dat hijzelf tot de hoax-pushers behoorde. 

Nu ben ik wel aanhanger van de stelling: “Wie iets vindt heeft niet goed gezocht”, maar de rijken der waarde, als die niet een hele grote vinger hebben in de corona-soap, dan heb ik het al heel lang totaal bij het verkeerde eind.

Luister eens goed naar me, Benjamin. Ik wend me nu even direct tot jou, dat schrijft makkelijker en ik zou je een briefje willen schrijven. Een beetje zoals mijn brief aan opa. Maar natuurlijk anders, want we kennen elkaar niet en ik draag je ook niet echt een warm hart toe. Ik neem aan dat je mijn tutoyeren niet erg vindt, want waar je nu bent, is daar nog angst of spijt?

De man achter mijn medisch inzicht hierboven, wat betreft de oorzaak van een hartaanval, die is door het medische kartel (daar weet jij ook alles van met al jouw klinieken) achterna gezeten als een misdadiger. Die man had jou en de jouwen ook wat wijzer kunnen maken, zodat je er nu vast nog wel zou zijn geweest. Maar nee, geld, macht en aanzien stonden hoger op je lijstje. Dat leidt ik ten minste af uit wat ik lees over jouw gevecht met andere telgen van jouw familie, over de naamgeving van allerlei banken enzo. Precies het soort territorium conflict dat misschien ten grondslag ligt aan jouw infarct.

Jij was één van de rijkste mensen ter aarde. Als jij ook een hand had in de COVID leugen, dan was jij dus ook één van die lui die nu op gods stoel willen zitten. En dat kán echt niet, hè, dat weet je nu ook. Je wist het nog 57 jaar geleden, voor je geheugenverlies op de dag van je geboorte, en je weet het nu weer, sinds 17 januari. De natuur, die ik in zijn geheel beschouw als God, is zo oneindig veel complexer en ondoorzichtiger dan wat wij mensjes kunnen met onze computertjes, kom er niet aan, Benjamin.

Toch wilde je de macht. Een paar kasteeltjes, macht over een groot of klein rijk, dat is na verloop van tijd banaal. Álles is na verloop van tijd banaal, Benjamin. Alles, behalve wat wij vermogen met ons hart en, mits goed benut, met de verlenging ervan, ons brein.

De Waarheid, daartoe hebben wij mensen geen toegang. Maar de leugen, die kunnen we wel kennen, want ze spreekt zichzelf altijd tegen. En geloof me, de leugen herkennen, dat is een bron van grote vreugde.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk