Dé Massa


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #114


Een vertaalslag met de natuur

Update 19.00 uur X 22 report

Door de zwaartekracht worden velen aangetrokken door de massa, de hoeveel materie heeft invloed op de aantrekkingskracht. Met de hoeveelheid zouden we het massale nep-nieuws kunnen beschouwen. En hoewel er zo nu en dan zaken kunnen doordringen bij de massa die het gevoel geven dat er iets niet klopt dan is er nog de natuurwet van massa en traagheid. Met andere woorden; “Ik bevind mij in een grote groep gelijk gezinden, gelijk denkenden”. Ik noem dit de passieve massa, de mensen die leven in ‘dé Matrix’. 

Dan is er de: Trage massa, passieve en actieve zware massa

Aan de andere kant van de weegschaal is er een groeiende actieve massa die echter al zeker de 10% zelfs waarschijnlijk al boven de 20% zit. De 10% wordt gezien als een kantelpunt. 

Massa & Energie: Als de 80% zombie generatie passief is en nergens energie in steekt dat is de 20% actieve denkers, de wappies, de complot-onderzoekers de groep die alle energie naar zich toetrekt terwijl de passieve groep door vampiers langzaam leeg gezogen wordt. 

Massa & Gewicht: De vraag is; “Hoe leggen de 20% actieve groep meer gewicht in de schaal?” Door de andere passieve groep te blijven overtuigen of totaal te negeren? Links te laten liggen? Dat laatste dus !

Een schok evenement kan in een zeer korte tijd een totale omslag teweeg brengen waarbij de “Powers That Be” en hun marionetten aanhang nu alles in de strijd hebben geworpen, zich totaal bloot hebben gegeven en er geen enkele weg terug meer is. 

Op dat moment in tijd zijn we nu aangeland

Een schok evenement is waarschijnlijk eenvoudig en simpel; “De ontdekking dat alles wat je geloofde, alles wat paste binnen het referentiekader niet waar bleek te zijn. De deur van de Matrix staat op het punt geopend te worden.

Zal daarna een deel niet willen ontsnappen uit de Matrix, de hersen gevangenis? Inderdaad, verloren voor altijd (?)

Voor mensen met een grote bek; “Zie je wel, ik wist het allemaal wel”, zullen het ook nare tijden zijn. Nederigheid past hierin, blij dat het achter de rug is en we kunnen gaan werken aan het ooit eens beloofde paradijs op aarde dat we uit onze vingers hebben laten glippen al die jaren.

Het drama is voor een heel grote groep echter reeds onafwendbaar voltrokken.

Hun Giftige ‘Geneesmiddelen’ Denken waar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Dienst al decennia vervangen is door de Genetische Mondiale Organisatie van de ‘Moderne Medicijnmannen Methoden die het ‘leven’ denken te kunnen herstellen door te vernietigen en te doden. Hoever kan je afdwalen door dat te geloven, heel eenvoudig door te geloven wat de massa ook geloofde, … geloofde, want het grootste medische experiment ooit in de geschiedenis zal dit voor eens al voor altijd duidelijk gaan maken.

Artsen collectief: 10 redenen om (nog) niet te vaccineren
– Noot, de titel is in mijn ogen slappe hap, 10 redenen om nooit te vaccineren wellicht?


Ons Is Verteld Wat Er Zou Gaan Gebeuren, Strategie, Van Te Voren Gepland, Dit Is De Laatste Halte

X22 Report van 8 juli 2021

Vertaling vanaf 1:32 tot 6:03 min.: Paul Harmans

De Deep State is in paniek zoals we ze niet eerder in paniek hebben gezien. Denk aan wat er momenteel gebeurt. Hadden zij echt de forensische audits verwacht? Hadden zij echt verwacht dat Trump rallies ging houden? Hadden ze echt verwacht dat Trump door beide afzettingspogingen zou komen? Hadden ze echt verwacht dat Trump door de Russische samenzwering zou komen? Hadden ze verwacht dat hij zou schrijven over Hydroxychloroquine, over waar het virus vandaan kwam, over nagenoeg alles? Nee! Ze hadden niets van dit alles verwacht. Zij dachten dat ze de volledige controle hadden toen ze eenmaal de verkiezingen hadden gewonnen. Zij dachten: “Wow, we hebben het, we speelden vals, wij zijn binnen en Tump staat buiten spel en wij hebben de volledige macht.”

Wel, zoals we weten van ‘Sun Tsu – de kunst van oorlogvoeren’: ‘Doe je voor als zwak als je sterk bent en sterk als je zwak bent.’ Trump heeft vandaag meer invloed dan ooit eerder. Hij zet momenteel alles op de juiste plek. Waarom denk je dat hij zijn steun betuigt aan al die personen in de republikeinse partij? Waarom denk je dat hij de republikeinse partij weer op zijn plaats zet? Waarom denk je dat Trump op dit moment een class action rechtszaak start tegen big tech? Daar is een reden voor. Het heeft te maken met het offensief. Trump heeft meer invloed dan ooit eerder, hij heeft de situatie onder controle.

En als de tijd voorbijgaat en meer waarheden aan het licht komen, dan zullen meer en meer mensen naar hem kijken vanwege de dingen die hij zei en waarvan het nep nieuws beweerde dat het leugens waren en waarbij de corrupte politici zeiden dat hij loog. Wel, als het toch de waarheid was, zullen mensen automatisch weten wie de leugenaars waren en wie de waarheidsverkondigers waren. Zie je, in plaats van het iedereen op tv te vertellen wat de waarheid is, moet je hen laten ervaren dat je de waarheid vertelt. Soms kost dat wat tijd. Soms moet je wachten. Soms moet je het de Deep State, het nep nieuws de big tech bedrijven, de corrupte politici voor je laten doen. En zodra zij het voor je doen, zijn ze verslagen.

Welnu, Trump begrijpt dit. Bedenk je, dit is de laatste halte, alles waarvan we getuige zijn, alles dat we nu uitgespeeld zien worden, is strategie, het is van te voren gepland. Nee, het gebeurt niet van: “Laten we vandaag eens een class action rechtszaak startten.” Ons is vanaf het allereerste begin verteld (Q) over ‘Het Plan’, ons is verteld wat er zou gaan gebeuren. Wij wisten dat er een class action rechtszaak zou komen. Wij wisten dat de Senaat de sleutel zou zijn. Wij wisten al deze informatie en die informatie wordt nu elke dag bewaarheid.

Ja, iedereen verwachtte dat binnen een paar maanden alles gedaan zou zijn, je vervolgens terug kon keren naar je dagelijkse leven en dat was het dan. Maar als je het volledige Deep State systeem wilt breken en het voor de wereld wilt onthullen, denk je dan echt dat het op die manier kan gaan? Denk aan de Amerikaanse revolutie (1775-1783), was die voorbij in 20 dagen, 30 dagen, een jaar? Nee, die duurde veel langer. En denk aan wat er nu gebeurt. Jazeker, er is een oorlog gaande, niet met kogels en raketten, God zij dank, maar er is een oorlog gaande, dat is waarom we constant zeggen dat het een informatieoorlog is, omdat het met informatie te maken heeft, het heeft te maken met het wakker schudden van het volk. We strijden een ander soort oorlog nu.

Als je denkt dat het allemaal voorbij en gedaan is, dan houd je jezelf voor de gek. Momenteel zijn de goeden, Trump en zij die met hem samenwerken de jagers en ze zitten achter de prooi aan.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk